Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Stadsboerderijen Zoetermeer gaan gefaseerd weer open

  (29-05-2020)

  Vanaf dinsdag 2 juni openen stadsboerderijen De Weidemolen, De Balijhoeve en het Buitenbeest weer hun deuren. Het speelgedeelte van het Buitenbeest gaat op maandag 8 juni weer open. Er zijn wel aangepaste maatregelen; zo mag er maar een maximaal aantal bezoekers tegelijkertijd naar binnen, zijn er vaste looproutes en beperkte openingstijden. De boerderijen houden zich hiermee aan de protocollen die zijn opgesteld door vSKBN, de overkoepelende organisatie voor kinderboerderijen.

  Lees meer
 • Deelfietsen in Zoetermeer

  (28-05-2020)

  De deelfiets gaat verder waar het openbaar vervoer stopt. Zoetermeer wil vanuit gezondheids- en milieuoverwegingen schone vervoerwijzen, zoals de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. Het openbaar vervoer biedt meestal geen deur-tot-deur vervoer, waardoor reizigers het eerste of laatste deel van hun reis vaak te voet afleggen. Voor die "first and last mile", is de deelfiets een aanvulling. Bij deelfietsen gebruikt u een fiets niet alleen, u deelt deze met anderen. 

  Lees meer
 • Zoetermeerse vrijwilligers krijgen betere ondersteuning

  (28-05-2020)

  In Zoetermeer werken het hele jaar door veel vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is onmisbaar in onze samenleving. De coronacrisis maakt dit nu nog duidelijker dan ooit. Om vrijwilligers beter te ondersteunen heeft de gemeente samen met vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken, een actieprogramma opgesteld. Eén van de doelen uit dit actieprogramma is: meer Zoetermeerders enthousiast maken voor vrijwilligerswerk.

  Lees meer
 • Toekomstvisie op levendige en aantrekkelijke binnenstad

  (27-05-2020)

  Met de conceptvisie Binnenstad 2040 zet de gemeente in op een hoogwaardig stedelijk woonmilieu met een breed aanbod aan woningen, (culturele) voorzieningen en groene verblijfsgebieden. In de nieuwe toekomstvisie stelt de gemeente onder andere voor om cultuurpodium De Boerderij te verhuizen naar de binnenstad, het gebied rondom Markt 10 en het Dobbegebied verder te ontwikkelen, en de verschillende deelgebieden van de binnenstad beter met elkaar te verbinden.  

  Lees meer
 • SilverDome onderzoekt toekomst zonder Oval

  (27-05-2020)

  De eigenaar van SilverDome (Aprisco Leisure B.V.) heeft de gemeente verzocht om de komende tijd te mogen werken aan een plan voor een toekomstbestendig en financieel gezond SilverDome zonder behoud van de 250 meter schaatsbaan, de Oval. De gemeente hecht veel waarde aan het behoud van de ijsfunctie van het Silverdome en heeft hier uiteindelijk toestemming voor gegeven.

  Lees meer
 • Help de geschiedenis van corona vast te leggen

  (24-05-2020)

  De coronacrisis heeft een grote impact op de maatschappij, ook in Zoetermeer. Scholen, winkels en horeca zijn gesloten geweest, veel mensen werken thuis en 1,5 meter afstand is het 'nieuwe normaal' geworden. Dit is een bijzondere periode die het Stadsarchief goed wil vastleggen voor later. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

  Lees meer
 • Pilot flexwoningen van start op Ruimtebaan

  (22-05-2020)

  De gemeente start een pilot voor een flexibel woonconcept aan de Ruimtebaan om spoedzoekers sneller aan een tijdelijke woning helpen. De gemeente gaat nu op zoek naar een geschikte ontwikkelaar en beheerder.

  Lees meer
 • Gemeente 1 juni gesloten

  (22-05-2020)

  Op maandag 1 juni, tweede pinksterdag, is de gemeente Zoetermeer gesloten. U kunt ons 2 juni weer bereiken.

 • Een beleidsarme Perspectiefnota 2021

  (20-05-2020)

  Op 20 mei 2020 biedt het college de Perspectiefnota 2021 aan de gemeenteraad aan. De Perspectiefnota heeft een beleidsarm karakter. De nota schetst de onvermijdelijke financiële ontwikkelingen. Beleidswijzigingen worden in deze nota alleen voorgesteld als deze voor de uitvoering in 2020 noodzakelijk zijn en de besluitvorming over budgetten niet kan wachten tot de vaststelling van de begroting in november.

