Wijkteam

Home > Meerzicht > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Marianne van Reek - wijkregisseur

  Marianne van Reek

  Bij mij kunt u terecht met vragen, suggesties en ideeën over het gemeentelijk beleid, leefbaarheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Als ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar een van mijn collega's binnen de gemeente.

 • Carolien van der Toorn, secretarieel / administratie

  Vergroot afbeelding: Carolien van der Toorn

  Ik doe de administratieve ondersteuning op de wijkpost Meerzicht. Deze bestaan bijvoorbeeld uit het behandelen van de Wijk aan Zet-subsidies en contacten leggen met bewoners van Meerzicht.

 • Cor van Peufflik, wijkbeheerder

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijk en ben beheerder van de begraafplaats. U kunt mij bereiken via telefoonnummer 14 079.

 • Wijkagenten

  Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.
  Meer over de wijkagenten

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Jan Tukker, complexbeheerder Vidomes

  Jan Tukker

  Mijn naam is Jan Tukker, complexbeheerder namens Vidomes in de Waterbuurt in de wijk Meerzicht. Als complexbeheerder ben ik het aanspreekpunt voor de bewoners van het Moer-, Kruis-, Dijk- en Binnenwater en verzorg ik het dagelijks beheer van deze complexen. Ik voer gesprekken met bewoners, hou toezicht binnen en op directe woonomgeving van de complexen en controleer de kwaliteit van de complexen. Daarnaast signaleer ik verbeterpunten en lever voorstellen aan met betrekking tot de complexen.

 • Gabriëlle Bosman, combinatiefunctionaris sport

  Gabriëlle Bosman

  Ik werk als combinatiefunctionaris sport in de wijk Meerzicht. Op alle basisscholen van Zoetermeer, dus ook in Meerzicht, bieden we activiteiten aan zoals sportieve pauzes, sport op school lessen en buitenschoolse sportlessen. We zijn betrokken bij de organisatie van sportdagen, de buitenspeeldag en nog veel meer. Ook op speelboerderij Het Buitenbeest worden regelmatig sportieve activiteiten verzorgd. Verder proberen we zo veel mogelijk sportverenigingen in contact te brengen met de scholen en de kinderen die graag willen sporten.

  Lees meer
 • Gioia Conte, Sociaal Cultureel Werker PiëzoCentrum Meerzicht

  Gioia Conte

  Ik ben sociaal cultureel werker bij Stichting Piëzo voor de wijk Meerzicht en coördineer PiëzoCentrum Meerzicht. Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan door meedoen aan activiteiten, cursussen en opleidingen of door het doen van vrijwilligerswerk in het PiëzoCentrum of bij partners in de wijk. Piëzo houdt zich bezig met wijkgerichte participatie.

  Lees meer
 • Kirsten Broekhuis en Adèle Kuik, cliëntondersteuners MEE

  Kirsten Broekhuis en Adèle Kuik

  Wij, Kirsten Broekhuis en Adèle Kuik zijn cliëntondersteuners in de wijk Meerzicht. Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.

  Lees meer
 • Miranda Sternal, Praktijk- en Plicare verpleegkundige

  Miranda Sternal

  Ik werk als praktijkverpleegkundige vanuit de huisartsenpraktijk in Meerzicht. Daarbij heb ik ook de functie van Plicare verpleegkundige. Dit betekent dat ik als onafhankelijke wijkverpleegkundige werk.

  Lees meer
 • Eveline Bon - wijkcoach (Kwadraad)

  Eveline Bon

  Als wijkcoach van Meerzicht ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Deborah van der Bol, ambulant hulpverlener Impegno Zoetermeer

  Impegno bied tijdelijke zorg aan mensen en gezinnen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn laagdrempelig en we werken ambulant: we komen naar de cliënt of het gezin toe en we laten niet snel los.

  Lees meer

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert