Actieplan Economie

Home > Ondernemers > Actieplan Economie

Actieplan Economie

Start van nieuw elan economie

Een excellente economische dienstverlening, ruimte voor ondernemers om te innoveren en een heldere economische focus zijn belangrijk om de huidige en toekomstige uitdagingen waar Zoetermeer voor staat aan te gaan. Burgemeester en wethouders zetten met een nieuw actieplan economie in 2015 in op verbetering van het Zoetermeerse ondernemers- en vestigingsklimaat.

Top 10 Actieplan Economie verbetert ondernemingsklimaat

De Top 10 van economische acties waarmee het ondernemers- en vestigingsklimaat in Zoetermeer verbetert is gereed. Het is het resultaat van vele gesprekken, workshops en een digitale vragenlijst waar 225 ondernemers en organisaties aan deelnamen.

Zoetermeer en de regio bieden volop kansen voor ondernemers. Om die kansen te kunnen verzilveren is een Toolbox Actieplan Economie gemaakt met een scala aan acties en maatregelen. Denk aan:

 • schrappen van onnodige regels
 • nog sneller antwoorden op ondernemersvragen
 • meer regelvrije zones met experimenteerruimte
 • ruimte bieden aan de kleine ondernemer / zzp'er om te bloeien

Alles uitvoeren gaat niet en leidt tot middelmaat. Er moet gekozen worden: van Toolbox naar Top 10.

Inzetten op de volgende hoofdlijnen

Uit de vele ideeën en suggesties die uit de samenspraak op tafel kwamen werden hoofdlijnen zichtbaar waar gemeente, ondernemers en organisaties met elkaar op moeten inzetten voor meer innovatie, meer groei én meer banen:

 • Een toegankelijke gemeentelijke organisatie voor een excellente ondernemersdienstverlening.
 • Gemeente als belangrijke verbinder van bedrijven en organisaties, in Zoetermeer en daarbuiten.
 • Lokale ondernemers een streepje voor geven bij opdrachten.
 • Vitale winkelcentra in Zoetermeer.
 • Economische kansen in de regio voor bedrijven.
 • Ruimte bieden voor innovatie en experiment.
 • De stad positief profileren.
 • Kansrijke uithangborden voor de stad: Maakindustrie en ICT en Sport en Family Leisure.

Concrete uitvoeringsagenda

Deze hoofdlijnen zijn vertaald naar een Top 10 Actieplan. Vrijwel unaniem heeft de gemeenteraad op 6 juli 2015 het Actieplan Economie aangenomen. Zowel coalitie- als oppositiepartijen gaven hun complimenten voor het actieplan en de wijze van samenspraak om het plan samen met ondernemers te maken. Samen met de partners in de stad maakt de gemeente een concrete uitvoeringsagenda waarin staat wie, wanneer, wat gaat uitvoeren.

Wat nu al opgepakt kan worden, wordt natuurlijk opgepakt. Als eerste Top 10-actie stelt de gemeente per 1 september 2015 een starterscoördinator aan. De coördinator adviseert starters en helpt hen de weg te vinden binnen de gemeente, andere organisaties en ondernemersnetwerken.

Aanbevelingen begeleidingscomité

Een begeleidingscomité bestaande uit ondernemers en instellingen uit het Zoetermeerse Sociaal Economisch Platform, VNO-NCWO, MRDH, Floravontuur en de wetenschap becommentarieerde het concept Top 10 Actieplan. Hun aanbevelingen zijn door gemeente overgenomen in de Top 10. Het comité was zeer positief over het actieplan, bijvoorbeeld over de aandacht voor belangen van kleine en grote ondernemingen en de aanpak in korte en langere termijn acties. Belangrijke aanbeveling is om samen met partners in de stad een uitvoeringsagenda te maken.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl