Woningbouw Kleurlaan

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Kleurlaan

Woningbouw Kleurlaan

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Het doel is om vanaf 2020 jaarlijks 700 woningen op te leveren. Ter uitvoering van dit Woningbouwprogramma Zoetermeer is het streven om op een aantal locaties binnen 5 jaar woningbouw te realiseren. Dit zijn de zogeheten solitaire locaties. De gemeenteraad heeft onder andere de Kleurlaan aangewezen als solitaire locatie.

Woningbouwcorporatie De Goede Woning ziet mogelijkheden om woningen te realiseren op het braakliggend terrein aan de Kleurlaan. Het bouwplan omvat 62 appartementen in de sociale huursector.

Luchtfoto met gebied project Kleurlaan

Stand van zaken

Op 10 maart 2020 heeft de inloopbijeenkomst over dit plan plaatsgevonden. De presentatie en het sfeerverslag kunt u hieronder vinden en downloaden.

Vragen over dit plan?

Mail naar: projectenpmv@zoetermeer.nl.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.