Geluidshinder, ontheffing

Home > Ondernemers > Geluidshinder, ontheffing

Geluidshinder, ontheffing

 • Wat is het?

  Het is in de gemeente niet toegestaan om onnodig geluidsoverlast te maken. Als u dit in bepaalde omstandigheden toch wilt doen kunt u de ontheffing geluidshinder aanvragen.

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

  Ervaart u geluidsoverlast? Kijk voor meer informatie in het product Geluidsoverlast, melden.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u een ontheffing geluidshinder krijgt en kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden.

  U heeft onder andere een ontheffing nodig voor de volgende activiteiten:

  • Een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een buurtfeest, braderie of rally.
  • Berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen.
  • Achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten.
  • Het gebruik van speeltoestellen die geluid maken.
  • Het gebruik van bouwmachines.
  • Het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.

  Ervaart u geluidsoverlast? Kijk voor meer informatie in het product: Geluidsoverlast, melden.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt.
  • Datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt.
  • Tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt.

  U stuurt de aanvraag naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Afdeling VVH
  Postbus 15
  2700 AA  ZOETERMEER

 • Wat kost het?

  Ontheffing als bedoeld in artikel 4:5 van de APV (geluidshinder) € 71,12

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. 

 • Afhandeling

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Handige links

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl