Gemeente kijkt kritischer naar pgb jeugdhulp

Home > Inwoners > Nieuws > Gemeente kijkt kritischer naar pgb jeugdhulp

Gemeente kijkt kritischer naar pgb jeugdhulp

RSS

De gemeente bekijkt vanaf 1 januari 2020 veel kritischer of een toekenning van een pgb aan ouders voor hun kind wel écht nodig is en wat gezinnen zelf kunnen. Hulp voor ouders met kinderen die zorg nodig hebben blijft, maar gaat veranderen.

De gemeente heeft net als veel andere gemeenten, een groot financieel tekort in de jeugdhulp. Daarom wordt vanuit het Actieplan Jeugd, kritischer gekeken of het jeugdhulpbudget op de juiste manier wordt besteed. Een onderdeel daarvan is de voorgenomen verlaging van de pgb-tarieven. Dat komt voort uit de ombuigingsmaatregelen die door de raad zijn vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2020 bekijkt de gemeente samen met gezinnen of ouders van een kind met een beperking, aandoening of stoornis, zelf de uitdagingen binnen het gezin kunnen oppakken. Ook stimuleert de gemeente dat jeugdhulp wordt geboden door jeugdhulpaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft in plaats van aanbieders die met een pgb worden ingekocht. Deze wijzigingen passen bij de richting die met de Jeugdwet is ingezet.

Regie eigen gezin

Een pgb betekent een geldbedrag waarmee mensen hun eigen jeugdhulp kunnen inkopen. Als gezinnen de eigen regie kunnen behouden, hoeft hun inzet niet uit het jeugdhulp budget betaald te worden. Wanneer een ouder (deels) moet stoppen met werken om thuishulp te bieden, komt er een onderzoek naar de financiën. Aan de hand van het persoonlijk budgetadvies van het NIBUD wordt bekeken of een persoonsgebonden budget van de gemeente noodzakelijk is.

Wethouder Jakobien Groeneveld (Jeugdhulp): 'Wij realiseren ons dat deze maatregelen voor gezinnen met een pgb als heel pijnlijk kunnen worden ervaren. Dit zijn dan ook lastige besluiten om te nemen. We gaan immers een groter beroep doen op de zelfredzaamheid van ouders, met waar nodig ondersteuning van hun eigen netwerk. We blijven uiteraard wel de gezinnen ondersteunen die door deze maatregelen door het ijs zakken. Daar maak ik mij hard voor'.