Wijkagenten

Home > Noordhove - Seghwaert > Wijkagenten

Wijkagenten

Voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid

Wie zijn uw wijkagenten?

Seghwaert

  • Ivan Hupsel
  • Eric Olsthoorn
  • Ronald van Ark (Industrieterreinen Zoetermeer)

Noordhove

  • Ton Lensink

Contact

Via telefoonnummer 0900-8844.

Spreekuur

Ons spreekuur is iedere dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur aan de Koeienweide 2 (achterzijde). U hoeft geen afspraak te maken.

Waarvoor kunt u niet terecht bij de wijkagent

U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein.

Voor een aantal strafbare feiten kunt u ook online aangifte doen. Kijk voor een verdere uitleg op www.politie.nl.

Wijk en Agent Samen (WAS)

De wijkagenten doen mee aan het project Wijk en Agent Samen, oftewel WAS Seghwaert Noordhove. WAS is een initiatief van Politie Haaglanden en de bewoners van Seghwaert en Noordhove om samen de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Meer informatie: www.wijkenagentsamen.nl