Zoetermeer staat voor uitdagingen

Home > Inwoners > Nieuws > Zoetermeer staat voor uitdagingen

Zoetermeer staat voor uitdagingen

RSS

Het college heeft een beleidsarme programmabegroting voor volgend jaar opgeleverd. De gemeente is het jaar begonnen met grote plannen en ambities. Ook in Zoetermeer zorgt de coronacrisis voor veel vragen en onzekerheid. We verwachten als gevolg van de coronacrisis een toename in het aantal inwoners dat een beroep doet op een bijstandsuitkering en schuldhulpverlening.

Wethouder Marc Rosier (Financiën): 'In Zoetermeer heeft corona grote invloed op ons leven nu, en onze mogelijkheden voor de toekomst. De budgetten van de gemeente Zoetermeer staan al geruime tijd onder druk. De gemeente blijft aandringen bij het rijk om gemeenten niet in de steek te laten en financieel tegemoet te komen aan de tegenvallers in het sociaal domein. Ondanks de tegenvallende cijfers blijven wij ons inzetten voor het welzijn van onze inwoners.'

De gemeentelijke programmabegroting is ondanks een pakket aan bezuinigingsmaatregelen nog niet in evenwicht. Dat stelde het college voor een dilemma: aanvullend bezuinigen of lastenverzwaring? Of wachten we de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten af? Het college ziet af van nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Het college stelt voor terughoudend te zijn met nieuw beleid. Dat betekent ook scherpe keuzes maken, waarbij bepaalde tijdelijke activiteiten niet worden gecontinueerd.

Keuzes maken

Ondanks de ongekende uitdagingen waar Zoetermeer dit jaar mee te maken kreeg, blijven we investeren in waardevolle projecten en programma’s. De gebeurtenissen van de afgelopen maanden benadrukken het belang van veiligheid en gezondheid voor een gelukkig leven voor onze inwoners. De gemeente springt hier vroeg op in met één van de opvallendste programma’s: Kansrijke Start. Dit programma is gericht op het verbeteren van de ontwikkelingskansen en gezondheid van kind en moeder, door in de eerste levensfase gericht aandacht aan hen en hun omgeving te besteden. Daarnaast is de upgrade van de binnenstad dit jaar begonnen om het centrum aantrekkelijker voor inwoners te maken.

De gemeenteraad bespreekt op 2 en 9 november de programmabegroting.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.