Jaarrekening 2020: Situatie blijft zorgelijk

Home > Inwoners > Nieuws > Jaarrekening 2020: Situatie blijft zorgelijk

Jaarrekening 2020: Situatie blijft zorgelijk

RSS

De structurele meerjarige financiële situatie van de gemeente Zoetermeer blijft onverminderd zorgelijk. Dat komt vooral door de nog steeds oplopende kosten voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Het "positieve" resultaat van 4 miljoen op de jaarrekening van 2020 geeft, door een eenmalige meevaller en het stilvallen van activiteiten door de coronapandemie, een vertekend beeld.

Naast de oplopende kosten is er nog altijd een structureel tekort aan geld vanuit het Rijk voor de uitvoering van de taken voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. In 2020 maakte de gemeente Zoetermeer zich hard voor deze financiële middelen van het Rijk. In 2019 nam de gemeente Zoetermeer al een pakket aan zichtbare en voelbare maatregelen om te bezuinigen.

Wethouder Marc Rosier (financiën): “We zitten in de aanloop naar een dubbele financiële ramp: Uitgestelde kosten in 2020 komen er nog aan én er blijft een structureel tekort. De eenmalige extra uitkering van het Rijk voor de oplopende kosten van (jeugd)zorg lost dit tekort in de toekomst niet op.”

Corona

In het bijzondere jaar 2020, waarin we getroffen zijn door een coronapandemie en de daaropvolgende crisis, is er een positief rekeningresultaat. Met name doordat werkzaamheden en de daar bijhorende kosten doorschuiven naar de komende jaren. Verreweg de meeste extra kosten door corona zijn door het Rijk vergoed, waardoor de inzet van gemeentelijke middelen hiervoor eenmalig veel lager lag dan verwacht.

Veerkracht en vindingrijkheid

De coronacrisis bracht de nodige zorgen en uitdagingen met zich mee. Na de eerste lockdown toonde Zoetermeer, als organisatie en als stad, haar veerkracht. Ondernemers, jongeren, ouderen en eigenlijk alle inwoners van Zoetermeer hadden onze én elkaars hulp hard nodig dit jaar. Het Werkbedrijf werd opgericht en we werkten met succes toe naar de start van de Binnenbaan. Gymworld werd opgeleverd en door de coronamaatregelen maakten Zoetermeerders meer gebruik van de openbare ruimte en deze werd ook meer gewaardeerd. We zijn trots op deze inspanningen en dat gevoel komt samen in de nieuwe citymarketing strategie en slogan "Zoetermeer is de Plek". Er waren ook plannen die geen, of slechts deels doorgang vonden. De besluitvorming over het nieuwe afvalbeleid duurde langer dan voorzien en het lukte door de lockdowns niet om de hoeveelheid restafval verder terug te brengen. Ondanks alle coronabeperkingen hebben de verschillende instellingen gezamenlijk de cultuurzomer geprogrammeerd met diverse activiteiten in de wijken.

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening in de commissievergadering van 18 mei 2021 en in het resultatendebat op 31 mei 2021.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • maandag 24 mei