Omgevingsvergunning

Home > Inwoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld bij:

  • het (ver)bouwen van een gebouw (bijvoorbeeld een huis)
  • het slopen van een gebouw in een in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • het brandveilig gebruik van een gebouw
  • het (ver)bouwen of slopen van een monument
  • het aanleggen van een weg
  • het aanleggen van een in- of uitrit
  • het kappen van bomen

  Op Omgevingsloket online kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen. 

  Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het verstandig om met de gemeente te overleggen of uw plannen kans van slagen hebben. De Omgevingsbalie kan u advies geven of een aanvraag voor een omgevingsvergunning nodig is. Ook kunnen zij u uitleg geven over de procedure. Wilt u langskomen? Maak dan eerst online een afspraak.

  Voor bedrijven

  In een omgevingsvergunning worden ook regels gesteld aan luchtvervuiling, stankoverlast, geluidhinder en veiligheid van bedrijven. In de meeste gevallen is het doen van een melding genoeg. Is uw bedrijf niet belastend voor het milieu (bijvoorbeeld een kantoor)? Dan hoeft u geen melding te doen. Bij de Omgevingsbalie kunt u navragen of u een vergunning nodig heeft.

 • Wat u moet doen

  Stap 1 - Vooroverleg

  Vraag de gemeente vooraf officieel om advies dit heet 'vooroverleg'. Dit vooroverleg kunt u schriftelijk doen of door een afspraak te maken met de afdeling VVH. Let op! Een vooroverleg is niet hetzelfde als informatie vragen bij de Omgevingsbalie.

  Het gegeven advies is géén besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Er kan dan ook geen bezwaar worden gemaakt tegen het advies.

  Schriftelijk vooroverleg

  Als u per brief een verzoek om advies indient dan krijgt u ook per brief een reactie. U krijgt binnen 12 weken een reactie over de haalbaarheid van uw plannen.

  U kunt uw verzoek sturen naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Afdeling VVH
  Postbus 15
  2700 AA ZOETERMEER

  Afspraak voor vooroverleg

  • Vul eerst het formulier Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning (pdf) in en stuur deze op naar bovenstaand adres.
  • Geef op het formulier duidelijk aan welke activiteiten u bij het vooroverleg getoetst wilt hebben.
  • Als u de aanvraag niet compleet met alle bijlagen instuurt, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.
  • Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier nemen wij contact met u op om een afspraak te plannen voor het vooroverleg.

  Stap 2 - Vergunning aanvragen

  Als na vooroverleg blijkt dat uw aanvraag kans van slagen heeft kunt u de omgevingsvergunning aanvragen.

  • Online via Omgevingsloket online
   of
  • Maak een afspraak om de vergunning schriftelijk in te dienen (zie 'Afspraak maken')

  Let op! Soms heeft u (ook) een andere vergunning nodig zoals een evenementenvergunning of een drank- en horecavergunning.

  Bezwaar maken

  Wordt uw aanvraag voor een vergunning afgewezen? Dan kunt u gratis bezwaar maken. Kijk voor meer informatie bij het product: Bezwaar maken.

 • Afspraak maken

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Kosten

  Vooroverleg

  De kosten van een vooroverleg zijn € 609,60. Voor informatieve uitleg worden geen kosten berekend

  Behandelen van uw aanvraag

  Het tarief voor het behandelen* van een aanvraag omgevingsvergunning voor een project:

  Bouwkosten minder dan € 3.000 € 254,00
  Bouwkosten tot € 50.000
   
  2,5% van de bouwkosten
  met een minimum van € 254,00
  Bouwkosten € 50.000 tot € 500.000 2,75% van de bouwkosten 
  Bouwkosten € 500.000 of meer 3,5% van de bouwkosten
  met een maximum van 1 miljoen

  * Let op! Ook als uw aanvraag wordt afgewezen moet u deze kosten betalen. Voor een (sloop)melding worden geen kosten in rekening gebracht.

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Tips

  Bestemmingsplan

  In het bestemmingsplan van de gemeente staat waar gebouwd mag worden en waarvoor gebouwen gebruikt mogen worden.

  Meer informatie: Bestemmingsplan bekijken.

  Bouwtekeningen

  Zoekt u de oorspronkelijke bouwtekeningen van een pand of de tekeningen van latere verbouwingen? U kunt deze gratis inzien bij de gemeente.

  Meer informatie: Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken.

  Welstandscriteria

  Dit zijn de regels waar een bouwplan aan moet voldoen voor wat betreft de omgeving.

  Meer informatie: Welstand.

  Omgevingsvergunning wijkt af van het bestemmingsplan

  Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen. 

  Meer informatie: Omgevingsvergunning strijdig gebruik.

  Melding gebruik openbare ruimte bij uitvoeren van bouwwerkzaamheden

  Wilt u bij bouwwerkzaamheden gebruik maken van de openbare ruimte voor het tijdelijk plaatsen van bijvoorbeeld een container, steiger, bouwkeet, mobiele kraan of hoogwerker? Dan moet u dat melden bij de gemeente.

  Meer informatie: Gebruik openbare ruimte.

  Burenrecht

  Ook al heeft u een omgevingsvergunning gekregen of mag u vergunningsvrij bouwen, u moet wel voldoen aan het burenrecht. Het burenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 5, Titel 4). Praat vooraf met uw buren over uw (bouw)plannen.

  Afvalinzameling bij nieuwe woning(en)

  Bij nieuw te bouwen woningen(en) moet rekening worden gehouden met afvalinzameling. Nieuwe woningen krijgen óf een aansluiting op een centrale (ondergrondse) afvalcontainer óf minicontainers. Voor beide situaties moeten afspraken gemaakt worden met de gemeente.

  Heeft u voor uw bouwproject een contactpersoon bij de gemeente? Neem daar dan contact mee op. Heeft u geen contactpersoon? Bel dan met de afdeling Afvalinzameling via 14 079, optie 2.

 • Handige links

  Handreiking Bouwbesluit & woning leert de lezer om te gaan met het Bouwbesluit (welke voorschriften zijn voor mijn bouwproject van toepassing en welke niet?).

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.