WOZ-waarde

Home > Inwoners > WOZ-waarde

WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van huizen, bedrijfspanden, winkels en ongebouwde stukken grond. Deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de belastingen te bepalen. 

  Iedereen die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak binnen de gemeente Zoetermeer krijgt voor dat jaar een aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Wat u moet weten

  WOZ-taxatieverslag bekijken

  Bekijk uw WOZ-taxatieverslag in uw persoonlijke gegevens op www.mijnoverheid.nl.

  WOZ-waarde inzien via WOZ-waardeloket

  • Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden inzien vanaf 01-01-2015 van alle huizen in Nederlandse gemeenten die aangesloten zijn op het WOZ-waardeloket.
  • Elk jaar worden de nieuwe WOZ-waarden toegevoegd.
  • Om te voorkomen dat het loket te veel wordt gebruikt is een maximum gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijd mag opvragen.

  Het WOZ-waardeloket toont alléén informatie over:

  • de WOZ waarde
  • het gebruiksoppervlak
  • het bouwjaar

  Andere informatie die de gemeente gebruikt voor het taxatieverslag kunt u niet inzien, zoals:

  • inhoud
  • of er bijgebouwen zijn
  • het grondoppervlak

  De taxatieverslagen zijn niet openbaar.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken via Mijn Belastingen.

  Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een bevestiging.

  De afdeling Belastingen handelt uw bezwaar volgens de wet voor 31 december af. Wanneer dat niet lukt, informeert de gemeente u daarover. Dient u bezwaar in binnen de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan beslist de gemeente binnen 12 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.

  Beroep

  Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

 • Veelgestelde vragen

  Hoe kan de WOZ-waarde vastgesteld zijn zonder dat ik een taxateur heb gezien?

  Alle veranderingen aan woningen in Zoetermeer worden bijgehouden. Wij krijgen informatie door bouwvergunningen, verkoop- en verhuurinformatie, foto's (bijvoorbeeld luchtfoto’s) en uit het Kadaster. De WOZ-waarde wordt op basis van die gegevens vastgesteld. 

  Ik heb net een huis gekocht. Voor de belasting heb ik de WOZ-waarde nodig van het afgelopen jaar. Hoe kan ik deze aanvragen?

  WOZ-waarde online inzien via het WOZ-waardeloket

  Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van verschillende huizen zien.

  Opvragen bij de notaris

  U kunt de WOZ-waarde ook opvragen bij de notaris van die de verkoop van de woning heeft geregeld.

  Bekijk de veelgestelde vragen over Belastingen.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.