Zorg meldpunten

Home > Inwoners > Zorg meldpunten

Zorg meldpunten

 • Meldpunt Bezorgd

  Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Vraagt die persoon zelf niet om hulp? Denkt u dat iemand psychische hulp nodig heeft? Laat het dan weten aan het Meldpunt Bezorgd.

  U kunt tijdens kantoortijden van 09.00 tot 17.00 uur bellen naar het nummer 088-900 4000. Buiten kantoortijden zijn wij niet bereikbaar voor het aannemen van meldingen. Of geef uw melding door via het e-mailadres: bureaudienst.zoetermeer@kwadraad.nl.

  Lees meer
 • Meld discriminatie

  Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) is een onafhankelijk organisatie die werkt aan het signaleren, voorkomen en bestrijden van discriminatie en ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden en Haaglanden.

  Lees meer
 • Veilig Thuis

  Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Meer informatie is te vinden op www.veiligthuishaaglanden.nl. Het is mogelijk om rechtstreeks te bellen via 0800-2000. Veilig Thuis is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

 • Wmo-melding

  De gemeente helpt u om zo lang mogelijk in uw eigen omgeving te blijven wonen en mee te kunnen doen in de maatschappij. Wij maken daarvoor gebruik van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kijkt altijd eerst of u het probleem zelf kunt oplossen. Lukt dat niet? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen en doet u een 'Wmo-melding'. Kijk voor meer informatie op de pagina Wmo melding.

 • Toezicht kwaliteit Wmo-voorzieningen

  De GGD Haaglanden houdt toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen van aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft gesloten. De toezichthouder bezoekt de gecontracteerde aanbieders, verzamelt gegevens, beoordeelt de kwaliteit en geeft adviezen ter verbetering.

  Lees meer
 • Vermoeden van fraude met zorg- of uitkeringsgelden of woonfraude

  Als u het vermoeden heeft dat iemand in uw omgeving fraudeert met zorg- of uitkeringsgelden dan kunt u hier (anoniem) online of telefonisch melding van doen. Een melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
  Meer over vermoeden van fraude melden

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

 • maandag 24 mei