Kadastrale informatie

Home > Ondernemers > Kadastrale informatie

Kadastrale informatie

 • Wat is het?

  Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen.

  Bij het Kadaster kunt u bijvoorbeeld informatie opvragen over:

  • wie de eigenaar is van een huis, bedrijf of stuk grond
  • aan- en verkoopprijzen van huizen
  • waar en welke kabels en/of leidingen er onder de grond liggen
  • waar een huis, bedrijf of stuk grond precies ligt en welke afmetingen het heeft (erfgrenzen)
  • wat u wel en niet op een stuk grond mag neerzetten

  De meeste gegevens kunt u gratis opvragen. Voor sommige specifieke informatie moet u een klein bedrag betalen.

  Kijk voor alle informatie op de website van het Kadaster.

 • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl