Openbare bekendmakingen

Home > Inwoners > Openbare bekendmakingen

Openbare bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente Zoetermeer worden sinds 1 augustus 2015 bekendgemaakt in het Gemeenteblad op Overheid.nl.

Bij veel bekendmakingen kunt u bezwaar of beroep instellen. In sommige gevallen is het mogelijk zienswijzen in te dienen tegen een ontwerpbesluit. Hiermee heeft u de gelegenheid uw belangen onder de aandacht te brengen en uw mening of argumenten tegen het ontwerp aan te voeren. Hoe u een bezwaar- of beroepschrift of uw zienswijze kunt indienen, leest u in de bekendmaking. Kijk voor meer informatie op de pagina Bezwaar maken.

Zoeken in bekendmakingen

Wist u dat u op Overheid.nl, naast de bekendmakingen van de gemeente Zoetermeer, ook de mededelingen van het waterschap en de provincie kunt doorzoeken? U kunt bijvoorbeeld ook de verkeersbesluiten in de Staatscourant raadplegen.

Op de hoogte blijven van bekendmakingen?

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw omgeving? Dan kunt u gebruik maken van:

Wilt u de bijbehorende stukken van een bekendmaking inzien? Dat is mogelijk bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis. Hiervoor moet u vooraf een afspraak maken.

Kaart lokale bekendmakingen

Op de kaart 'Lokale bekendmakingen' ziet u in één oogopslag de lokale bekendmakingen van de gemeente, provincie en waterschappen. Wanneer u klikt op een icoon, leest u om welke bekendmaking het gaat en vindt u een link naar het Gemeenteblad voor meer informatie. In het Gemeenteblad leest u of en hoe u bezwaar tegen een besluit kunt indienen.

Zie ook

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.