Adoptiegroen

Home > Inwoners > Adoptiegroen

Adoptiegroen

 • Wat is het?

  plantsoentje met adoptiegroenAdoptiegroen is openbaar groen wat aangeplant en beheerd wordt door bewoners. Onder adoptiegroen valt ook gevelgroen, buurtmoestuin. adoptiespeelplek en adoptiegroen bij bedrijven of winkels. De gemeente kan u advies geven over welke planten geschikt zijn.

  De stukken grond die u kunt adopteren kunnen variëren van grond rondom een boom (boomspiegel) van 1 m² tot grotere stukken van soms wel 100 m². Bij grotere stukken adoptiegroen is het een vereiste dat dit door meerdere bewoners wordt beheerd.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Aan het adopteren van stukken groen tot ± 100 m² (door bewoners) is gratis. Bij grotere stukken hangt het af van de situatie. Vul hiervoor het formulier Adoptiegroen aanvragen in.

 • Hoe werkt het?

  Als u een nieuw stuk adoptiegroen aanvraagt, kunnen planten (of een deel ervan) worden verwijderd. Als het nodig is wordt bemeste tuinaarde aangebracht. Tot slot krijgt u eenmalig planten en heesters van de gemeente. Als wederdienst wordt aan u gevraagd de beplanting te planten en de groenstrook te onderhouden.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u meedoen aan adoptiegroen, gevelgroen, buurtmoestuin, adoptiespeelplek of adoptiegroen bij bedrijven of winkels? Volg dan het stappenplan:

  1. U vult het formulier adoptiegroen in. U geeft in uw aanvraag aan welke plek u wilt adopteren.
    
  2. De plek van het adoptiegroen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de wijkbeheerder.
    
  3. Maak een plan en bedenk wat voor soort groen u wilt hebben en welke planten u daarvoor nodig heeft. Onder 'Handige links' staat een plantenlijst.
    
  4. Vraag aan uw buren en/of straatgenoten of zij adoptiegroen een goed idee vinden en of zij eventueel mee willen helpen.
    
  5. Een medewerker van de gemeente of de wijkaannemer komt langs om de plek te bekijken en de mogelijkheden te bespreken.
    
  6. Na goedkeuring door de wijkbeheerder wordt een overeenkomst opgesteld.
    
  7. Als de overeenkomst is getekend wordt ergens in de periode van half oktober tot en met half maart het openbaar groen plantklaar gemaakt en worden de planten geleverd.
    
  8. U kunt beginnen met het aanplanten en onderhouden van uw adoptiegroen.
    
  9. Wilt u een bordje 'adoptiegroen' hebben om in de groenstrook te zetten?  Vul hiervoor het formulier adoptiegroen in en stuur een kopie van de overeenkomst mee.

  Heeft u vragen over adoptiegroen dat u (al) in beheer heeft of wilt u ermee stoppen? Vul dan het contactformulier in.

 • Meer informatie

  Wilt u folders met meer informatie over adoptiegroen? U kunt deze aanvragen via het formulier adoptiegroen.

  Nieuwe beheerders van adoptiegroen krijgen na goedkeuring van hun plan een plantenlijst met vaste planten die goed te gebruiken zijn in openbaar groen van Zoetermeer. Bij twijfel over de juiste soort planten of vragen over het ‘beplantingsplan’ kunt u hulp vragen aan een medewerker van de gemeente.

  Groenafval van adoptiegroen

  Heeft u grote takken uit het adoptiegroen die niet in uw groene afvalcontainer passen? Twee keer per jaar, tijdens de snoeiseizoenen in april en oktober, haalt de gemeente gratis grof tuinafval (snoeiafval) op in de wijken. Kijk voor meer informatie in het product: Afval, takkenroute.

  Te weinig ruimte in de groene afvalcontainer voor afval van adoptiegroen?

  Heeft u een stuk adoptiegroen van 100 m² of groter? Dan kunt u gratis een extra groene afvalcontainer krijgen. U kunt dit aangeven via het formulier adoptiegroen. Deze container moet u op eigen grond plaatsen. Stopt u als beheerder van adoptiegroen? Dan moet u de container weer inleveren.

  Adoptiegroen wordt niet of slecht onderhouden

  Heeft u de indruk heeft dat een stuk adoptiegroen (wat niet door u wordt beheerd) niet of slecht wordt onderhouden? Vul hiervoor het formulier adoptiegroen in.

 • Handige links

  Producten

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.