Onroerendezaakbelasting (OZB)

Home > Ondernemers > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Online regelen

  Afspraak betalen belastingen

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

  Machtiging

  Wilt u een machtiging afgeven, intrekken of uw bankrekeningnummer wijzigen? Dit kunt u regelen via Mijn belastingen.

  Kwijtschelding

  Wilt u kwijtschelding aanvragen? Kijk dan bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

 • Hoe werkt het?

  De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend. Wordt u eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak na 1 januari dan ontvangt u, voor dat jaar, over die onroerende zaak geen aanslag OZB. Aan de andere kant wordt uw aanslag OZB niet verminderd als in de loop van het belastingjaar geen eigenaar en/of gebruiker meer bent.

  Bij eigendom van woningen in aanbouw, nieuwbouwwoningen en de aankoop van een nieuwe woning moet rekening worden gehouden met een aanslag voor de oude en voor de nieuwe woning, als u van beide op 1 januari eigenaar bent.

 • Wat u moet doen

  De aanslag

  Uw aanslag onroerende zaakbelasting staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op dit biljet kan ook de aanslag rioolheffing, afvalstoffenheffing en de hondenbelasting (als u honden heeft) staan. Het betalen kan via automatische incasso als het totale bedrag van de aanslag onder de € 20.000,- ligt. Wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven? Dit kunt u regelen in Mijn Belastingen.

  Bezwaar

  Klopt uw aanslag gemeentelijke belastingen niet? Dan kunt u bezwaar maken via Mijn Belastingen. 

  Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door ons zijn ontvangen. Binnen 10 werkdagen krijgt u van ons een bevestiging.

  Kwijtschelding

  Wilt u kwijtschelding aanvragen? Kijk dan bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

 • Kosten

  De basis voor de OZB-aanslag is de WOZ-waarde en het percentage. De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet vermeld.

  De percentages 2020 en 2019 zijn:

  2020 2019
  eigendom woningen 0,1538 % 0,1680 %
  eigendom niet-woning 0,4401 % 0,4140 %
  gebruik niet-woning 0,3188 % 0,3218 %

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. 

 • Tips

  De eigenaarslasten worden bij verkoop vaak verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit gebeurt bij de notaris. U dient zelf de aanslag OZB volledig aan de gemeente te betalen.

  Voor het bepalen wie gebruiker is, wordt gekeken in de Basisregistratie Personen (BRP). Let op dat u zich binnen 5 werkdagen na uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente inschrijft.

 • Handige links

  De verordening onroerend zaakbelasting kunt u vinden op www.overheid.nl.

 • Veelgestelde vragen

  Bekijk alle vragen over: Belastingen, uitkeringen en toeslagen.

 • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl