Verhuizing / Adreswijziging

Home > Inwoners > Verhuizing / Adreswijziging

Verhuizing / Adreswijziging

 • Wat is het?

  • U geeft uw verhuizing altijd door aan de gemeente waar u gaat wonen.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Let op! Het doorgeven van uw verhuizing kan in Zoetermeer alléén online.
  U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig.

 • Wat u moet weten

 • Online regelen

 • Kosten

  Het doorgeven van een verhuizing / adreswijziging is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Aan welke gemeente moet u uw verhuizing doorgeven?

  Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.

  Voorbeelden:

  U woont in Zoetermeer > u verhuist maar blijft in Zoetermeer wonen > u geeft uw verhuizing door aan de gemeente Zoetermeer.

  U woont in Zoetermeer > u verhuist naar Den Haag > u geeft uw verhuizing alléén door aan de gemeente Den Haag.

  U woont in Rijswijk > u verhuist naar Zoetermeer > u geeft uw verhuizing alléén door aan de gemeente Zoetermeer.

  Binnen welke tijd moet u uw verhuizing doorgeven?

  • Meld uw verhuizing uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
  • Eerder doorgeven mag, maar dat kan niet langer dan 4 weken voor de verhuisdatum.
   De datum die u als verhuisdatum opgeeft wordt als datum van adreswijziging geregistreerd.
  • Bent u te laat met het melden van uw verhuizing? Dan geldt de datum van ontvangst van de melding als datum van adreswijziging.

  Wie kan de adreswijziging doorgeven?

  U kunt zelf uw adreswijziging doorgeven (als u 16 jaar of ouder bent), maar de volgende personen mogen dat ook voor u doen:

  • uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner, als u beiden hetzelfde oude en nieuwe woonadres heeft
  • uw ouders, als zij hetzelfde oude en nieuwe woonadres hebben
  • uw meerderjarige kinderen, als zij hetzelfde oude en nieuwe woonadres hebben
  • uw verzorgers/voogd/curator (indien van toepassing)
  • een meerderjarig persoon die u machtigt (die gemachtigde moet wel de machtiging, een identiteitsbewijs en (een kopie van) uw identiteitsbewijs overleggen)

  In de volgende gevallen kunt u de verhuizing niet online doorgeven:

  • als u als ouder niet hetzelfde oude- en nieuwe woonadres heeft als uw kind
   • bel met 14 079
   • u moet een afspraak maken om langs te komen bij de balie van het publieksplein
  • als u onder toezicht staat van een verzorger of voogd en u bent jonger dan 16 jaar

  Inwonen/samenwonen

  Als u gaat inwonen of samenwonen dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner om u op hetzelfde adres in te schrijven. Ontvangen wij binnen 7 dagen de toestemming van de bewoner, dan nemen wij de adreswijziging in behandeling. Ontvangen wij de toestemming niet of later, dan wordt u niet ingeschreven op het nieuwe adres.

  De toestemming moet worden gegeven door de persoon die u in de adreswijziging genoemd heeft.

  • Deze persoon (de hoofdbewoner) kan alléén met DigiD toestemming geven via Mijn Zoetermeer of via Toestemming hoofdbewoner.
  • De hoofdbewoner krijgt hierover géén e-mail. 
  • De hoofdbewoner geeft met toestemming aan bewust te zijn van de gevolgen van het inwonen van de andere persoon.

  Bij samenwonen moeten beide partners gelijktijdig een adreswijziging doorgeven.

  Verhuizen naar het buitenland (emigreren)

  Verhuist u naar het buitenland (emigreren)? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek  aangifte van emigratie doen.

 • Wat moet ik doen?

  U verhuist naar Zoetermeer of binnen Zoetermeer:

  • Geef uw verhuizing online door (zie "Online regelen"). U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  U gaat bij iemand inwonen of samenwonen in Zoetermeer:

  • Geef uw verhuizing online door (zie "Online regelen"). U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig.
  • De hoofdbewoner moet binnen 7 dagen toestemming geven, dan nemen wij de adreswijziging in behandeling.
  • De hoofdbewoner kan alléén met DigiD toestemming geven via Mijn Zoetermeer of via Toestemming hoofdbewoner. De hoofdbewoner krijgt hierover géén e-mail.
  • Geeft de hoofdbewoner geen (of niet op tijd) toestemming? Dan kunnen wij u niet inschrijven op het nieuwe adres.

  U verhuist van Zoetermeer naar een andere gemeente:

  • Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  U gaat emigreren:

 • Hoe lang duurt het?

  Verwerkingstermijn

  Na verwerking van de adreswijziging krijgt u binnen 5 werkdagen per post een bevestiging op uw nieuwe adres.

  U kunt de stand van zaken volgen via Mijn Zoetermeer. Binnen enkele dagen na de verhuisdatum ziet u in Mijn Zoetermeer uw nieuwe adres.

  Welke instanties ontvangen uw nieuwe adresgegevens?

  Voor een deel is het persoonsafhankelijk welke instanties bericht krijgen over de adreswijziging. Over het algemeen gaat het om:

  • Hoogheemraadschap
  • Belastingdienst (inclusief de afdeling Motorrijtuigenbelasting)
  • Sociale verzekeringsbank (SVB) (in geval van kinderbijslag of AOW/ANW)
  • Donorregister (indien van toepassing)
  • DUO (indien van toepassing)
  • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat)
  • uw pensioenfonds
  • afdelingen binnen de gemeente zoals Belastingen, Onderwijs, Sociale Zaken (afhankelijk van wat op u van toepassing is)

  In sommige gevallen stelt de gemeente deze gegevens beschikbaar aan derden (bijvoorbeeld kerken en maatschappelijke instelling). Op uw verzoek kan dit worden beperkt. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Zie "verstrekkingsbeperking persoonsgegevens".

 • Extra informatie

  Onjuiste aangifte

  Onderstaande situaties kunnen leiden tot een boete:

  • het bewust toelaten dat iemand zich inschrijft op uw adres terwijl u weet dat dit niet juist is
  • het expres fout doorgeven van een verhuizing die niet gebeurd is
  • het niet doorgeven van een verhuizing die wel gebeurd is
 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Maandag 1 juni gesloten.