Ontsluitingsroute bestemmingsverkeer Nutricia

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Ontsluitingsroute bestemmingsverkeer Nutricia

Kaart met alternatieve ontsluitingsroute Nutricia

De gemeenteraad heeft in september 2017 besloten om het terrein van Nutricia voor het af- en aanrijdend vrachtverkeer te ontsluiten langs de A12 en via bedrijventerrein Rokkehage. Deze oplossing zorgt ervoor dat het vrachtverkeer uit het Dorp wordt geweerd. Hier vindt u het raadsbesluit (pdf).

Aanleiding

Sinds 2008 is het weren van vrachtverkeer uit het dorp onderwerp van onderzoek. Aanleiding hiervoor vormde een dodelijk ongeval op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan en de toegenomen verkeersdrukte. Door direct verkeersmaatregelen te treffen is de kruising veiliger gemaakt. In overleg met omwonenden zocht de gemeente naar een veilige en duurzame oplossing voor het in- en uitrijdend vrachtverkeer op de Eerste Stationsstraat.

Veilige en duurzame oplossing

Na verschillende onderzoeken en een raadsbesluit in 2014 leek het probleem te zijn opgelost. In 2016 bleek deze oplossing niet haalbaar, waardoor er hernieuwd onderzoek nodig was. Dit heeft in september 2017 geleid tot een definitieve oplossing die het vrachtverkeer uit het Dorp weert, verkeersveilig, duurzaam en betaalbaar is voor gemeente en bedrijfsleven.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in november 2018. In 2019 wordt gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, start de aanleg van de weg. Dit is naar verwachting begin 2020 als de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. De aanleg van de ontsluitingsroute zal ongeveer vier maanden duren. De weg zal in de zomer 2020 gereed voor gebruik zijn. Deze planning blijkt niet meer haalbaar te zijn omdat er vertraging is in de bestemmingsplanprocedures. Het raadsmemo met meer uitleg hierover vindt u hieronder bij de documenten. In december volgt een nieuwe planning.

Vooruitlopend hierop heeft de gemeente enkele aanpassingen gedaan om de veiligheid op het kruispunt Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan te vergroten. Vanaf 22 maart 2019 is er een extra verkeerslicht geplaatst voor fietsers tussen de Karel Doormanlaan en de Eerste Stationsstraat. Daarnaast komen er vaste schotten tussen de fietsstroken en de weg op de Eerste Stationsstraat waar nu tijdelijke barrières zijn geplaatst. Zo hebben de fietsers hun eigen plek en kunnen vrachtwagens niet meer op de fietsstroken komen. Daarom gaat de gemeente de huidige fietsopstelstrook voor het verkeerslicht weghalen en de fietsstroken krijgen een rode toplaag en nieuwe belijning.

Wijziging bestemmingsplan

Het college heeft op 16 juli 2019 ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Vanaf 16 augustus 2019 is dit ter inzage gelegd. Momenteel wordt de Nota Zienswijzen opgesteld, waarin de ontvangen zienswijzen worden beantwoord.

Op 4 september 2019 is er voor de bedrijven aan de Industrieweg een bijeenkomst georganiseerd waar de procedure rond het bestemmingsplan is toegelicht. Het verslag en de presentatie vindt u onderaan bij de documenten van 2019.

Ontwikkeling Nutrihage

De locatie Nutrihage is sinds 2004 in beeld voor woningbouw. Nu de raad in september 2017 heeft besloten over de ontsluitingsroute van Nutricia, kan de verdere ontwikkeling van de woningbouwplannen plaatsvinden. Ontwikkelaar De Vries en Verburg wil ongeveer 190 appartementen, huur- en koopwoningen realiseren in verschillende woningbouwsegmenten. Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorgestelde ontwikkelingsvariant. Voor meer informatie www.zoetermeer.nl/nutrihage.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u terecht bij de projectmanager via telefoonnummer 14 079 of per e-mail via projectenpmv@zoetermeer.nl.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.