  Lees meer
 • Aangepaste inzameling huisvuil

  (18-05-2020)

  - Het gft-afval van donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) wordt zaterdag 23 mei opgehaald.
  - Het restafval van maandag 1 juni (Pinksteren) wordt dinsdag 2 juni opgehaald.
  - Het gft-afval van dinsdag 2 juni wordt zaterdag 6 juni opgehaald.

  Kijk voor meer informatie in de afvalkalender.

 • Sportieve activiteiten voor kinderen en jongeren

  (11-05-2020)

  Kinderen en jongeren mogen, onder voorwaarden, weer buiten sporten. Jongeren van 13 t/m 18 jaar moeten tijdens het sporten wel 1,5 meter afstand blijven houden. Sportverenigingen zijn weer gestart met training geven in de buitenlucht. Op dit moment vooral met bestaande leden. De gemeente overlegt met verenigingen over mogelijkheden voor meer aanbod voor niet-leden.

  Lees meer
 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  (11-05-2020)

  Kent u een vrijwilliger die zich al jarenlang met hart en ziel inzet? Iemand die met liefde activiteiten begeleidt in een verzorgingshuis, al jarenlang coacht bij een sportclub of zich inzet voor de jeugd bij een scoutingclub? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding voor hem of haar aan.

  Lees meer
 • Waardige 4 mei herdenking in Zoetermeer

  (05-05-2020)

  Door de coronamaatregelen verliep de Dodenherdenking op 4 mei 2020 bij het oorlogsmonument in het Wilhelminapark anders dan andere jaren. De gebruikelijke stille tocht voorafgaand aan de herdenking vond niet plaats. Wel konden inwoners in de middag zelf bloemen of een bloemstuk leggen in het Wilhelminapark. Het leggen van de bloemstukken door de gemeente was te volgen via een livestream en de 4 mei toespraak van burgemeester Jan Pieter Lokker werd dit jaar via een videoboodschap uitgezonden.

  Lees meer
 • Jeugdhulp loopt door tijdens coronacrisis

  (04-05-2020)

  Sommige jeugdhulpaanbieders zien dat er minder gebruik wordt gemaakt van jeugdhulp tijdens de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek vanuit het servicebureau Jeugdhulp Haaglanden die de inkoop van jeugdhulp regelt voor tien gemeenten in de regio. Wellicht denken ouders dat jeugdhulpaanbieders alleen in acute situaties in actie komen en geen face-to-face behandelingen doen. Dit beeld klopt niet. Tijdens de coronacrisis gaat de hulpverlening voor kwetsbare kinderen en gezinnen gewoon door.

  Lees meer
 • Gemeente Zoetermeer en Rabobank ondersteunen digitaal thuisonderwijs

  (04-05-2020)

  Gemeente Zoetermeer en Rabobank Regio Den Haag sloegen onlangs de handen ineen om stichting Leergeld te ondersteunen door honderd extra laptops ter beschikking te stellen voor basis- en voortgezet onderwijs in Zoetermeer. Door de samenwerking met stichting Leergeld en stichting Ecoware kunnen leerlingen uit gezinnen met een minimum inkomen meedoen aan de lessen die ze thuis online krijgen aangeboden.

  Lees meer
 • Zelfbrengdepot open op afspraak

  (01-05-2020)

  Het Zelfbrengdepot is sinds vrijdag 17 april weer open, maar alleen op afspraak. Op die manier wordt de toeloop beperkt gehouden en kunt u veilig het grofvuil brengen.

  Lees meer
 • Burgemeester Lokker deelt lintjes dit jaar telefonisch uit

  (24-04-2020)

  Voor het eerst ín de geschiedenis vindt de jaarlijkse lintjesregen per telefoon plaats. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kan de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen niet zoals gebruikelijk in het Stadstheater plaatsvinden. Burgemeester Lokker belt 24 april in de ochtend de 15 inwoners die een Koninklijke onderscheiding ontvangen persoonlijk op. Eén inwoner ontvangt de felicitaties telefonisch van de minister van Defensie. De feestelijke decoratie zal op een later moment alsnog plaatsvinden.

  Lees meer
 • Jaarrekening 2019: op zoek naar balans

  (17-04-2020)

  Afgelopen jaar maakte de gemeente Zoetermeer keuzes om de gemeentefinanciën in balans te brengen. Vanwege oplopende kosten voor de jeugdzorg en verwachte lagere inkomsten van het Rijk zijn maatregelen nodig. Het rekeningresultaat 2019 is positief. Dit komt vooral omdat er uitgaven zijn doorgeschoven naar de volgende jaren. Voor de nog te uit te voeren projecten zal het college de raad voorstellen om ruim € 7 miljoen te verschuiven naar 2020. Met dit voorstel vertoont de jaarrekening een negatief saldo van € 3 miljoen.

  Lees meer
 • Eikenprocessierups

  (14-04-2020)

  In Nederland is het seizoen voor de eikenprocessierups weer aangebroken, dus ook in Zoetermeer. De eerste rupsjes zijn waargenomen op 6 april. Deze jonge rupsen veroorzaken nog geen jeukklachten. Pas na de derde vervelling, rond half mei, krijgen de rupsen de brandharen die de overlast kunnen veroorzaken.

  Lees meer
 • Aanvraag Tozo regeling direct via gemeente

  (09-04-2020)

  Zelfstandig ondernemers in Zoetermeer die een aanvraag willen doen voor de Tozo regeling kunnen dit direct doen via de gemeente. Voorheen werd verwezen naar het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) te Rotterdam.

  Lees meer
 • Studenten van de mkb digiwerkplaats bieden gratis raad en daad voor uw digitale huishouding

  (08-04-2020)

  In deze dagen van thuiswerken en contacten op afstand merken we hoe belangrijk het is om je digitale huishouding op orde te hebben. Maar deze expertise heeft niet iedereen in huis. Dus bent u ondernemer en kunt u wel wat gratis ondersteuning en advies gebruiken op het gebied van digitale technologie? Dan staan de studenten van de mkb digiwerkplaats voor u klaar.

  Lees meer
 • Distributiecentrum voedselpakketten komt langzaam op gang

  (08-04-2020)

  Voedselbank Haaglanden heeft de afgelopen weken met man en macht gewerkt om de reguliere voedselstroom weer op gang te brengen. Sinds 7 april worden vanuit het ministerie van Defensie vier medewerkers logistiek ter beschikking gesteld die gaan ondersteunen bij het opstarten van de distributie. Hierdoor kan een begin worden gemaakt met het opstarten van het bevoorraden van de 14 regionale Voedselbanken.

  Lees meer
 • Betreden Nieuwe Driemanspolder niet toegestaan

  (07-04-2020)
  Vergroot afbeelding: Nieuwe Driemanspolder

  Helaas betreden steeds vaker mensen illegaal het projectgebied van de Nieuwe Driemanspolder. Dit is tot de officiële opening, eind 2020, absoluut verboden.
  Meer informatie: www.n3mp.nl/nieuws/betreden-nieuwe-driemanspolder-niet-toegestaan

 • Faillissement Hulpmiddelencentrum: gevolgen voor Zoetermeer

  (03-04-2020)

  Op 3 april 2020 is het faillissement van het Hulpmiddelencentrum uitgesproken. Het Hulpmiddelencentrum is sinds 1 maart 2018 de vaste leverancier in de gemeente Zoetermeer voor hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals scootmobielen en rolstoelen.

  Lees meer
 • Coronavirus in Zoetermeer

  (01-04-2020)

  Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Zoetermeer. De gemeente neemt maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (COVID-19) om inwoners en medewerkers te beschermen.

  Lees meer via www.zoetermeer.nl/corona

 • COVID Opvang Centrum opent in Zoetermeer

  (31-03-2020)

  Om de druk te verlichten op Intensive Cares, verpleegafdelingen en in thuissituaties is op vrijdag 27 maart een speciaal COVID Opvang Centrum geopend in Zoetermeer. In het centrum worden mensen die besmet zijn met het coronavirus (COVID) verzorgd, verpleegd en behandeld. Het gaat om patiënten die niet noodzakelijk in het ziekenhuis hoeven worden opgenomen.

  Lees meer
 • Zoetermeer zwaait burgemeester Aptroot gedag

  (30-03-2020)

  Burgemeester Charlie Aptroot neemt vandaag, na 7,5 jaar burgemeesterschap, afscheid van Zoetermeer. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan er geen groots afscheid van de stad plaatsvinden. Natuurlijk stonden de gemeente en de stad Zoetermeer vandaag wel op gepaste wijze stil bij het afscheid van de burgemeester.

  Lees meer
 • Mag je keukenpapier en servetten door de toilet spoelen?

  (30-03-2020)

  De laatste tijd zijn er opvallend veel ophopingen en verstoppingen in het riool waar uw huis op is aangesloten. Dit komt omdat sommige mensen niet alleen toiletpapier doorspoelen, maar ook vochtige doekjes, keukenpapier en servetten. Veel van deze producten bevatten katoen of synthetische stoffen die niet verteren. Doekjes en keukenpapier klonteren samen in het riool en komen als een bol aan in het gemaal. Dat geeft een verstopte pomp. Het kost veel geld om het riool en het gemaal te repareren.

  Lees meer
 • Zoetermeer staat voor belangrijke keuzes

  (27-03-2020)

  Recent onderzoek naar de staat van Zoetermeer stelt de gemeente voor belangrijke keuzes over wonen, werken en samenleven. De afgelopen jaren is een trend ontstaan waarbij Zoetermeer ten opzichte van andere - vooral omringende - gemeenten slechter scoort op gebieden als woonaantrekkelijkheid en sociaal economische positie.

  Lees meer
 • Zoetermeer steunt de actie 'Alle mondkapjes verzamelen'

  (25-03-2020)

  In onze regio is, net als in de rest van Nederland, schaarste aan mondkapjes voor huisartsen en hulpverleners in ziekenhuizen. De gemeente Zoetermeer steunt de inzamelingsactie #allemondkapjesverzamelen van de Stichting Transmurale Zorg, Mondial Van der Velde Verhuizingen, Xtra Welzijn en ADO Den Haag. Helpt u mee?

  Lees meer
 • Nieuw zwembad weer stap dichterbij

  (24-03-2020)

  Het voorlopig ontwerp voor het nieuwe zwembad in het Van Tuyllpark is af. Wethouder Ter Laak (Sport): 'De volgende stap is gemaakt. Het is belangrijk dat er een goed aanbod van zwemwater is in de stad, zowel voor inwoners als voor de (zwem-)verenigingen. Samen met de (zwem-)verenigingen heeft de gemeente een programma van eisen opgesteld, dat nu is uitgewerkt in een voorlopig ontwerp.'

  Lees meer
 • Openingstijden publieksbalies

  (23-03-2020)

  Wij willen de gezondheid van onze inwoners en medewerkers beschermen. Daarom plannen we afspraken niet meer online, maar alleen nog telefonisch via 14 079. In het gesprek bespreken we de noodzaak. Afspraken die niet kunnen wachten plannen we van dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur. Andere afspraken worden uitgesteld. Dat betekent dat we de openstelling van de publieksbalie kunnen beperken tot 9.00 tot 13.00 uur. Bij de balies in het stadhuis worden schotten van plexiglas geplaatst om iedereen zo goed mogelijk te beschermen.

 • Hulp bieden en hulp krijgen

  (19-03-2020)

  Wilt u hulp aanbieden of heeft u zelf hulp nodig? Hier leest u waar u zich kunt aanmelden.

  Lees meer
 • Gemeente maakt haar websites voor iedereen toegankelijk

  (17-03-2020)

  De websites van de gemeente met overheidsinformatie en digitale dienstverlening zijn er voor iedere inwoner en ondernemer van Zoetermeer. Ook mensen met een beperking moeten deze websites goed kunnen gebruiken. Daarom past de gemeente de websites aan. Als symbolische mijlpaal ondertekende wethouder Jan Iedema op 12 maart een Toegankelijkheidsverklaring.

  Lees meer
 • Aangescherpte maatregelen voor uitvaarten begraafplaats Hoflaan en Binnenweg

  (17-03-2020)

  Door de aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus zijn de volgende regels per 17 maart 2020 van kracht op de begraafplaatsen Hoflaan en Binnenweg.

  Lees meer
 • Jan Pieter Lokker waarnemend burgemeester Zoetermeer

  (17-03-2020)

  Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 31 maart 2020 Jan Pieter Lokker tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zoetermeer. Lokker is 71 jaar, woont in Bodegraven en is lid van het CDA.

  Lees meer
 • Maatregelen stadsboerderijen en sport en spel

  (16-03-2020)

  Vanaf zondag 15 maart zijn de speel- en stadsboerderijen van de gemeente gesloten.

  De sport en spelinstuiven in de diverse sportzalen in Zoetermeer gaan tot nader bericht niet door.

  Lees meer
 • Regionaal akkoord voor het opleiden van duizenden extra IT'ers

  (12-03-2020)

  Samen met 14 andere partijen in de regio zet Zoetermeer in op het opleiden van duizenden extra IT'ers. Dinsdag 10 maart ondertekenden de deelnemende partijen een akkoord waarmee Zuid-Hollandse werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden krachten bundelen om koploper te worden op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen, de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland te worden en het tekort aan IT-personeel terug te dringen.

  Lees meer
 • Altijd weten bij wie je terecht kunt

  (12-03-2020)

  Inwoners vanaf 18 jaar die hulp of ondersteuning nodig hebben beter en sneller helpen met één ingang naar goed samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, is dit vanaf 1 januari 2021 realiteit.

  Lees meer
 • 9 bruggen in nieuw jasje

  (04-03-2020)

  Komende tijd vervangt de gemeente 9 houten bruggen door nieuwe stalen bruggen met een kunststof dek. Na inspectie bleek dat de houten bruggen aan het einde van hun levensduur zijn (zo'n 45 jaar oud). Daar komen nieuwe duurzame stalen bruggen met kunststof voor terug. Zo kunnen deze bruggen weer jaren mee. De werkzaamheden duren van eind april tot en met half september 2020.

  Lees meer
 • Zoetermeers Daklozenpunt eerste stap naar hulp

  (02-03-2020)

  Zoetermeer telt ongeveer 180 tot 220 dak -of thuislozen. Als iemand dak- of thuisloos is of dreigt te worden, lijkt de situatie uitzichtloos. Er komt veel op iemand af. Een oplossing vinden is dan lastig. Voor die eerste belangrijke stap heeft de gemeente Zoetermeer nu een Daklozenpunt.

  Lees meer
 • Zoetermeer bouwt gezondste stadswijk van Randstad: Entree

  (06-02-2020)

  De gemeente Zoetermeer en zeven private eigenaren tekenden op 5 februari 2020 de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de gezondste stadswijk van de Randstad: Entree. Een belangrijke mijlpaal in de herontwikkeling van het gebied aan de A12, de Mandelabrug en weerszijden van de Afrikaweg.

  Lees meer
 • Gemeente haalt uitkering binnen voor energiebesparing woningeigenaren

  (21-01-2020)

  Als het aan de gemeente ligt ontvangen woningeigenaren binnenkort een meterkastposter met informatie om hun woning te verduurzamen en krijgen ze de mogelijkheid om een waardebon te verzilveren om ledlampen aan te schaffen. De gemeente ontvangt op basis van deze plannen een rijkssubsidie om woningeigenaren te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken. Het college legt binnenkort een uitgewerkt bestedingsplan voor aan de raad.

  Lees meer
 • Nieuwe code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) met een jaar verlengd

  (04-06-2019)

  Begin mei hebben alle rolstoelgebruikers in Zoetermeer van de gemeente een brief ontvangen over de nieuwe landelijke code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR).

  Lees meer
 • Gemeente bouwt Gymworld aan de Amerikaweg

  (04-02-2019)

  De gemeente bouwt op een groene en goed bereikbare locatie aan de Amerikaweg de nieuwe eyecatcher: Gymworld Zoetermeer. Remmers Bouwgroep start deze zomer met de bouw van deze moderne en aantrekkelijke turn- en gymaccommodatie voor Zoetermeerse gymnasten.

  Lees meer
 • Alle nieuwbouw in Zoetermeer aardgasvrij

  (20-12-2017)

  De gemeente is er heel duidelijk over. Zoetermeer wil geen nieuwbouw meer op aardgas aansluiten. Hiermee anticipeert de gemeente op de besluitvorming van het rijk om de aansluitplicht op aardgas af te schaffen. Die is er naar verwachting op zijn vroegst eind 2018.

  Lees meer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Maandag 1 juni gesloten.