Toegankelijkheidsverklaring

Home > Inwoners > Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Zoetermeer (Gemeente) voldoet volgens het Toepassingskader aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA.

Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Bereik van de verklaring

Deze verklaring geldt voor de publieke website www.zoetermeer.nl. In de onderstaande tabel worden de overige webomgevingen genoemd.

Uitzonderingen, verbeterpunten en onderbouwing

De multimediabestanden (zoals audio en video) zijn nog niet toegankelijk gemaakt vanwege kostenoverwegingen.  Als een efficiënte manier wordt gevonden, dan zal ook hieraan worden gewerkt.

Testresultaten

Testresultaten vanuit de automatische testen kunnen niet openbaar gemaakt worden. Er wordt wel onderzocht wat de mogelijkheden zijn.

Bewaking op toepassing van de Webrichtlijnen

 • Automatisch toetsen:
  Alle webpagina's van bovengenoemde omgevingen worden elke vijf dagen gecontroleerd op de automatisch toetsbare webrichtlijnen. Geconstateerde verbeterpunten worden zo snel mogelijk opgepakt.
 • Training redactie:
  Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Interne controle vóór publicatie:
  Onze redacteuren controleren nieuwe content vóóraf of deze voldoet aan de webrichtlijnen.
 • Periodieke controle:
  Jaarlijks wordt de website gecontroleerd op de niet-automatisch toetsbare webrichtlijnen. Geconstateerde verbeterpunten worden zo snel mogelijk opgepakt.

Problemen of vragen rond digitale toegankelijkheid

Als u ondanks de genomen maatregelen een toegankelijkheidsprobleem ervaart, laat het ons dan weten via ons contactformulier.

U kunt altijd naar deze verklaring verwijzen via: www.zoetermeer.nl/toegankelijkheidsverklaring.