Cultuur versterken door samen te werken

Home > Inwoners > Nieuws > Cultuur versterken door samen te werken

Cultuur versterken door samen te werken

RSS

De gemeente heeft samen met culturele instellingen gewerkt aan een nieuwe visie op cultuur waarbij stabiliteit, cultuur in de wijk, stimuleren van creatief talent en samenwerking centraal staan.

De vorige cultuurvisie dateert uit 2015. 'Waar we ons toen vooral richtten op huisvesting, staat de programmering nu centraal.', licht wethouder Paalvast (Cultuur) toe. 'Muziek, theater, dans en kunst brengt mensen samen en zorgt voor levendigheid. Des te belangrijker dat we in deze tijd inzetten op een divers en toegankelijk aanbod met aandacht voor cultuur in de buurt, voor het stimuleren van creatief talent en voor bijzondere doelgroepen.'

Uitgangspunten

Naast het in standhouden van een stabiel aanbod aan grote en middelgrote producties en voorstellingen is de visie erop gericht om culturele activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Cultuur dient altijd in de buurt te zijn. Dit kan door kleinschalige optredens en activiteiten in wijken te organiseren. Daarnaast moet iedereen mee kunnen doen. Jongeren, ouderen, mensen in sociale instellingen. Bied ze de mogelijkheid deel te nemen. Verder willen we creativiteit stimuleren op scholen. Jonge talenten dienen zich te kunnen ontplooien en de kans krijgen om ervaring op te doen. Cultuureducatie door programma's op scholen kunnen daarbij helpen.

Gezamenlijke aanpak

Om dit te realiseren werkt de gemeente samen met de basisinstellingen. De uitgangspunten voor de visie zijn ook samen met hen opgesteld. Zij voorzien in een divers aanbod en hebben de contacten en middelen om samen met culturele partners, scholen en sociale instellingen projecten op te starten voor specifieke doelgroepen en de cultuursector weer te laten opbloeien. De gemeente draagt ook haar steentje bij door ze in aanmerking te laten komen voor meerjarensubsidies. Dit biedt ze meer zekerheid en toekomstperspectief. Hilko Folkeringa (directeur Stadstheater) is blij met de visie en de totstandkoming ervan. 'De basisinstellingen zijn intensief betrokken en we nemen graag onze verantwoordelijkheid. Het is van groot belang dat deelname aan culturele activiteiten laagdrempelig is. Dit levert binding met de stad op, versterkt sociale cohesie en draagt zo bij aan het welzijn van inwoners. Hierbij werken we samen met onderwijsinstellingen en sociale partners in de stad. Cultuur is voor iedere inwoner van Zoetermeer. Ik hoop dat we cultuur snel weer naar de mensen toe kunnen brengen.'

Raadsbesluit

De uitwerking van de uitgangspunten en programmalijnen zijn gevat in de 'Cultuurvisie 2030' die in april wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • maandag 24 mei