Gemeente richt zich op innovatie- en groeimogelijkheden

Home > Inwoners > Nieuws > Gemeente richt zich op innovatie- en groeimogelijkheden

Gemeente richt zich op innovatie- en groeimogelijkheden

RSS
Vergroot afbeelding: wethouder Iedema

De gemeente zet de aankomende jaren in op versterking van de kenniseconomie en het vestigingsklimaat. Met name in de sectoren bouw & installatie, logistiek & handel, IT & dienstverlening en gezondheid ziet de gemeente kansen voor werkgelegenheid, innovatie en onderwijs.

Wethouder Iedema (Economie & Onderwijs) ziet ondanks de gevolgen van de coronacrisis ook kansen voor groei: "Van belang is dat de gemeente zich niet alleen richt op het herstel van schade maar ook inspeelt op innovatie- en groeimogelijkheden. Deze sectoren vormen hierbij het uitgangspunt. Door in te zetten op meer geschikte werklocaties, het stimuleren van start en scale ups, en de aansluiting met beroepsonderwijs houden we Zoetermeer aantrekkelijk voor huidige en toekomstige bedrijven".

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Bedrijven uit die sectoren hebben behoefte aan goed opgeleide werknemers en specifieke innovaties op het gebied van IT en automatisering. Het onderwijs en toegepaste onderzoek dat plaatsvindt op het Dutch Innovation Park draagt daar aan bij. Het stimuleren van start en scale ups is onderdeel van een bredere aanpak om de verbinding tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren.

Geschikte werklocaties

De gemeente richt zich de aankomende jaren op het vinden van toekomstgerichte woon- werklocaties. Ruimte hiervoor is schaar waardoor het noodzakelijk is te zoeken naar locaties waar wonen en werkruimte gecombineerd kunnen worden. Bestaande bedrijventerreinen worden verduurzaamd.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.