Bijstand, pensioengerechtigden

Home > Inwoners > Bijstand, pensioengerechtigden

Bijstand, pensioengerechtigden

 • Wat is het?

  Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? En heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen krijgen. Dit wordt Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) genoemd. De AIO is een onderdeel van de Participatiewet.

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  U kunt AIO krijgen als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en u voldoet aan de voorwaarden voor het recht op algemene bijstand. Dit zijn de volgende voorwaarden:

  • u moet Nederlander zijn
  • u moet in Nederland wonen
  • het inkomen van uw partner telt ook mee

  u moet zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken dat u niet over de middelen beschikt om in uw levensonderhoud te voorzien.

  De AIO ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank. Op de website van het SVB vindt u alle informatie over de AIO.

 • Handige links