Wijkagenten

Home > Centrum > Wijkagenten

Wijkagenten

Voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid

Wie zijn uw wijkagenten?

  • Wijkagent Palenstein: Yolanda de Vos
  • Wijkagent Palenstein en Dorp: Nico Demkes
  • Wijkagenten Driemanspolder en Stadscentrum: Annika Jansen en Ilse van der Meer

Contact

Via telefoonnummer 0900-8844.

Spreekuur

Voor bewoners Palenstein

Elke woensdag van 13.30 tot 14.00 uur, Rakkersveld 253

Voor bewoners Driemanspolder, Dorp, Stadshart

Op donderdag in de even weken tussen 11.30 en 13.00 uur.
Waar: het Forum in het Stadhuis

Op maandag in de oneven weken tussen 14.30 tot 16.00 uur.
Waar: Vestia, Bijdorplaan 12

U hoeft geen afspraak te maken om langs te gaan bij een spreekuur.

Social media

Twitter: @wijkagDorp  |  @POL_Zoetermeer

Facebook: Politie Zoetermeer

Waarvoor kunt u niet terecht bij de wijkagent?

U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein.

Voor een aantal strafbare feiten kunt u ook online aangifte doen. Kijk voor een verdere uitleg op www.politie.nl.