Grote brand aan de Industrieweg

Home > Inwoners > Nieuws > Grote brand aan de Industrieweg

Grote brand aan de Industrieweg

RSS

Nieuwjaarsnacht is door een nog onbekende oorzaak brand ontstaan aan de Industrieweg. Drie bedrijfspanden zijn bij de brand betrokken. Het gebied is afgezet.

Inwoners die bezittingen hebben opgeslagen bij Shurgard aan de Industrieweg zijn/worden door Shurgard (079-593 8333) gebeld.

Update vrijdag 24 januari, 16.15 uur

De afgelopen dagen is er veel aandacht voor de wijze waarop de opruim- en saneringswerkzaamheden als gevolg van de brand op 1 januari jl. op het terrein aan de Industrieweg worden uitgevoerd. De door brand getroffen ondernemers zijn verantwoordelijk voor de opruim- en saneringswerkzaamheden. De gemeente Zoetermeer houdt toezicht op deze werkzaamheden. Op dit moment betekent dit dat de gemeente dagelijks op het terrein komt om te controleren of de werkzaamheden conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd.

Het getroffen gebied bestaat uit meerdere terreinen. Per terrein vinden de opruim- en saneringswerkzaamheden als volgt plaats:

  • Op het gehele terrein van Shurgard aan de Industrieweg 7 en 7A zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. Hier wordt gewerkt met beschermende- en aanvullende maatregelen. Op dit terrein wordt bijvoorbeeld gewerkt door middel van het nat houden van puin en met graafmachines met overdrukcabines (een overdrukcabine voorkomt dat stoffen in de cabine komen).
  • Op de terreinen aan Industrieweg 5B en 5D is enkel op een klein stukje van het getroffen gebied asbesthoudend materiaal aangetroffen. Deze terreinen hoeven door (bevoegde) personen niet onder asbestcondities betreden te worden.

De toegankelijkheid van de verschillende terreinen en de manier van werken kan de indruk wekken dat er onbeschermd wordt gewerkt, maar dat is niet het geval. Het te saneren gebied is afgesloten en wordt beveiligd. Naast asbest is ook aandacht voor overige veiligheidsaspecten bij het betreden van het getroffen gebied. Tijdens de dagelijkse controles is geconstateerd dat de werkzaamheden conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd.

Live-blog vrijdag 10 januari, 17.00 uur

Is de gemeente het terrein aan het opruimen?
De gemeente is het terrein niet aan het opruimen en gaat dit ook niet doen. Het terrein is woensdag 8 januari in de loop van de dag overgedragen aan de getroffen ondernemers. Deze ondernemers zijn verantwoordelijk voor het opruimen van het terrein. De Omgevingsdienst Haaglanden adviseert de ondernemers over het opruimen van het asbesthoudend materiaal op het afgesloten terrein.

Is het voor gedupeerden van Shurgard mogelijk om op het terrein op zoek te gaan naar (resten van) eigendommen?
De gemeente heeft het terrein overgedragen aan de getroffen ondernemers. Voor informatie over uw eigendommen kunt u contact opnemen met Shurgard via telefoonnummer 079-593 8333.

Is het onderzoek naar de oorzaak afgerond?
De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Zij horen getuigen, bekijken camerabeelden en hebben op de locatie onderzoek gedaan.

Live-blog donderdag 9 januari, 8.30 uur

Kan ik het terrein betreden?
Nee, u kunt het terrein niet betreden. Het terrein is afgezet met hekken en er is beveiliging aanwezig. Op het terrein, binnen de hekken, is asbesthoudend materiaal aanwezig. Omliggende bedrijven en straten zijn bereikbaar.

Is er al meer duidelijk over de oorzaak van de brand?
Nee, de politie is bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Wanneer wordt het terrein opgeruimd?
Zodra het politieonderzoek is afgerond, kunnen de opruimwerkzaamheden beginnen. Het asbesthoudend materiaal op de locatie moet door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd worden. De Omgevingsdienst Haaglanden informeert de ondernemers over de maatregelen en houdt toezicht op het juist opruimen van het terrein.

Wat doet de gemeente nu nog?
Bouwtoezicht van de gemeente Zoetermeer en de Omgevingsdienst Haaglanden staan in contact met de getroffen ondernemers over het opruimen van het terrein en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Via deze website en de social media kanalen van de gemeente houden we u op de hoogte van het laatste nieuws over de grote brand.

Waar kan ik terecht met vragen?
Huurde u een opslag bij Shurgard? Neemt u met vragen dan contact op met Shurgard via telefoonnummer 079-593 8333.

Live-blog maandag 6 januari, 16.40 uur

Is de oorzaak van de brand al bekend?
Nee, de politie is nog bezig met het onderzoek naar de oorzaak.

Is het terrein al toegankelijk?
Nee, het terrein is afgezet met hekken en er is beveiliging aanwezig. De politie is nog bezig met onderzoek naar de oorzaak van de brand. En er is asbesthoudend materiaal aanwezig binnen het afgezette gebied. Omliggende bedrijven zijn bereikbaar.

Wanneer wordt het terrein opgeruimd?
Zodra het politieonderzoek is afgerond, kunnen de opruimwerkzaamheden beginnen. Het asbesthoudend materiaal op de locatie moet door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd worden. De Omgevingsdienst Haaglanden informeert de ondernemers over de maatregelen en houdt hier toezicht op.

Waar kan ik terecht met vragen?
Huurde u een opslag bij Shurgard? Neemt u met vragen dan contact op met Shurgard via telefoonnummer 079 - 593 83 33.

Live-blog vrijdag 3 januari, 17.15 uur

Is de brand geblust?
Naar verwachting rondt de brandweer in de loop van de avond de bluswerkzaamheden af.

Ik ruik nog steeds brandlucht, moet ik mijn ramen en deuren nog gesloten houden?
Zolang u nog brandlucht ruikt is het verstandig om ramen en deuren gesloten te houden. En mechanische ventilatie uit te schakelen.

Kan ik het terrein bezoeken?
Nee, u kunt het terrein niet bezoeken. Het terrein is afgezet met hekken en er is beveiliging aanwezig. De omliggende bedrijven zijn wel bereikbaar.

Is het asbesthoudende materiaal binnen de gebouwen al verwijderd?
Nee, de Omgevingsdienst Haaglanden is hier verantwoordelijk voor. Het is nog niet bekend wanneer het asbesthoudende materiaal verwijderd kan worden. Er is geen asbest in de directe omgeving terecht gekomen, dit is gemeten. Voor de veiligheid is het terrein afgezet met hekken en niet toegankelijk.

Vindt u verbrande papiersnippers?
Vooral in het gebied tussen de industrieweg en de wijken Dorp, Centrum en Seghwaert (en ook daarbuiten) kunt u verbrande papiersnippers tegenkomen die over de stad door de wind worden meegenomen. Deze kunt u bij het restafval weggooien.

Waar kan ik terecht met vragen?
Op de live-blog op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen aan de gemeente van de afgelopen dagen. Heeft u een vraag voor Shurgard? Vanaf donderdag 2 januari worden alle klanten door Shurgard gebeld. Zij gaan hier in het weekend van 4 en 5 januari mee door. Zie daarover de informatie op de website van Shurgard: www.shurgard.nl/opslagruimte-in-nederland/den-haag/zoetermeer-industrieweg. U kunt Shurgard zelf bereiken via telefoonnummer 079 - 593 83 33.

Wanneer is de volgende update op de site van de gemeente?
Maandagmiddag 6 januari informeren wij u op deze website over de laatste stand van zaken.

Live-blog vrijdag 3 januari, 12.15 uur

Ramen en deuren nog steeds dicht?
Tot nader order wordt geadviseerd om in de directe omgeving van de Industrieweg de ramen en deuren nog gesloten te houden en zo nodig de mechanische ventilatie uit te zetten. De rook die bij het blussen van de brand nog vrijkomt is ongezond. Metingen van de brandweer geven geen gevaarlijke stoffen aan, maar zoveel mogelijk contact met de rook vermijden is verstandig.

Hoe gaan we het weekend in?
Aan het einde van de middag komt er een volgende live-blog waarin op deze vraag wordt ingegaan.

ravage na brand Industrieweg - foto: Robbert Roos

Foto: Robbert Roos

Live-blog donderdag 2 januari, 14.30 uur

Zijn er schadelijke stoffen vrijgekomen bij de brand?
Tijdens de brand is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid op schadelijke stoffen, zoals asbest. Er is geen asbest aangetroffen in de directe omgeving.

Is er asbesthoudend materiaal bij de brand betrokken geweest?
In de getroffen gebouwen is binnen asbesthoudend materiaal gevonden. Dit wordt op een veilige manier, door gespecialiseerde medewerkers, verwijderd. Het verwijderen van het asbesthoudende materiaal levert geen gevaar op voor de directe omgeving.

Kunnen we de locatie bekijken?
De plaats van de brand is afgezet voor bezoekers. Zo kan de brandweer, maar ook de politie en andere hulpdiensten, het werk veilig uitvoeren. Moet u echt in de buurt zijn? Volgt u dan de instructies van de aanwezige hulpdiensten en verkeersregelaars op. De bedrijven in de omgeving zijn bereikbaar.

Live-blog donderdag 2 januari, 10.45 uur

Is de Industrieweg toegankelijk?
Een deel van de panden aan de Industrieweg is alleen op aanwijzing van de brandweer toegankelijk. De rookontwikkeling door het nablussen levert nog overlast op.

Wanneer kunnen de ramen en deuren weer open?
Zolang de brandweer bezig is met nablussen, wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Dit geldt voor het gebied tussen Industrieweg en wijken Dorp, Centrum en Seghwaert en waar men rooklucht ruikt of daar last van heeft. Door de laaghangende bewolking kan men wellicht nog lang last hebben van de rook.

Live-blog woensdag 1 januari, 15.30 - 18.00 uur

Ramen en deuren dichthouden?
Ruikt u rooklucht? Houd dan ramen en deuren gesloten en schakel de mechanische ventilatie uit. De brandweer is de hele nacht aan het nablussen en dit geeft rookontwikkeling waarschijnlijk in de wijken Dorp, Centrum en Seghwaert. Het blussen vraagt veel tijd.

Vindt u verbrande papiersnippers?
Vooral in het gebied tussen de industrieweg en de wijken Dorp, Centrum en Seghwaert (en ook daarbuiten) kunt u verbrande papiersnippers tegenkomen die over de stad door de wind worden meegenomen. Deze kunt u bij het restafval weggooien.

Moet u 2 januari echt op de Industrieweg zijn in Zoetermeer?
Volg de aanwijzingen op van de brandweer ter plaatse. Het kan zijn dat panden (tijdelijk) niet bereikbaar zijn door rookontwikkeling.

Kan ik de locatie bezoeken?
Ga niet naar de locatie toe. De brandweer is de hele nacht nog bezig met nablussen; dit geeft veel rookontwikkeling. Het is nooit goed om rook in te ademen. Helaas zijn de panden van Shurgard en Koot geheel verwoest.

Live-blog woensdag 1 januari, 16.15 uur

Mogen ramen en deuren al open?
Nee, de brandweer is nog aan het nablussen. Juist bij het nablussen ontstaat rook. De brandweer verwacht ook vannacht en mogelijk morgen nog te moeten nablussen. Houd dus tot nadere berichten uw ramen en deuren gesloten als u woont in het gebied tussen de Industrieweg en de wijken Dorp, Centrum en Seghwaert.

Live-blog woensdag 1 januari, 15.30 uur

Wat te doen met verbrandingsresten?
Uiteraard zijn verbrandingsresten, of ze nou van vuurwerk afkomstig zijn of van de brand aan de Industrieweg, nooit fris. Resten op uw terrein? Gooi ze weg bij het restafval en was daarna uw handen met water en zeep.

Geeft Shurgard informatie op hun website?
U kunt klikken op https://www.shurgard.nl/opslagruimte-in-nederland/den-haag/zoetermeer-industrieweg.

Reactie burgemeester
Burgemeester Charlie Aptroot: 'Dit is een heel erg grote brand. Ik leef erg mee met de getroffen ondernemers en de mensen die spullen in opslag hadden. Dit is heel heftig. Er zijn veel gedupeerden. Dank aan de hulpdiensten en medewerkers van de gemeente voor hun inzet, ook nu zijn ze nog volop bezig.'

Live-blog woensdag 1 januari, 14.00 uur

Wat doe ik wanneer ik gebruik maak van Shurgard?
Houd de website van Shurgard zelf in de gaten over hun procedure. Vanaf 2 januari neemt Shurgard met de huurders contact op. Uw vragen over schade en verzekering van goederen kunt u dan met hen bespreken.

Kan ik de locatie bezoeken?
Ga niet naar de locatie toe. De brandweer is nog bezig met nablussen. De schade is groot.

Kan ik mijn vuurwerkresten al opruimen?
U kunt zonder problemen uw vuurwerkresten opruimen.

Is de rook / neerslag gevaarlijk voor de gezondheid?
Inademen van rook brengt altijd risico’s met zich mee dus vermijd dit. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van asbest. Dit is niet aangetroffen in de directe omgeving.
Wij adviseren alle inwoners die mogelijk direct of indirect in aanraking zijn gekomen met rook of neerslag, te douchen en hun kleding/schoeisel te reinigen om de rookgeur te verwijderen.

Is er al meer bekend over de oorzaak?
De toedracht van de brand wordt nog onderzocht door brandweer en politie.

Wat is er aan de hand?
Vannacht is brand ontstaan aan de Industrieweg. Het gebied is afgezet en de bestrijding van de brand kan nog de hele dag duren. Hierbij zijn drie bedrijfspanden betrokken, waaronder Shurgard aan de Industrieweg.

Waarom duurde de communicatie zo lang?
Communicatie via de internetpagina en sociale media is zo spoedig mogelijk op gang gekomen op basis van de op dat moment beschikbare informatie.

Berichtgeving woensdag 1 januari, 13.00 uur

De rook verspreidt zich tussen de Industrieweg en Zoetermeer-Dorp wat overlast kan veroorzaken. Sluit in het geval van hinder deuren en ramen en zet mechanische ventilatie uit. Er wordt onderzocht of er schadelijke stoffen aanwezig zijn. Vermijd contact met rook of neerslag.

Wij raden u aan om niet op de locatie van de brand te gaan kijken. Voor vragen kunt u contact opnemen met 14 079.

Voor de meest actuele informatie kunt u terecht bij het Twitter account van de brandweer (https://twitter.com/brandweer_hgl).

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.