Afval, bedrijven

Home > Ondernemers > Afval, bedrijven

Afval, bedrijven

 • Wat is het?

  De gemeente Zoetermeer zamelt geen bedrijfsafval in. Wij verwijzen u hiervoor door naar de commerciële aanbieders voor bedrijfsafval in de regio.

  Zelfbrengdepot

  Het Zelfbrengdepot is alleen bestemd voor inwoners van Zoetermeer. Niet voor bedrijven of inwoners van omliggende gemeenten.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen.

 • Wat moet ik doen?

  U sluit een contract af met een erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen. Als u een contract afsluit dan moet u het volgende aangeven:

  • het soort afval
  • de gemiddelde hoeveelheid van het afval
  • hoe vaak het afval ingezameld moet worden
 • Contact

  Voor meer informatie over afvalinzameling en afvalscheiding kunt u contact opnemen met Afdeling Afvalinzameling.

 • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl