Referendum afvalbeleid op 16 maart 2022

Home > Inwoners > Nieuws > Referendum afvalbeleid op 16 maart 2022

Referendum afvalbeleid op 16 maart 2022

RSS

Het definitieve verzoek voor een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 "Afvalscheiden, ik haal er alles uit" is toegewezen door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) organiseert het referendum op 16 maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Een referendumcommissie ziet toe op het goede verloop van het referendum.

Zodra de gemeenteraad een referendumcommissie heeft ingesteld, start het college van B&W alle voorbereidingen voor het referendum én de gemeenteraadsverkiezingen. Deze gaan tegelijk plaatsvinden op 16 maart 2022. Het referendum wordt als geldig beschouwd als meer dan 30% van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht. Het betreft een raadgevend referendum.

Referendumcommissie

De referendumcommissie, die door de gemeenteraad wordt benoemd, bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Zij adviseren onder andere over de vraagstelling van het referendum en het verloop en de organisatie van het referendum. Daarnaast ziet de referendumcommissie toe op de objectiviteit van de communicatie over het referendum.

Verzoek referendum

Op 26 december 2020 is een inleidend verzoek ingediend voor het houden van een referendum over het door de gemeenteraad vastgestelde afvalbeleidsplan. Dit verzoek, waarvoor 335 rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen waren vereist, is op 12 januari 2021 door het college van B&W toegewezen. Zoetermeerse kiesgerechtigden hadden vervolgens zes weken de tijd (tot 23 februari 2021) om een definitief verzoek in te dienen. Dit moest ondersteund worden door tenminste 5% van de kiesgerechtigden door middel van ondersteuningsverklaringen, in totaal 4876 handtekeningen. Er werden in totaal 5396 geldige ondersteuningsverklaringen ingediend.

Uitvoering raadsbesluit tijdelijk stopgezet

Zolang de procedure van het referendum loopt, wordt de uitvoering van het raadsbesluit van 14 december 2020, het Afval- en grondstoffenbeleid, niet gestart.

Voor meer informatie: www.zoetermeer.nl/referendum.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • maandag 24 mei