Orthopedisch centrum LangeLand Ziekenhuis

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Orthopedisch centrum LangeLand Ziekenhuis

Orthopedisch centrum LangeLand Ziekenhuis

De gemeente is blij met het initiatief van de Reinier Haga Groep om op korte termijn in het LangeLand Ziekenhuis een orthopedisch centrum te realiseren. Hierdoor kan het ziekenhuis zich duurzaam ontwikkelen en blijft ziekenhuiszorg in Zoetermeer ook in de toekomst gegarandeerd.

ingang LangeLand Ziekenhuis

Stand van zaken

Over de bouw van het orthopedisch centrum en een parkeergarage heeft een samenspraaktraject plaats gevonden met omwonenden van het ziekenhuis. Veel aandacht ging uit naar het vinden van een goede oplossing voor het parkeren, het verkeer en de bouwlogistiek.

Op 9 en 10 oktober 2018 heeft de gemeente de omgevingsvergunningen verleend. Kort daarna is de bouw van het orthopedisch centrum begonnen. Tegen de besluiten is door een aantal omwonenden bezwaar gemaakt bij de gemeente. Vervolgens is beroep ingesteld bij de Rechtbank. Ook is er een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend. De rechtbank heeft in een uitspraak van 31 januari 2019 de voorlopige voorziening niet toegekend. Het beroep moet door de Rechtbank nog worden afgehandeld.

Op 16 september 2019 heeft het ziekenhuis de vergunning aangevraagd voor de verbreding van de inrit aan de Toneellaan. Om ruimte te maken voor de nieuwe inrit, is het noodzakelijk om twee bomen te verwijderen. De gemeente heeft een vergunning voor de kap van deze bomen aangevraagd. Hierover hebben de omwonenden op 15 oktober 2019 een brief ontvangen.

Meer informatie

De voortgang van de bouw van het orthopedisch centrum is te volgen op reinierhaga.nl/orthopedischcentrum.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.