Ruimtelijke ontwikkeling

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling

De gemeente Zoetermeer is een ambitieuze gemeente. Dat is ook terug te zien in haar visie op ruimtelijke ontwikkeling. Met beleid wordt ervoor gezorgd dat Zoetermeer een geheel eigen gezicht krijgt.