Verkeersontheffing aanvragen

Home > Ondernemers > Verkeersontheffing aanvragen

Verkeersontheffing aanvragen

 • Wat is het?

  Soms heeft u een ontheffing van de verkeersregels nodig als u iets wilt doen op- of aan de openbare weg. Denk bijvoorbeeld aan een ontheffing:

  • bij een parkeerverbod
  • voor het rijden met een auto over een fiets- of voetpad
  • voor het (tijdelijk) plaatsen van een verhuiswagen, kraan of bouwwerk
  • voor een evenement

  Een ontheffing kan tijdelijk of langlopend zijn.

 • Online regelen

  Ontheffing voor openbare weg

  Afspraak afhalen ontheffing

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

  Ontheffing voor Blauwe zone

 • Hoe werkt het?

  Bij wie vraag ik de ontheffing aan?

  U vraagt een ontheffing aan bij de wegbeheerder:

  • Voor rijkswegen > Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
  • Voor provinciale wegen > Gedeputeerde Staten.
  • Voor wegen onder beheer van het waterschap > het betreffende waterschap.
  • Voor andere openbare wegen > de gemeente.

  Ontheffing echt nodig?

  De gemeente kijkt of de gevraagde ontheffing echt nodig is. Soms zijn er andere mogelijkheden. Ook wordt gekeken of de bestrating wel geschikt is voor ander gebruik dan bedoeld. Een voetpad is bijvoorbeeld niet altijd geschikt voor een auto.

  Hou er rekening mee dat een ontheffing afgewezen kan worden.

  Stadshart, Dorpsstraat en Vierde Stationsstraat

  De toegang van het Stadshart en de Dorpsstraat voor auto's is gebonden aan strikte regels. Dit geldt ook voor het gebruik van de bussluis in de Vierde Stationsstraat door voertuigen anders dan lijnbussen.

  Voor het Stadshart, Dorpsstraat en Vierde Stationsstraat, gelden ontheffingen voor:

  1. Laden en lossen in het Stadshart via het voetgangersgebied tussen 07.00 en 11.00 uur.
  2. Laden en lossen in de Dorpsstraat na 11.00 uur.
  3. Het passeren van de bussluis in de Vierde Stationsstraat.

  Bewoners van de Dorpsstraat krijgen alleen een tijdelijke ontheffing voor het parkeren van een voertuig als zij kunnen parkeren op eigen terrein.

  Bedrijven in de Dorpsstraat

  Nieuw te vestigen bedrijven in de Dorpsstraat krijgen geen ontheffing. Uitgangspunt is dat het bedrijf vooraf de afweging moet maken of het kan functioneren op basis van de geldende verkeerssituatie. Een enkele uitzondering wordt  gemaakt voor bedrijven die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld veilingtijden (en te maken hebben met het vervoeren van versproducten). Het bedrijf moet wel aantonen waarom het niet mogelijk is om tussen 06.00 en 11.00 uur te laden en te lossen.

 • Wat u moet doen

  Ontheffing aanvragen voor openbare weg van de gemeente

  • Vraag de ontheffing online aan (zie 'Online regelen')
  • Als u de gevraagde ontheffing krijgt, maakt u een afspraak voor het afhalen van de ontheffing (zie 'Online regelen').
  • Voor de bussluis heeft u een ontheffing en een toegangspas nodig. De toegangspas wordt opgestuurd nadat de ontheffing is afgehaald. Voor de kosten van de toegangspas krijgt u een rekening.

  Ontheffing aanvragen voor Blauwe zone's

  Een ontheffing voor blauwe zones kunt u aanvragen via de webshop van P1 Parkeerservicebureau.

 • Meenemen

  Bij het afhalen van de verkeersontheffing:

  • het afhaalbericht van de gemeente
  • een geldig identiteitsbewijs
 • Kosten

  Tijdelijke ontheffing

  € 22,28

  Wijzigen en/of verlengen van de tijdelijke ontheffing

  € 13,72

  Afgifte pasje voor het bedienen van een poller
  (Dorpsstraat)

  € 18,27

  Afgifte pasje voor het bedienen van een poller
  (Vierde Stationsstraat)

  € 18,27

  Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht voor een toegangspas voor een elektronisch afsluitsysteem of een sleutel van een klappaal.

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

  Let op! U kunt alleen pinnen.

 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

 • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl