Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Vergadering Adviesraad sociaal domein

  (05-12-2019)

  Luister en praat op 10 december mee over het beleid vanuit de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De onderwerpen zijn dit keer: Koplopertraject cliëntondersteuning en het werkbedrijf.

  Lees meer
 • Karel Doormanlaan weer open

  (05-12-2019)

  Na een aantal maanden hard werken, is de Karel Doormanlaan weer open. De verkeersveiligheid is verbeterd door diverse aanpassingen aan de weg zoals bredere fietsstroken, wegversmallingen en een verhoogd plateau op het Piet Heinplein. Ook is het karakter van de groene laan hersteld door de aanplant van berkenbomen, hagen en plantvakken. Bij de kerk aan het Piet Heinplein staat nu een grote markante boom.

  Lees meer
 • Na de Sint komt de Kerst(boom)

  (05-12-2019)

  Koopt u binnenkort een kerstboom? Dan hebben we vijf tips voor u om de kerstboom zo lang mogelijk goed te houden.

  Lees meer
 • Groene stad met aandacht voor overlast

  (04-12-2019)

  In oktober is het concept bomenbeleid besproken met inwoners. Hierin staat beschreven dat de gemeente de komende jaren blijft inzetten op het groene karakter van de stad en wil dit waar mogelijk versterken. Ook is er aandacht voor inwoners die overlast van bomen ervaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schaduwoverlast. Het college legt het bomenbeleid nog dit jaar voor aan de gemeenteraad.

  Lees meer
 • De gemeentepolis: laag inkomen? Toch uitgebreid verzekerd!

  (03-12-2019)

  De gemeente Zoetermeer biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Vanaf dit jaar: de gemeentepolis. Als onderdeel van het armoedebeleid betaalt Zoetermeer mee aan de premie, waardoor deze mensen zich tegen lagere kosten uitgebreid kunnen laten verzekeren. Tot en met 31 december 2019 kunnen bewoners overstappen naar Menzis via www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer.

  Lees meer
 • Zoetermeerse leerlingen winnen met ideeën voor nieuwe stadswijk De Entree

  (29-11-2019)

  Burgemeester Aptroot reikte donderdag 28 november in de raadzaal de prijzen uit voor de beste ideeën uit het scholenproject De Entree. Leerlingen van het Oranje Nassau College Parkdreef (4 havo) en het Alfrink College (4 vwo) in Zoetermeer dachten de afgelopen maand mee over de inrichting van de nieuwe stadswijk 'De Entree', het gebied rondom de Afrikaweg.

  Lees meer
 • SilverDome houdt Ovalbaan gesloten in schaatsseizoen 2019/2020

  (27-11-2019)

  De 250 meter schaatsbaan in de SilverDome - de Oval - gaat het huidige schaatsseizoen niet open. De baan heeft te kampen met technische problemen en lekkage. Reparatie van de Oval vraagt om grote financiële investeringen. De eigenaar van SilverDome – Aprisco Leisure B.V. - heeft de gemeente daarom verzocht om toestemming om de baan dit schaatsseizoen gesloten te houden. Het college stemt – onder voorwaarden - in met dit verzoek. De ijshockeybaan en de curlingbaan van SilverDome zijn dit seizoen wel open.

  Lees meer
 • 8 vuurwerkvrije zones tijdens jaarwisseling in Zoetermeer

  (27-11-2019)

  De gemeente wijst dit jaar opnieuw vuurwerkvrije zones aan tijdens de jaarwisseling. Ze wil hiermee de overlast die inwoners ervaren van vuurwerk verminderen. Het gaat om het Balijbos, het Burgemeester Hoekstrapark in Rokkeveen, het Binnenpark De Leyens, het fiets/wandelpad langs de Oostkade in Oosterheem, het Buytenpark inclusief het wijkpark en de sportvelden én het Aldo van Eyckpark in Noordhove. De gemeente baseert deze keuze op een samenspraaktraject, waarbij inwoners een voorstel konden doen voor een vuurwerkvrije zone in hun wijk.

  Lees meer
 • Burgemeester Aptroot stopt in maart 2020

  (25-11-2019)

  Burgemeester Aptroot (69 jaar) legt eind maart 2020 het burgemeesterschap van de stad Zoetermeer neer. Dit besluit maakte de burgemeester maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering bekend. Hij neemt na 7,5 jaar afscheid van het burgemeesterschap van Zoetermeer.

  Lees meer
 • Cliëntondersteuning is het grootste geheim van de Wet maatschappelijke ondersteuning

  (22-11-2019)

  Cliëntondersteuning gaat over zelfregie. De baas kunnen zijn over je eigen leven. Daar hoort ook het kiezen van zorg en ondersteuning bij. Onafhankelijk advies van cliëntenondersteuners kan helpen om deze keuzes te maken. Vorige week is de gemeente Zoetermeer uitgeroepen tot koplopergemeente cliëntondersteuning. Het koplopertraject pakt de gemeente op om het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren.

  Lees meer
 • Gezamenlijke controleactie RandstadRail

  (22-11-2019)

  Op donderdag 21 november hielden HTM, Politie eenheid Den Haag, Wijk en Agent Samen (WAS) en het team Handhaving van de gemeente Zoetermeer een grootscheepse controleactie in tram 3 en 4 van de RandstadRail in Zoetermeer. Ook op en rond de haltes werd gesurveilleerd. 4896 passagiers werden gecontroleerd en 145 begingen een overtreding, waarvan 121 voor het niet kunnen tonen van een geldig vervoersbewijs. Het percentage reizigers zonder geldig vervoersbewijs komt hiermee op 2,47%.

  Lees meer
 • Chapeau voor WAS-voorzitter Van Blijswijk

  (21-11-2019)

  De heer Van Blijswijk zal de buurtpreventiebijeenkomst met de leden van de Wijk- en Agent Samen (WAS) op 20 november 2019 waarschijnlijk niet snel vergeten. Burgemeester Aptroot zette, mede namens wijkwethouder Groeneveld, de heer Van Blijswijk in het zonnetje. Hij ontving het chapeaubeeld als dank voor zijn tomeloze inzet voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Buytenwegh.

  Lees meer
 • Meer variatie in bos Noord Aa

  (21-11-2019)

  Komende jaren wordt hard gewerkt om van het populierenbos bij het Noord Aa een mooi en gevarieerd bos te maken. Het bos is op dit moment redelijk eenzijdig, want het bestaat vooral uit populieren die regelmatig zorgen voor onveilige situaties in het bos en op de wegen en paden. Komende jaren wordt een gedeelte van de populieren in fases vervangen door andere boomsoorten. De eerste kapfase van 310 populieren is nu begonnen en duurt tot 28 februari 2020. Vanaf eind januari 2020 komen hier 350 nieuwe bomensoorten en heesters voor terug.

  Lees meer
 • Nieuwjaarsvoorstelling in teken van vrijheid

  (21-11-2019)

  Vier het nieuwe jaar met de gemeente tijdens de traditionele Nieuwjaarsvoorstelling. Dit jaar vindt deze plaats op 7 januari 2020 in de Grote Zaal van het Stadstheater. Zoetermeerse talenten brengen een wervelende show die in het teken staat van het thema Vrijheid.

  Lees meer
 • De gemeentepolis: laag inkomen, uitgebreid verzekerd

  (21-11-2019)

  De gemeente biedt via Menzis een collectieve zorgverzekering (vanaf nu: gemeentepolis) aan voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente betaalt mee aan de premie waardoor u tegen lagere kosten uzelf toch goed kan laten verzekeren. In december kunt u overstappen via www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer en besparen op uw zorgverzekering.

  Lees meer
 • Praat mee over het sportakkoord Zoetermeer

  (18-11-2019)

  Sportorganisaties sterker maken en meer mensen in beweging krijgen. Dat zijn doelen van het sportakkoord Zoetermeer. Sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, onderwijs, sportaanbieders en gemeente Zoetermeer werken samen aan de inhoud van dit sportakkoord. Een eerste bijeenkomst leverde veel ideeën op. Op dinsdag 19 november is er een werkconferentie om deze ideeën uit te werken naar concrete actiepunten. Inwoners van Zoetermeer die de sport een warm hart toedragen en willen meepraten zijn welkom van 19.00 tot 21.30 uur bij het Beroepscollege aan het Van Doornenplantsoen 1 in Zoetermeer.

  Lees meer
 • Zoetermeerder Koninklijk onderscheiden

  (18-11-2019)

  Zaterdag 16 november 2019 reikte burgemeester Aptroot een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer W. Jong uit Zoetermeer. De heer Jong is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn betekenisvolle inzet als vrijwilliger voor de Stichting Welzijn & Zorg Doven (WeZoDo).

  Lees meer
 • Als je werk te geven hebt, aan wie geef je het dan?

  (15-11-2019)

  Deze vraag stond centraal bij het minisymposium 'Inclusief ondernemen' dat Het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal (WSP ZHC) organiseerde op woensdag 13 november. Tijdens het symposium kwamen werkgevers, gemeenten en UWV bijeen om te praten over het belang van werk voor ieder mens. Niet iedereen is in staat om op eigen kracht werk te vinden. Door de krachten te bundelen krijgen mensen die willen werken, maar vanwege pech, gezondheid of het verliezen van een baan nu geen werk hebben, weer een nieuwe kans.

  Lees meer
 • Welke sportkampioen nomineert u voor het Sportgala?

  (14-11-2019)

  Bent, of kent u een Zoetermeerse sportheld? Of een sportteam dat in 2019 kampioen is geworden? Meld ze dan vóór vrijdag 3 januari 2020 via www.sportgalazoetermeer.nl aan! Donderdag 13 februari 2020 huldigen we de Zoetermeerse sportkampioenen uit 2019 op het Sportgala in het Stadstheater. Zet u het alvast in uw agenda?

  Lees meer
 • Bent u klaar voor de hondencontrole?

  (14-11-2019)

  In Zoetermeer moet u apart belasting betalen voor iedere hond die u heeft. Vanaf 12 november 2019 tot en met eind april 2020 gaan we dit weer controleren. Het bedrijf Holland Ruiter NV doet de controle voor de gemeente. De controleurs bellen aan om te kijken of u een of meer honden heeft. Iedere controleur heeft een kaartje bij zich en kan zich daarmee legitimeren.

  Lees meer
 • Plattegronden wijzen fietsers de weg door de stad

  (14-11-2019)

  Zoetermeer is een echte fietsstad. Daar werken we hard aan, bijvoorbeeld door de verbetering van de bewegwijzering voor fietsers. Vraagt u zich wel eens af wat de beste fietsroute is om ergens te komen? De gemeente helpt u daarbij door het plaatsen van fietsplattegronden en wijkborden met informatie.

  Lees meer
 • Zorginnovatie in Zoetermeer trekt internationale belangstelling

  (13-11-2019)

  Dat Zoetermeer voorop loopt op het gebied van zorginnovatie gaat steeds verder de grenzen over. Woensdag 13 november bezocht een overheidsdelegatie uit Moskou het Dutch Innovation Park om zich te laten inspireren door de coalitie Slimmer Thuis. Centraal stond: hoe kunnen mensen met behulp van sociale en technologische hulpmiddelen langer gezond en zelfstandig thuis wonen.

  Lees meer
 • Veiligheidsavonden gaan weer van start

  (11-11-2019)

  Komende maanden bezoeken de burgemeester, wijkwethouder, politie, brandweer en handhaving de wijken om met inwoners in gesprek te gaan over de veiligheid in hun wijk. Zij bespreken de stand van zaken en mogelijke maatregelen op het gebied van veiligheid. De wijkbewoners krijgen een terugkoppeling over zaken die vorig jaar zijn gemeld en besproken. De eerste bijeenkomst is in Oosterheem op woensdag 27 november om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

  Lees meer
 • De ZoetermeerPas gaat digitaal!

  (09-11-2019)

  De ZoetermeerPas gaat met de tijd mee! Daarom ontvangen pashouders vanaf 1 januari 2020 een vernieuwde ZoetermeerPas. Een digitaal tegoed vervangt vanaf dan de papieren voordeelcheques. Dus altijd inzicht in wat je nog te besteden hebt. Pashouders en aanbieders maken gebruik van de nieuwe website www.zoetermeerpas.nl. Na uw aanvraag hoeft u alleen uw foto maar te uploaden en u kunt gebruik maken van vele aantrekkelijke aanbiedingen. Deze vernieuwing kwam tot stand door samenwerking tussen de gemeente Zoetermeer en Visma Connect B.V., een specialist in digitalisering van overheidsdiensten.

  Lees meer
 • Betere zorg en ondersteuning mentaal kwetsbare inwoners

  (08-11-2019)

  Donderdag 7 november ondertekenden wethouder Ingeborg Ter Laak (zorg en welzijn) en tien andere samenwerkingspartners het convenant Bemoeizorg en Wijksignaleringsoverleg Zoetermeer.

  Lees meer
 • Gemeentebestuur wil zelf boetes gaan innen

  (07-11-2019)

  Wie in Zoetermeer een boete krijgt voor bijvoorbeeld het verkeerd stallen van zijn fiets of het laten loslopen van een hond waar dat niet mag, gaat deze boete rechtstreeks aan de gemeente betalen. Nu wordt de boete aan de Rijksoverheid betaald. Het is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders, waarmee de gemeenteraad nog moet instemmen.

  Lees meer
 • Duizend nieuwe banen erbij voor de regio

  (06-11-2019)

  Jumbo Supermarkten bouwt een distributiecentrum op bedrijventerrein Bleizo. Volgens het bedrijf levert dit naar verwachting duizend nieuwe banen op voor de regio. Het nieuwe centrum is specifiek bedoeld voor de distributie van online bestelde boodschappen en moet begin 2021 af zijn.

  Lees meer
 • Nieuw parkeerbeleid houdt rekening met behoeften van inwoners

  (06-11-2019)

  Het parkeerbeleid in Zoetermeer stamt uit 2012 en is niet meer van deze tijd. Het nieuwe parkeerbeleid van Zoetermeer houdt voortaan meer rekening met verschillen in de stad. Een voorstel hiervoor is naar de gemeenteraad gestuurd. Het college stelt voor om de stad op basis van ov-bereikbaarheid en autobezit op te delen in drie gebieden met vaste parkeernormen voor woningen, kantoren en winkels. Ook geeft het parkeerbeleid meer ruimte voor de inzet van deelauto's en deelfietsen bij nieuwe bouwprojecten.

  Lees meer
 • Winnaars e-waste actie Nationale Recycle week bekend!

  (31-10-2019)

  Een strijkijzer hier, elektrische tandenborstel daar, oude boormachines en nog veel meer. Dat is slechts een greep uit de e-waste (klein elektronisch afval) die er tijdens de Nationale Recycle week is ingezameld. Veel Zoetermeerders gaven gehoor aan de actie. Bij het Zelfbrengdepot is er veel meer e-waste ingeleverd. Ook de actie op de vrijdag- en zaterdagmarkt was een succes. Daar is meer dan 277,5 kilo e-waste ingezameld.

  Lees meer
 • Gemeente kijkt kritischer naar pgb jeugdhulp

  (30-10-2019)

  De gemeente bekijkt vanaf 1 januari 2020 veel kritischer of een toekenning van een pgb aan ouders voor hun kind wel écht nodig is en wat gezinnen zelf kunnen. Hulp voor ouders met kinderen die zorg nodig hebben blijft, maar gaat veranderen.

  Lees meer
 • Start bouw nieuw IKC

  (18-10-2019)

  Wethouder Iedema (Onderwijs) was donderdag 17 oktober aanwezig bij de start van de bouw van een nieuw integraal kindcentrum (IKC) op de voormalige locatie van de prinses Amaliaschool in Meerzicht. Samen met ruim 200 leerlingen van de Prinses Amaliaschool werd de start feestelijk gevierd.

  Lees meer
 • Scholierendebatten van start

  (18-10-2019)

  In de Zoetermeerse raadzaal debatteerde donderdag 17 oktober een bijzonder gezelschap. Studenten van mboRijnland kropen in de rol van gemeenteraadslid en discussieerden over verschillende stellingen. Het debat is de eerste in een reeks van scholierendebatten die de komende maanden plaatsvinden in het Stadhuis-Forum.

  Lees meer
 • Uitreiking Zoetermeers chapeaubeeldje

  (10-10-2019)

  De heer van Oosterom uit Zoetermeer ontving woensdag 9 oktober het Chapeaubeeldje uit handen van burgemeester Aptroot en wethouder Van Driel. Voor zijn jarenlange verdienstelijke inzet voor de stad Zoetermeer en haar inwoners werd de heer van Oosterom in het zonnetje gezet.

  Lees meer
 • Bouwmarkten en overheid ondertekenen Convenant Preventie Woninginbraken

  (10-10-2019)

  De afgelopen jaren daalt het aantal geregistreerde woninginbraken. Toch zijn elk jaar nog steeds zo'n 42.000 mensen slachtoffer van woninginbraak. Vooral nu. Uit cijfers van de politie blijkt dat de kans op inbraak van oktober tot en met januari 33% groter is dan in de overige maanden van het jaar.

  Lees meer
 • Data en innovatie onderwerp van gesprek op Dutch Innovation Factory

  (10-10-2019)

  Wethouder Iedema (Economie) opende de kennissessie 'Internet of Things, de hype voorbij' in de Dutch Innovation Factory. Specialisten vanuit het bedrijfsleven gingen in gesprek met vakgenoten, docenten en studenten over hoe het 'Internet der Dingen' op basis van data tot nieuwe toepassingen leidt.

  Lees meer
 • Zoetermeer wil gezamenlijk standpunt over financiële bijdrage Rijk

  (04-10-2019)

  Wethouder Marc Rosier (Financiën) neemt vrijdag 4 oktober deel aan de 'dag van de Wethouder Financiën'. Hij spreekt zijn collega wethouders toe met een duidelijke boodschap: 'Het Rijk geeft gemeenten onvoldoende geld om hun taken uit te voeren. Het Rijk moet echt financieel over de brug komen. De huidige situatie is onhoudbaar en vraagt om een stevig gezamenlijk standpunt.'

  Lees meer
 • Verlenging rijbewijs aanvragen kan nu ook digitaal

  (03-10-2019)

  Inwoners van Zoetermeer kunnen een aanvraag voor het verlengen van hun rijbewijs nu ook digitaal doen via de RDW, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Op die manier wordt de aanvraag van het rijbewijs sneller afgehandeld. Twee dagen na de aanvraag kan het rijbewijs afgehaald worden bij de gemeente, hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. Inwoners hoeven dus nog maar een keer naar het stadhuis.

  Lees meer
 • Gezocht: sociaal bevlogen, innovatieve restauranthouder

  (03-10-2019)

  De gemeente Zoetermeer zoekt een sociaal ondernemer met lef en ondernemingszin voor de wijkrestaurants aan de Gondelkade en de Albrandswaard. Maandelijks komen hier duizenden buurtgenoten voor een voordelige, gezonde maaltijd en gezelschap! Deze populariteit vertaalt zich nog niet in financiële stabiliteit van de restaurants. Welke gedreven ondernemer heeft innovatieve ideeën om deze restaurants, met behoud van hun sociale functie, financieel dekkend te maken. Zodat er blijvend een plek is in de wijk voor kwetsbare Zoetermeerders op zoek naar contact, gezond eten en die zo langer prettig zelfstandig thuis kunnen wonen.

  Lees meer
 • Zoetermeer geeft met begroting signaal af aan de landelijke politiek

  (25-09-2019)

  Het college biedt woensdag 25 september de Programmabegroting 2020 aan de gemeenteraad aan. In deze programmabegroting is het pakket aan bezuinigingsmaatregelen verwerkt, waaraan de gemeenteraad eerder in het voorjaarsdebat richting heeft gegeven.

  Lees meer
 • Subsidie voor isoleren woning

  (23-09-2019)

  Sinds 2 september 2019 kunt u als woningeigenaar subsidie krijgen voor het isoleren van uw dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas. Het gaat om een subsidie van ongeveer 20 procent van de aanschaf.

  Lees meer
 • Meer maatwerk in nieuw bomenbeleid

  (11-09-2019)

  Komende jaren blijft de gemeente inzetten op het groene karakter van de stad en wil dit waar mogelijk versterken. Dat blijkt uit het conceptvoorstel nieuwe bomenbeleid van de gemeente dat het college wil voorleggen aan inwoners. Op dinsdag 1 oktober houdt de gemeente een samenspraakbijeenkomst in De Sniep (Broekwegschouw 209, Zoetermeer).

  Lees meer
 • Gemeente investeert in Dutch Innovation Park

  (11-09-2019)

  Het college presenteert een uitvoeringsagenda voor het Dutch Innovation Park. Hierin staan concrete acties om de ontwikkeling van het Dutch Innovation Park de komende jaren verder vorm te geven.

  Lees meer
 • Iets verloren of gevonden?

  (10-09-2019)

  Verloren en gevonden voorwerpen kunt u melden op de website www.verlorenofgevonden.nl. Niet alle voorwerpen kunt u hier plaatsen of vinden.

  Lees meer
 • Nieuw bomenbeleid in samenspraak

  (18-07-2019)

  Het college heeft dinsdag 16 juli de conceptversie van het nieuwe bomenbeleid vrijgegeven voor samenspraak met bewoners. Dat betekent bewoners in het najaar kunnen aangeven wat zij van het bomenbeleid vinden. De datum voor de bijeenkomst staat nog niet vast; inwoners worden na de zomervakantie verder geïnformeerd via een persoonlijke uitnodiging en de informatie wordt op deze website opgenomen.

  Lees meer
 • Verbetering dijk Voorweg/Vlamingstraat

  (09-07-2019)

  De komende periode verbetert het Hoogheemraadschap van Rijnland de dijk langs de Voorweg/Vlamingstraat in Zoetermeer. De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. De dijk aan de Voorweg is onderzocht en moet over de gehele linie verhoogd worden. Meer informatie vindt u op de website van het hoogheemraadschap: Voorweg/Wilsveen in Zoetermeer.

 • Nieuw zwembad in Van Tuyllpark stap dichterbij

  (18-06-2019)

  De bouw van een nieuw zwembad is een stap dichterbij nu het college aan de raad voorstelt om dit te bouwen op het lege terrein direct naast SilverDome. Inmiddels is duidelijk welke wensen de verschillende gebruikers hebben. Ook realiseert het college hiermee de verkiezingsbelofte van alle politieke partijen in Zoetermeer.

  Lees meer
 • Resultaten onderzoek cliëntervaring Wmo over 2018

  (04-06-2019)

  Jaarlijks wordt een onderzoek naar cliëntervaring uitgevoerd onder inwoners die via de Wmo gebruik maken van bijvoorbeeld een rolstoel, woningaanpassingen of huishoudelijke hulp. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek van dit jaar bekend.

  Lees meer
 • Nieuwe code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) met een jaar verlengd

  (04-06-2019)

  Begin mei hebben alle rolstoelgebruikers in Zoetermeer van de gemeente een brief ontvangen over de nieuwe landelijke code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR).

  Lees meer
 • Stadshart krijgt sfeervolle bestrating

  (01-03-2019)

  Nu de winkelpanden in het Stadshart zijn gemoderniseerd, neemt de gemeente het openbaar gebied grondig onder handen. De rode bakstenen in de hoofdstraat en de zijstraten van het winkelgebied worden voorzien van nieuwe stenen in een sfeervol en gemêleerd kleurpatroon. Ook komen hier sierroosters op de goten. Samen met de modernisering van de winkelpanden ontstaat er zo een plezierig winkelgebied voor voetgangers. De bakstenen uit de winkelstraten worden hergebruikt om kapotte stenen aan de rand van het Stadshart te vervangen.

  Lees meer
 • Gemeente bouwt Gymworld aan de Amerikaweg

  (04-02-2019)

  De gemeente bouwt op een groene en goed bereikbare locatie aan de Amerikaweg de nieuwe eyecatcher: Gymworld Zoetermeer. Remmers Bouwgroep start deze zomer met de bouw van deze moderne en aantrekkelijke turn- en gymaccommodatie voor Zoetermeerse gymnasten.

  Lees meer
 • Gemeenten Middengebied zetten vol in op hoogwaardig openbaar vervoer

  (14-01-2019)

  De alliantie Middengebied, de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, gaat zich gezamenlijk inzetten om hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in het gebied te realiseren. Dit HOV zien zij als de basis voor de ontwikkeling van een samenhangend en gebalanceerd gebiedsprogramma waarin wonen economie, energietransitie/klimaatadaptatie, natuur en recreatie samen komen. Deze gezamenlijke ambitie heeft de alliantie vastgelegd in een Mission Paper en op 14 januari aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

  Lees meer
 • Bijdrage voor betere waterkwaliteit

  (04-01-2019)

  Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt in 2019 geld beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan verbetering van de lokale waterkwaliteit. Zowel particulieren, agrariërs, natuurbeheerorganisaties als gemeenten met een goede maatregel komen hiervoor in aanmerking.

  Lees meer
 • Detailhandelsbeleid 2019-2023

  (23-05-2018)

  Winkels, supermarkten en tuincentra zijn onmisbaar voor Zoetermeer. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, gaat de gemeente in 2018 het beleid voor het winkelaanbod (detailhandel) vernieuwen.

  Lees meer
 • Alle nieuwbouw in Zoetermeer aardgasvrij

  (20-12-2017)

  De gemeente is er heel duidelijk over. Zoetermeer wil geen nieuwbouw meer op aardgas aansluiten. Hiermee anticipeert de gemeente op de besluitvorming van het rijk om de aansluitplicht op aardgas af te schaffen. Die is er naar verwachting op zijn vroegst eind 2018.

  Lees meer