Exploitatievergunning horecabedrijf

Home > Inwoners > Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Wat is het?

  Om een horecabedrijf in Zoetermeer te beginnen heeft u een Exploitatievergunning nodig.

  Wilt u alcohol schenken? Dan heeft u een ook Drank- en Horecavergunning nodig.

  Het kan zijn dat u nog meer aanvragen moet doen, bijvoorbeeld om een terras te plaatsen. Vul de Horecawijzer in om te zien wat u allemaal nodig heeft.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Exploitatievergunning als bedoeld in art. 2:15 APV € 406,40

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Hoe werkt het?

  De Exploitatievergunning is ingevoerd in 2019. In deze vergunning staan regels die te maken hebben met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een Exploitatievergunning aan als:

  • U een horecabedrijf wilt starten of overnemen.
  • De rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert.
  • U al een horecabedrijf heeft en waarschuwing of sanctie van de gemeente krijgt.

  De Exploitatievergunning is persoonlijk

  De Exploitatievergunning voor een horecabedrijf is strikt persoonlijk en kan daarom niet aan iemand anders worden doorgegeven.

  Soms mag een nieuwe ondernemer van een horecabedrijf tijdelijk gebruik maken van de vergunning van de vorige ondernemer. De nieuwe ondernemer moet wel binnen 4 weken nadat de vorige ondernemer is gestopt, een complete aanvraag indienen voor ongewijzigde voortzetting van dezelfde zaak. De voorwaarden staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV).

  Geen Exploitatievergunning nodig

  Onderstaande organisaties hebben geen Exploitatievergunning nodig:

  • zorginstellingen
  • musea
  • bedrijfskantines
  • rouwcentra
  • bedrijven die niet als doel hebben winst te maken (para commerciële rechtspersonen)

  Wilt u in de hierboven genoemde ruimtes alcohol schenken? Dan heeft u wel een Drank- en Horecavergunning nodig.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen Exploitatievergunning

  Vul het formulier in: Exploitatievergunning, aanvragen (zie ook 'Online regelen').

  Met de aanvraag stuurt u mee:

  • Een ondernemingsplan waarin staat:
   • de aard van de onderneming
   • de exploitatievorm
   • de financiering van de onderneming
   • de doelgroep
   • de aangeboden producten
  • Een huur-, koop- of pachtovereenkomst van het pand.
  • Een plattegrond van:
   • het pand (inclusief terras)
   • de ligging en indeling
   • de bestemming van de te onderscheiden ruimtes
   • de grenzen van het terrein van de horeca-inrichting
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
   • Doet u de aanvraag namens iemand anders? Dan is ook een machtigingsbewijs en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze persoon/personen nodig.
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
  • Een verklaring omtrent het gedrag van de aanvrager(s) en de leidinggevenden.
  • Een ingevuld Bibob-formulier met bijlagen (meer informatie: Bibob).

  Leidinggevende of indeling wijzigen

  Heeft u een Exploitatievergunning en wilt u een wijziging van leidinggevende(n) of indeling doorgeven?

  Vul het formulier in: Exploitatievergunning, wijziging doorgeven (zie ook 'Online regelen').

  Aanvragen Drank- en horecavergunning

  Deze kunt u aanvragen via het product Drank- en horecavergunning.

 • Afhandeling

  Heeft u de aanvraag met alle juiste stukken ingediend? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht. Als meer onderzoek nodig is kan deze termijn verlengd worden met 8 weken. U krijgt hierover bericht.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Handige links

  Andere producten

 • Vraag en antwoord