IKC Overwater 1-3 nieuwbouw

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > IKC Overwater 1-3 nieuwbouw

IKC Overwater 1-3 nieuwbouw

Op de voormalige locatie van de prinses Amaliaschool komt vervangende nieuwbouw. Dit zal een integraal kindcentrum worden waarin naast de Amaliaschool ook Kern kinderopvang en het Meerpunt centrum voor Jeugd en Gezin, gehuisvest worden. De prinses Amaliaschool is voor de duur van het project tijdelijk gehuisvest op de locatie Schansbos. In het derde kwartaal van 2019 wordt begonnen aan de nieuwbouw van het kindcentrum. De herinrichting van de openbare ruimte wordt in samenhang met de ontwikkeling van het kindcentrum gerealiseerd.

Impressie IKC Overwater

Achtergrond

Vanuit het kader 'ontwikkelen integrale kindcentra' uit 2012 zijn er diverse IKC's in Zoetermeer in ontwikkeling. Het IKC aan het Overwater wordt er daar één van. Efficiënt, flexibel, toekomstgericht en vooral kindgericht is het motto van een IKC. Onderwijs en kinderopvang van 7.00 tot 19.00 uur met een gemeenschappelijke pedagogische visie. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van het integraal huisvestingsprogramma onderwijs.

Informatieavond

Donderdag 12 september 2019 is de vierde en laatste informatieavond geweest waarin de volgende onderwerpen zijn besproken:

  • Terugblik op de informatieavond van 27 september 2018.
  • Ontwerp buitenruimte van het kindcentrum op het Overwater.
  • Planning start bouw nieuw IKC.
  • Communicatie en veiligheid tijdens de bouw.

De presentatie van deze informatieavond is hieronder te downloaden.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Maandag 1 juni gesloten.