Gemeente aansprakelijk stellen

Home > Inwoners > Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Wat is het?

  Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

 • Wat u moet weten

  Er zijn 2 soorten schades waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

  • Schade door iets dat de gemeente heeft gedaan.
  • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen of bouwwerken niet goed onderhoudt.

  De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

  Richtlijnen aansprakelijkheid van de gemeente

  Kijk voor de verantwoordelijkheden van de gemeente op de website van het  Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum > Richtlijnen aansprakelijkheid van de gemeente.

  Schade aan riolering

  Informatie over schade aan riolering vindt u in het product rioolverstopping.

 • Wat u moet doen

  Let op! Is de schade veroorzaakt door een bedrijf dat voor of namens de gemeente werkzaamheden uitvoert? Dan stuurt u de schadeclaim naar dat bedrijf en niet naar de gemeente.

  U bent verzekerd?

  Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

  U bent niet verzekerd?

  U stuurt de schadeclaim zo snel mogelijk na de gebeurtenis naar de gemeente:

  Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

  • Omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd).
  • Waarom u de gemeente aansprakelijk stelt.
  • Omschrijving en bewijzen (bijvoorbeeld foto's) van de schade.
  • Foto’s van de plek en waardoor de schade is ontstaan.
  • Het schadebedrag (met facturen als bewijs).
  • Namen van specialisten die uw schade hebben bekeken.
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.
  • Eventueel verklaring(en) van getuige(n).
 • Hoe lang duurt het?

  • U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • Voor behandeling van post hanteren wij Servicenormen.
  • De afhandeltermijn is per schadegeval / aansprakelijkstelling verschillend in verband met onderzoek dat moet worden verricht.
  • De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht.
  • Als uw verzoek wordt erkend, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
  • Als uw verzoek wordt afgewezen, krijgt u een brief met uitleg.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.