Integraal onderhoud

Home > Meerzicht > Onderhoud in uw buurt > Integraal onderhoud

Integraal onderhoud

logo Hoek Hoveniers

Per 1 maart 2015 is Hoek Hoveniers aan de slag voor het integraal onderhoud in de wijken Buytenwegh De Leyens en Meerzicht. Marcel van der Ende, junior projectleider bij Hoek, is dagelijks aanwezig in de wijken en kijkt samen met de gemeente en u naar verbeteringen voor de leefomgeving.

Marcel van der Ende werkt al jaren voor Hoek Hoveniers in de gemeente Zoetermeer en begeleidde eerder het aanleg en onderhoud van het wijkgroen in Oosterheem en tot voor kort in Noordhove-Seghwaert. Met de kennis en ervaring die wij daarmee hebben opgedaan gaan wij aan de slag in uw wijk.

Hoek Hoveniers werkt in teams waarin zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (DSW) en langdurig werklozen (Participatiewet) begeleiden naar een passende baan, bij voorkeur op de reguliere arbeidsmarkt. Zij zorgen voor het opleiden en begeleiden van deze mensen in samenwerking met Herenbos Personeelsdienst (gespecialiseerd in de groensector). Deze werkwijze sluit goed aan op de duurzame en sociale visie van Hoek Hoveniers.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd? Maaien van gazons en bermen, onkruidvrij maken en snoeien van beplanting, ruimen van zwerfvuil, vegen van wegen en parkeerplaatsen, snoeien van bomen, herbestraten van verhardingen, et cetera. Samen met u willen wij Meerzicht leefbaar maken en houden. Uw hulp is daarbij ook nodig. Marcel van der Ende is uw directe aanspreekpunt in de wijk voor al uw vragen, opmerkingen en ideeën.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden in de wijk kan via Facebook en Twitter.

Marcel van der Ende bij winkelcentrum

Bron: Hoek Hoveniers

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert