Nieuwjaarstoespraak burgemeester Aptroot

Home > Inwoners > Nieuws > Nieuwjaarstoespraak burgemeester Aptroot

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Aptroot

RSS

De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ch.B. Aptroot, uitgesproken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 7 januari 2020 in het Stadstheater Zoetermeer.

Toespraak burgemeester"Zo, dat had u niet gedacht, hè? Ik ook niet!

Als kind probeerde ik het viool spelen te leren.

Dat is héél lang geleden en was geen groot succes.

Maar deze avond kreeg ik de kans om hier een potje te drummen.

Dat leek mij wel wat.

Het komt ook door het nummer dat de geweldige band New Page zojuist ten beste gaf.

‘Think’ van Aretha Franklin, met het aanstekelijke ‘Freedom’ in het refrein.

Think en freedom… ‘Denk na’ en ‘vrijheid.’ Aretha Franklin, de ‘Queen of Soul’, gebruikte die woorden om over een onverkwikkelijke liefdesaangelegenheid te vertellen.

Zelf kies ik liever voor de letterlijke betekenis.

Denk na, voordat je zo maar iets zegt of roept.

En koester de vrijheid, ónze vrijheid.
Hij lijkt zo vanzelfsprekend dat wij kunnen zeggen en schrijven wat we willen. Dat is het niet.

Voor onze vrijheid is in de Tweede Wereldoorlog een hoge prijs betaald.

In mei 1945 zijn in Zoetermeer ter hoogte van de Nutricia-fabriek de eerste Canadezen als onze bevrijders onthaald.

Dat is bijna 75 jaar geleden, lang geleden.

En toch mogen wij nooit vergeten wat daaraan is voorafgegaan Het zijn heel serieuze woorden... terwijl u op een gezellige en feestelijke avond had gerekend.

Maakt u zich geen zorgen, dat wordt het ook.

Het nieuwe jaar is begonnen.

Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wens ik u een heel voorspoedig 2020.

Ik hoop dat het een mooi jaar wordt, voor u en iedereen die u dierbaar is.

2020 leek goed te beginnen in Zoetermeer met een prachtige vuurwerkshow op de Markt en een geweldig jongerenfeest in de SilverDome.

En toen brak er brand uit.

Een verwoestende vuurzee die bedrijven in de as legde, waaronder het opslagbedrijf met 900 boxen waar particulieren en ondernemers goederen opslaan.

Heel veel mensen zijn gedupeerd.

Voor sommigen is hun bedrijf of werk weg.

Van anderen zijn opgeslagen spullen verbrand, huisraad, inboedel, onvervangbare zaken als foto’s, zaken van huidige en vorige generaties.

Ik leef zeer mee met alle getroffenen.

De brand vroeg héél véél inzet, ik heb het de hele nacht en daarop volgende dag zelf meegemaakt.

Zoals de enorme inzet van de brandweer met versterking met voertuigen en manschappen uit omliggende gemeenten, de hele regio.

De politie, die de handen al vol had met onruststokers, regelde verkeersafzettingen en hield mensen op afstand.

De gemeente ving mensen op, zorgde voor verkeersregelaars.

Wij regelden in samenwerking met de Omgevingsdienst Haaglanden dat er direct monsters werden genomen en deze, midden in de nacht, werden onderzocht op uitstoot van gevaarlijke stoffen. Ambulancemedewerkers onderzochten mensen en vervoerden een slachtoffer naar het ziekenhuis.

Gemeentemedewerkers van team Veilig, Stadsbeheer, Bouw en woningtoezicht, afvalinzameling, het callcenter en communicatie en Stedin en Salvage en ... ik vergeet vast nog anderen.

Midden in de nacht kwamen zij en werd er keihard gewerkt.

Sommigen draaiden dubbele diensten, stopten niet na 8 uur werk.

Ik was er bij en ben onder de indruk van het geweldige werk dat zij hebben geleverd!

De ramp was anders nog veel groter geweest.

Voor die enorme inzet wil ik alle betrokken bedanken.

Het gemeentebestuur heeft er veel waardering voor.

Ik denk dat u in de zaal hier hetzelfde over denkt....

Nog slechts een enkele opmerking over de verdere gang van zaken tijdens de jaarwisseling, in Zoetermeer, de Haagse regio, ons land.

Door vuurwerk doden, gewonden, handen er af, gezichtsvermogen kwijt, Haagse agenten met ernstige blijvende gehoorschade.

Het moet afgelopen zijn. Ik herhaal wat ik vorig jaar al zei; hoog tijd voor een verbod van consumentenvuurwerk.

Liefst een totaalverbod, want dat is het duidelijkst en dus het beste te controleren en te handhaven.

En overtreders ervan en mensen die de hulpdiensten lastig vallen of zelfs bedreigen of aanvallen hard aanpakken. Géén taakstraffen méér, maar voor vuurwerkbezit en afsteken ervan forse boetes.

En voor acties tegen hulpverleners zeer hoge boetes en gevangenisstraffen...

2020 wordt een bijzonder jaar, voor een belangrijk deel staat het in het teken van ‘75 jaar Vrijheid’.

Wij herdénken de slachtoffers en wij víéren dat wij al sinds 1945 in vrijheid leven.

De meesten van ons - dat geldt ook voor mij - hebben nooit een oorlog meegemaakt.

Wat een geweldig voorrecht is het, om dít te kunnen zeggen.

Maar vrijheid vraagt ook om onderhoud. Wij moeten blijven waken voor ontwikkelingen die de neus ophalen voor ons staatsbestel en rechtssysteem.

Artikel 1 van onze grondwet gaat uit van gelijke behandeling in gelijke gevallen van mensen.

Artikel 1 wijst iedere vorm van discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere grond dan ook af.

Toch gebeurt het, overal.

Bijvoorbeeld wanneer een voetbalspeler in een stadion wordt uitgescholden om zijn huidskleur.

Of wanneer er kritiek klinkt als twee mannen of vrouwen hand in hand op straat lopen.

Een scheldpartij of ander verwerpelijk gedrag vanwege een hoofddoek of een keppeltje komt ook voor.

Think!, wil ik, in navolging van Aretha Franklin, zeggen aan iedereen die zich er schuldig aan maakt.

Waar de vrijheid in het gedrang komt, groeien de gevoelens van onveiligheid.

Behalve dat wij-zij-denken, kennen die ook andere oorzaken.

Zo is er in ons land sprake van een toename van incidenten. Van een duw of een klap, auto’s in band steken, tot steekincidenten of zelfs het leegschieten van vuurwapens of het neerleggen van een handgranaat.

Bijzonder verontrustend is dat ook tieners soms al crimineel gedrag vertonen.

Het gaat om kleine aantallen jongeren.

Maar zo’n beperkte groep is wel het verkeerde voorbeeld en kan steeds nadrukkelijker zijn stempel op onze samenleving drukken.

In Zoetermeer hebben we in het uitgaansleven met zware criminaliteit te maken gehad, die kennelijk ook jongeren inschakelde.

Gelukkig hebben wij alle foute tenten kunnen sluiten.

Maar wij blijven waakzaam.

Van de gemeente, de wijkagenten en andere handhavers, tot het jongerenwerk, de scholen en de sportverenigingen - velen helpen mee.

Wij spreken jongeren en hun ouders aan op hun gedrag.

Ik wil nadrukkelijk de ouders op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Het goede voorbeeld geven, met elkaar praten, waarden en normen meegeven, grenzen stellen en handhaven - dáár gaat het om. Laat kinderen, laat jongeren niet aan hun lot over, neem ze bij de hand.

Ik vind dat ouders veel meer de verantwoordelijkheid voor hun kinderen moeten nemen.

Niet alleen voeden maar OPVOEDEN.

Ouder zijn is niet altijd gezellig en leuk.

Als je kinderen op de wereld hebt gezet ben je verantwoordelijk tot ze volwassen en zelfstandig zijn.

En echt goede ouders voelen daarna ook nog verantwoordelijkheid.

Opvoeden is ook hard werken maar noodzakelijk, zeker in deze tijd.

Laat kinderen beseffen in wat voor fijn land en geweldige stad wij leven.

Want zo is het wel.

Ook in Zoetermeer is het afgelopen jaar weer veel moois tot stand gekomen.

Kijk naar het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer.

Het trekt veel meer in- en uitstappers dan werd verwacht.

Intussen maken wij plannen om RandstadRail door te trekken en op de Rotterdamse metro aan te sluiten.

Afgelopen jaar viel ook het besluit om in het Van Tuyllpark een nieuw zwembad te gaan bouwen.

En heeft u al gezien hoe aan de Amerikaweg de nieuwbouw van Gymworld vordert?

De plek voor iedereen die de turn- en gymnastieksport een warm hart toedraagt.

Pro Patria en CGV Zoetermeer hebben elkaar gevonden om hier te trainen en wedstrijden te houden.

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

‘Fantastisch’, noemde Mark Rutte onze stad vorige maand tijdens een werkbezoek.

‘Ik zou me goed kunnen voorstellen dat ik in Zoetermeer ga wonen,’ voegde onze minister-president daar nog aan toe.

Hij toonde zich duidelijk onder de indruk van wat wij voor elkaar hebben gekregen.

Wij, met z’n allen.

Stap voor stap - als het ritme dat wordt aangegeven door de drummer van een orkest of van een band.

In dit geval gaat het om het ritme van de stad. Het is het ritme van de bedrijvigheid.

Het ritme dat zorgt voor groei en steeds weer nieuwe investeringen.

Die investeringen zijn belangrijk, ze zijn zelfs cruciaal.

Iedereen weet dat als je je huis niet onderhoudt, het gaat vervallen.

Zo is het ook met een stad.

Het grootste deel van Zoetermeer is in dezelfde periode gebouwd.

Hierdoor zal alles min of meer gelijktijdig verouderen, slijtage gaan vertonen.

Daarom gaan we dit jaar de lijnen uitzetten voor het Zoetermeer van 2040.

Samen met u willen we bepalen hoe over zo’n 20 jaar onze stad eruit moet zien.

Tot de ‘schaalsprong’ is al besloten, die voorziet in de bouw van wel 16.000 nieuwe woningen.

De schaalsprong staat ook voor een kwaliteitssprong.

Met mooiere openbare ruimten en groen, met goede voorzieningen voor onze inwoners.

En met duurzaamheid als vanzelfsprekend uitgangspunt. Deze maand komt het rapport over de stand van de stad.

Hoe staan wij er voor?

Ik kan u verklappen dat alles er op wijst dat stevig aanpakken en doorpakken noodzakelijk is.

Want stilstand betekent achteruitgang, zeker voor een stad als Zoetermeer.

Je kúnt niet op je lauweren rusten.

De wijk Palenstein vind ik een mooi voorbeeld.

Door stevig en moedig ingrijpen van woningcorporaties, andere private partijen en de gemeente krijgen we een schitterende, toekomstbestendige wijk.

Met goede woningen, een prachtige openbare ruimte en voorzieningen die in veel behoeften voorzien.

Of neem de slechte kantoorgebouwen aan weerszijden van de Afrikaweg.

Door die te slopen kunnen wij de nieuwe woonwijk ‘De Entree’ realiseren.

Niet alleen lossen wij hiermee voor een belangrijk deel de woningnood op, ook krijgen wij er een kwaliteitswijk met wel 4.500 woningen bij.

Dit soort stappen vraagt om keuzes, móédige keuzes. Want één ding is zeker: veranderingen roepen altijd weerstand op.

Hoogbouw? Sommigen vinden dat eng.

En is het niet zo dat iedereen zijn auto liefst recht voor de deur wil parkeren?

Dat het ook anders kan, is soms lastig voor te stellen.

Mijn oproep aan u; doe mee met Zoetermeer 2040.

Bespreek wat goed gaat, wees eerlijk over wat níét goed gaat.

Samen pakken wij de kansen om er beter uit te komen.

Dames en heren, dit is mijn achtste en laatste nieuwjaarstoespraak als uw burgemeester.

Eind maart zal ik mijn functie neerleggen.

In de afgelopen 7,5 jaar heb ik Zoetermeer leren kennen als een fantastische stad met geweldige mensen.

Bij mijn afscheid komen we er vast nog over te spreken.

Maar ik kan niet nalaten nu al te zeggen dat ik veel ontwikkelingen zie die mij met trots vervullen.

Ons Stadshart is veel levendiger geworden.

De woningbouw komt weer op gang, met de zo nodige woningen, juist ook voor starters en senioren.

Vergeet ook onze vele, fantastische vrijwilligers niet.

Wat zij doen, hun tijd, zorg, liefde, er steeds weer voor anderen zijn, is ongelooflijk mooi.

Zij zijn onmisbaar in onze samenleving.

Dank lieve vrijwilligers.

Ik wil ook onze ondernemers noemen.

In woord en in daad geven velen blijk van een grote betrokkenheid met de stad en de inwoners.

Ja, Zoetermeer is een moderne stad met een grote saamhorigheid.

Het is een saamhorigheid die je doorgaans ook in dorpen aantreft.

Je merkt dit ook aan het verenigingsleven en de vele activiteiten op cultureel gebied.

En kijk, dat brengt mij op dit Nieuwjaarsprogramma vol Zoetermeerse talenten.

Zij gaan voor u zingen, dansen en muziek maken.

Een wervelende show rond het thema 'Vrijheid'.

Hou dit thema ook na vanavond in gedachten.

Denk erover na.

En vier mee dat wij vrij zijn.

Want vrijheid is een feest.

Laten we dat niet, laten we dat nóóit vergeten.

Dames en heren, dolgraag neem ik weer achter het drumstel plaats om een partijtje mee te trommelen.

Maar nee... dat zal ik u besparen.

Ik ga lekker in de zaal zitten en wacht, samen met u, op dat wat komen gaat.

Ik wens u een hele gezellige avond en nogmaals;
'gelukkig nieuwjaar'."

Foto: Fotoflex Nederland