Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Home > Inwoners > Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

 • Online regelen

  Toelichting

  Lees voordat u het formulier gaat invullen eerst de 'Toelichting op aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen' (pdf).

  Kwijtschelding aanvragen

  Heeft u géén DigiD?

  Maak dan gebruik van het aanvraagformulier kwijtschelding (pdf) dat u kunt downloaden, printen en invullen. Het formulier, ingevuld en met bewijsstukken stuurt u naar de gemeente. De behandeling van een aanvraag per post duurt langer dan een online aanvraag.

 • Wat kost het?

  Het indienen van een verzoek tot kwijtschelding is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.

  Kwijtschelding van belastingschuld is alleen mogelijk als u aangeslagen wordt voor:

  • onroerende zaakbelasting (OZB woningen)
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting (slechts voor één hond)

  Normbedragen voor kwijtschelding of uitstel van betaling

  Normbedragen zijn standaard bedragen die door de overheid zijn vastgesteld. Deze bedragen gebruiken wij voor het berekenen van kwijtschelding of uitstel van betaling.

  Bij het berekenen van uw financiële ruimte om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen, kijken wij naar:

  • uw kosten van levensonderhoud
  • uw woonkosten
  • uw zorgpremie

  Een overzicht van alle normbedragen vindt u op de website van de Belastingdienst > Normbedragen voor bestaanskosten of in het overzicht van de VNG > Normbedragen kwijtschelding belastingen 2019 (pdf).

  Kostendelersnorm

  Op verzoeken om kwijtschelding geldt de kostendelersnorm uit de Participatiewet. Deze kostendelersnorm betekent dat als u uw huis deelt met meer volwassenen (ouder dan 21 jaar), uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Het maakt daarbij niet uit of het om familieleden of andere personen gaat. Hoe meer personen er in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering want u kunt dan de woonkosten delen.

  Geen kwijtschelding

  U krijgt geen kwijtschelding als:

  • u het aanvraagformulier voor kwijtschelding niet volledig of onjuist invult
  • u of uw partner genoeg financiële ruimte en/of vermogen (zie onder) heeft
  • u de belastingaanslag langer dan 3 maanden geleden al betaald heeft

  Hoeveel vermogen/spaargeld mag u hebben?

  Dit kunt u berekenen door de volgende bedragen bij elkaar op te tellen:

  • het normbedrag voor levensonderhoud dat voor u geldt
  • uw huur of hypotheek per maand min het normbedrag voor huur
  • uw premie(s) zorgverzekering min de normpremie

  Komt het bedrag op uw bankrekening(en) en spaarrekening(en) hoger uit dan het totaal van bovenstaande optelsom? Dan telt dit bedrag mee als vermogen. U krijgt dan geen kwijtschelding

 • Wat moet ik doen?

  Toelichting

  Lees eerst de 'Toelichting op aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019' (pdf).

  Kwijtschelding aanvragen

  Denkt u dat u recht heeft op kwijtschelding? Ga dan naar:

  De gemeente vraagt u aanvullende informatie te sturen?

  Dit kan:

  • per email: belastingen@zoetermeer.nl
  • per post: Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer
  • langsbrengen: gooi de stukken in de brievenbus van het stadhuis aan Frankrijklaan 6.

  Vorig jaar kwijtschelding gekregen?

  Wij controleren of u ook dit jaar weer recht heeft op kwijtschelding. Is dat het geval? Dan krijgt u van ons een brief.

  Heeft u géén brief gekregen? Dan moet u zelf opnieuw kwijtschelding aanvragen.

 • Afhandeling

  Uitstel van betaling

  U krijgt binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw verzoek tot kwijtschelding. In de tijd dat wij uw verzoek behandelen, wordt de aanslag op 'uitstel' gezet. Dit geldt alleen voor de aanslag(en) waarvoor u kwijtschelding heeft aangevraagd.

  Afwijzing van uw verzoek

  Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u binnen 10 dagen na de datum van de beslissing in beroep gaan.

  Leg in een brief uit waarom u denkt dat de afwijzing onterecht is en stuur uw bezwaar naar:

  Gemeente Zoetermeer
  T.a.v. College van Burgemeester & Wethouders
  Postbus 15
  2700 AA Zoetermeer

  Betalingsregeling

  Is uw verzoek afgewezen? Dan is wellicht nog een betalingsregeling mogelijk.

  Kijk voor meer informatie bij: Hoe kan ik een betalingsregeling treffen met de gemeente?

 • Vraag en antwoord

  Kijk voor een overzicht van alle vragen en antwoorden over Belastingen bij Vraag en antwoord.