Wat is Mijn Zoetermeer?

Home > Inwoners > Wat is Mijn Zoetermeer?

Wat is Mijn Zoetermeer?

logo DigiDVia Mijn Zoetermeer hebben alle inwoners van de gemeente Zoetermeer toegang tot een Persoonlijke Internetpagina (PIP). Een persoonlijke internetpagina is een veilige en betrouwbare omgeving op internet waarin u zaken kunt doen met de overheid. Met Mijn Zoetermeer gaat dit op een overzichtelijke en makkelijke manier, 7 dagen per week, 24 uur per dag vanaf elke plaats met een internettoegang.

Om toegang te krijgen dient men te beschikken over een zogenaamde DigiD. DigiD (spreek uit: 'die-gie-dee') staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen en leest u meer over DigiD. U kunt dan met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

Wat kunt u met Mijn Zoetermeer?

De gemeente wil haar online dienstverlening de komende jaren gaan uitbreiden. De komende periode zullen de functionaliteiten via dit kanaal verder worden uitgebreid. Op dit moment zijn de volgende functionaliteiten beschikbaar:

Mijn gegevens

Hier verschijnen de gegevens van u die bekend zijn bij de gemeente (op dit moment: naam, adres, woonplaats). Deze gegevens kunt u niet wijzigen, wanneer deze niet correct zijn, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt hier zelf ook gegevens toevoegen zoals e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden dan automatisch voor ingevuld wanneer u bijvoorbeeld een formulier wilt invullen. U kunt deze gegevens uiteraard altijd wijzigen.

Mijn zaken

In Mijn zaken kunt u de stand van zaken volgen van alle online aanvragen/meldingen/bezwaren/klachten die u met DigiD naar de gemeente heeft verstuurd.

Mijn belastingen

Bij Mijn belastingen vindt u uw eigen belastingaanslag(en) van de gemeente terug. Als u het niet eens bent met een aanslag dan kunt u via Mijn belastingen digitaal bezwaar indienen.

U ziet alleen een aanslag in Mijn Zoetermeer als de aanslag op uw eigen naam staat.

Inloggen in Mijn Zoetermeer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.