Bijstand, pensioengerechtigden (AIO)

Home > Inwoners > Bijstand, pensioengerechtigden (AIO)

Bijstand, pensioengerechtigden (AIO)

 • Wat is het?

  AIO is de afkorting voor "Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen". 

  U kunt AIO krijgen als u met pensioen bent en te weinig geld hebt om van te leven. Daarnaast moet u:

  • Nederlander zijn
  • in Nederland wonen
  • geen volledig AOW pensioen krijgen
  • weinig of geen andere inkomsten hebben (het inkomen van uw partner telt ook mee)

  De AIO moet u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk op de website van de SVB voor meer informatie.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.