Hondenbelasting

Home > Inwoners > Hondenbelasting

Hondenbelasting

 • Wat is het?

  In verband met technisch onderhoud kunt u tot 25 oktober geen gebruik maken van de online omgeving ‘Mijn Belastingen’.

  Wilt u een hond aanmelden of afmelden? Dat kan helaas op dit moment alleen schriftelijk. U stuurt een ondertekende verklaring met uw gegevens naar belastingen@zoetermeer.nl of per post naar postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

  Onze excuses voor het ongemak.

  Iedereen die in Zoetermeer woont en één of meerdere hond(en) heeft, moet hondenbelasting betalen. Het geldt ook voor puppy's, waakhonden en honden die (bijna) nooit op straat komen. Voor blindengeleidehonden, politiehonden en hulphonden opgeleid door een erkend instituut hoeft u geen hondenbelasting te betalen.

 • Online regelen

  Hondenbelasting betalen

  Betalen in het Stadhuis (op afspraak)

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per E-mail. In deze E-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de E-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

  Machtiging

  Wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven? Dit kunt u regelen in Mijn belastingen.

  In verband met technisch onderhoud kunt u tot 25 oktober geen gebruik maken van de online omgeving ‘Mijn Belastingen’.

  Onze excuses voor het ongemak.

  Kwijtschelding

  Wilt u kwijtschelding aanvragen? Kijk dan bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

  Hond aanmelden/afmelden

  Wilt u een hond aanmelden of afmelden? Dat kan helaas op dit moment alleen schriftelijk. U stuurt een ondertekende verklaring met uw gegevens naar belastingen@zoetermeer.nl of per post naar postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

 • Wat kost het?

  Aantal honden 2019 2018
  Eerste hond € 63,89 € 62,95
  Tweede hond € 95,39 € 93,98
  Derde en elke volgende hond, per hond € 127,21 € 125,33
  Kennel € 158,87 € 156,53

  2019, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

  Wilt u de hondenbelasting betalen in het Stadhuis?
  Dan moet u hiervoor een afspraak maken (zie 'Online regelen').

  Let op! Op het stadhuis kunt u alleen pinnen.

  Logo Hier alleen pinnen

 • Hoe werkt het?

  U betaalt hondenbelasting als u bij de start of in de loop van het belastingjaar één of meerdere honden in uw bezit heeft. Stel u krijgt in mei uw hond, dan betaalt u over juni t/m december hondenbelasting.

  Belasting gebonden aan de houder van de hond

  Hondenbelasting is niet gebonden aan de hond maar aan de houder van de hond. De houder van de hond(en) moet betalen. Als er meerdere personen in een huishouden bij elkaar wonen, wordt 1 persoon aangewezen als de 'houder'.

  Controle

  De gemeente voert controles uit. Als bij de controle blijkt dat u één of meerdere hond(en) heeft:

  • U bent thuis: de controleur verzoekt u ter plaatse een aangifteformulier in te vullen.
  • U bent niet thuis: de controleur laat een aangifteformulier en een retourenveloppe achter. U dient deze binnen twee weken ingevuld terug te sturen.

  Controleurs kunnen zich legitimeren met een identiteitsbewijs van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  In verband met technisch onderhoud kunt u tot 25 oktober geen gebruik maken van de online omgeving ‘Mijn Belastingen’.

  Wilt u een hond aanmelden of afmelden? Dat kan helaas op dit moment alleen schriftelijk. U stuurt een ondertekende verklaring met uw gegevens naar belastingen@zoetermeer.nl of per post naar postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

  Onze excuses voor het ongemak.

  Aangifte hond

  Als bezitter van een hond:

  • Doet u binnen twee weken aangifte bij de gemeente. Vanwege technisch onderhoud kunt u dat helaas op dit moment alleen schriftelijk doen. U stuurt een ondertekende verklaring met uw gegevens naar belastingen@zoetermeer.nl of per post naar postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

  Afmelden hond

  Als u geen hond meer heeft (door overlijden of overgang naar een andere bezitter), moet u uw hond zo snel mogelijk afmelden. Wat moet u doen:

  Overlijden hond

  • De persoon op wiens naam de aanslag hondenbelasting staat moet de hond afmelden.
  • Vanwege technisch onderhoud kunt u dat helaas op dit moment alleen schriftelijk doen. U stuurt een ondertekende verklaring met uw gegevens naar belastingen@zoetermeer.nl of per post naar postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
  • Bij afmelden van uw hond moet u de verklaring van de dierenarts, dierencrematorium  of dierenbegraafplaats meesturen.
  • Na ontvangst van het bewijs van overlijden ontvangt u vermindering van de hondenbelasting vanaf de eerstvolgende maand na overlijden. Dat kan tot maximaal drie jaar terug.
  • Als u géén verklaring van overlijden stuurt wordt de hondenbelasting verminderd vanaf de eerstvolgende maand na afmelding. Een hondencontroleur komt langs. U krijgt geen geld terug over eerdere maanden want de gemeente kan over die maanden geen controle meer doen.

