Nieuwbouw IKC Meester Verwers (Seghwaert)

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Nieuwbouw IKC Meester Verwers (Seghwaert)

Nieuwbouw IKC Meester Verwers (Seghwaert)

In juni 2016 is het integraal huisvestingsplan onderwijs vastgesteld door de gemeenteraad. De nieuwbouw van IKC Meester Verwersschool in de wijk Seghwaert (Moerbeigaarde 58) is onderdeel van dit plan. Het gebouw wordt volledig afgestemd op de inhoudelijke visie van het montessori onderwijs. Naast de openbare montessori school Meester Verwers komen ook een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en een Meerpuntruimte waar men terecht kan voor advies over onder andere opvoeding. Over een aantal jaar zal ook een kinderdagverblijf aan het IKC toegevoegd worden.

Meester Verwersschool

Het project bevindt zich nu in de definitiefase waarin het ambitiedocument en Programma van Eisen worden opgesteld en vastgesteld. De architect gaat zich na deze fase bezig houden met het voorlopig ontwerp waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Vervolgens wordt de aanbesteding opgestart waarna de realisatiefase ingaat, naar verwachting tijdens schooljaar 2018/2019. De ingebruikname staat gepland vanaf het schooljaar 2019/2020.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.