Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Home > Inwoners > Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Deze wet gaat over zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden en professionals.

De Wmo is er voor iedereen

Dus voor gezonde mensen (zoals vrijwilligers), maar ook voor mensen met behoefte aan extra ondersteuning. Mensen met bijvoorbeeld een beperking door ouderdom of handicap, met een chronische ziekte of psychosociale problemen. Zij zullen vaker een beroep moeten doen op de samenleving en professionals om zo goed mogelijk mee te blijven doen. Verder vallen ook de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling onder de Wmo.

Heeft u hulp nodig?

Dan is het de bedoeling dat u eerst kijkt of u dit zelf kunt oplossen voordat u een beroep doet op de gemeente. Misschien kunt u uw omgeving inschakelen of kunt u op een andere manier een oplossing regelen. Heeft u al gekeken op de Zoetermeerwijzer? Op deze website vindt u meer informatie over oplossingen voor uw hulpvraag.

Melding bij gemeente

Lukt het niet om zelf te zorgen voor een oplossing voor uw hulpvraag? Dan kunt u bij de gemeente een melding doen van uw hulpvraag. Een medewerker van de gemeente gaat met u in gesprek om samen met u te zoeken naar een oplossing.

Meer informatie

Persoonsgebonden budget

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.