  Nieuwe bezitter van de hond woont in Zoetermeer

  • De persoon op wiens naam de aanslag hondenbelasting staat moet de hond afmelden.
  • Vanwege technisch onderhoud kunt u dat helaas op dit moment alleen schriftelijk doen. U stuurt een ondertekende verklaring met uw gegevens naar belastingen@zoetermeer.nl of per post naar postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
  • Geef de naam en het adres van de nieuwe bezitter op.
  • Geef de datum door waarop de hond is overgegaan naar de nieuwe bezitter.
  • Wij controleren of de hond staat ingeschreven op het nieuwe adres.
  • Bij ontbreken van inschrijving nemen wij contact op met de bewoners.
  • Bij een positieve uitkomst van het onderzoek ontvangt u vermindering vanaf de eerstvolgende maand na de datum van overgang. Dat kan tot maximaal drie jaar terug.
  • Als u géén naam en adres opgeeft, wordt de hondenbelasting verminderd vanaf de eerstvolgende maand na afmelding. Een hondencontroleur komt langs. U krijgt geen geld terug over eerdere maanden want de gemeente kan over die maanden geen controle meer doen.

  Nieuwe bezitter van de hond woont niet in Zoetermeer

  • De persoon op wiens naam de aanslag hondenbelasting staat moet de hond afmelden.
  • Vanwege technisch onderhoud kunt u dat helaas op dit moment alleen schriftelijk doen. U stuurt een ondertekende verklaring met uw gegevens naar belastingen@zoetermeer.nl of per post naar postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
  • U hoeft u geen adresgegevens van de nieuwe bezitter van de hond aan ons door te geven omdat de gemeente geen controle buiten Zoetermeer uitvoert.
  • De hondenbelasting wordt verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de afmelding.
  • Een hondencontroleur komt langs.
  • U krijgt geen geld terug over eerdere maanden want de gemeente kan over die maanden geen controle meer doen.

  Er is een einddatum voor vermindering van de aanslagen hondenbelasting. De termijn van vermindering met terugwerkende kracht is vastgesteld op drie jaar. Deze termijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de afmelding en werkt tot maximaal drie jaar terug. Voor de maanden buiten deze termijn wordt geen vermindering gegeven ook al heeft u bewijsstukken aangeleverd.

  Voorbeelden

  • Als uw hond overlijdt en binnen 4 weken krijgt u een andere hond dan veranderd er niets en hoeft u de honden niet af- en aan te melden.
  • Als uw hond overlijdt in maart maar u heeft in januari al een tweede hond gekregen, dan heeft u 3 maanden lang 2 honden. De nieuwe hond moet u aanmelden en na het overlijden van de andere hond moet u deze afmelden. U betaalt 3 maanden belasting voor 2 honden.
  • Als  uw hond overlijdt in maart en u krijgt in augustus een andere hond, dan heeft u 4 maanden geen hond. U kunt een verzoek indienen voor een ontheffing van 4 maanden. De honden moeten dan wel af- en aangemeld zijn. 

  Logeerhond

  Is bij een controle vastgesteld dat u een hond heeft, maar is deze hond een logee? U kunt dit aangeven op de achterkant van de brief die door de controleur bij u achtergelaten is. U kunt dit helaas niet online aan ons doorgeven. Het ingevulde formulier moet u opsturen.

  Bezwaar

  Als u van mening bent dat de aanslag niet juist is, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw bezwaar naar belastingen@zoetermeer.nl.

  Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. Binnen tien werkdagen ontvangt u een bevestiging.

  Kwijtschelding

  Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u onder Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

  Let op! Kwijtschelding van hondenbelasting is alleen mogelijk voor de eerste hond.

 • Tips

  Hondenkaart

  U kunt de honden-uitlaatkaart gratis online bekijken. Op de hondenkaart  staan alle regels en de meest actuele informatie over het uitlaten van honden. Op de kaart staan ook hondenstrandjes en uitrenvelden.

  Vanaf januari 2018 kunt u een papieren versie van de hondenkaart ophalen bij de wijkposten.

 • Handige links

  De verordening hondenbelasting kunt u vinden op www.overheid.nl.

 • Vraag en antwoord

  Kijk voor een overzicht van alle vragen en antwoorden over Belastingen bij Vraag en antwoord.