Woningbouw Du Meelaan

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Du Meelaan

Woningbouw Du Meelaan

Ontwikkelaar Project Du Meelaan B.V. heeft zich bij de gemeente gemeld met een woningbouwplan van circa 72 appartementen aan de rand van Palenstein. Het gaat om de locatie aan de Du Meelaan 578-582, 588. De ontwikkelaar en de gemeente onderzoeken op dit moment de mogelijkheden en de haalbaarheid van het plan. Om de woningbouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en vindt er samenspraak plaats.

Kaart met locatie woningbouw Du Meelaan

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een zogeheten kavelpaspoort vastgesteld. Hierin staan voorwaarden waar het plan aan moet voldoen. In dit paspoort staan de woningtypes en de doelgroepen beschreven (empty-nesters, middenhuur). Ook staat in het paspoort de parkeernorm en de maximale bouwhoogte van 40 meter.

Samenspraak

Voor dit woningbouwplan vindt samenspraak plaats. De samenspraak heeft als doel u te informeren over het plan en over de planologische procedure: in welke fase van het proces we zijn en wat de vervolgstappen zijn. U kunt uw reactie geven op de uitstraling van het bouwplan. De gegevens uit het kavelpaspoort staan vast.

Bijeenkomst 5 maart

Op 5 maart presenteerde de ontwikkelaar het nieuwbouwplan aan omwonenden en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst waren naar schatting 100 bezoekers aanwezig. Bezoekers kregen een toelichting. Zij konden op het plan reageren en vragen stellen aan de architect en deskundigen van de gemeente en ontwikkelaar. Hier vindt u het sfeerverslag en de presentatie van deze avond. De getoonde panelen vindt u onderaan deze pagina.

Reageren

Vanwege de huidige omstandigheden heeft de naastgelegen VVE gevraagd om uitstel van de uiterste reactiedatum. De gemeente heeft ingestemd met het verschuiven van deze datum van 20 maart naar 3 april. U kunt tot uiterlijk 3 april 2020 reageren op het woningbouwplan via projectenpmv@zoetermeer.nl. Uw reactie wordt opgenomen in een eindverslag samenspraak dat na afronding van de samenspraak wordt gemaakt. Dit eindverslag wordt na besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders gepubliceerd op onze website en krijgt u toegestuurd als u heeft deelgenomen aan de samenspraak.

Bouwen in Zoetermeer

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Het doel is om vanaf 2020 jaarlijks 700 woningen op te leveren. Het woningbouwprogramma richt zich vooral op jongeren, middeninkomens en zogenoemde empty-nesters. Dit doen we om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.