Entree Zoetermeer

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Entree Zoetermeer

Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wil het college een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Stand van zaken februari 2020

Op 18 september 2019 keken we met meer dan 200 mensen terug op de gesprekken en de samenwerking tussen bewoners, eigenaren en gemeente van de afgelopen maanden en vertelden we welke ideeën zijn verwerkt in een concept-startdocument voor het bestemmingsplan, MER en Beeldkwaliteitsplan. Alle ideeën die zijn opgehaald, zijn gebundeld in het Inspiratieboek De Entree (definitieve versie). Het Inspiratieboek is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders als samenspraakverslag voor het bestemmingsplantraject.

Ook jongeren denken mee over De Entree. Een verslag van het scholenproject leest u hier: www.architectuurpuntzoetermeer.nl/scholieren-maken-groene-iconische-wijk-de-entree-zoetermeer.

Veel van de informatie die we de afgelopen maanden hebben verzameld wordt opgenomen in het 'Startdocument De Entree Zoetermeer'. Dit document markeert de start van de procedure die de gemeente doorloopt voor het bestemmingsplan. Het startdocument wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Daarna wordt het document vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen. Dit is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020. Bekijk hier de planning voor de verschillende documenten die worden opgesteld, zoals het startdocument, milieueffectrapportage en beeldkwaliteitsplan.

De gemeente Zoetermeer en 7 private eigenaren tekenden op 5 februari 2020 de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de gezondste stadswijk van de Randstad: Entree. Dit markeert dat alle partijen vertrouwen hebben in de samenwerking om van Entree het visitekaartje van de stad te maken. Dit komt ook tot uitdrukking in de start van de gezamenlijke campagne: 'Entree, hier begint Zoetermeer'. Lees hier het persbericht.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Entree - februari 2020 (pdf)