Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan

Home > Oosterheem > Projecten in Oosterheem > Nieuwbouw woningen > Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan

Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan

Aan de Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan ligt een kavel braak die eigendom is van de gemeente. De grond heeft als de bestemming 'gemengde doeleinde/groen'. Sinds de ontwikkeling van de wijk Oosterheem is deze grond gebruikt voor tijdelijke voorzieningen, zoals het noodwinkelcentrum. Op dit stuk grond is nu een tijdelijke voorziening (voetbaltrapveldje) en het wordt gebruikt voor het uitlaten van honden.

De gemeenteraad heeft het stuk grond op 29 januari 2018 aangewezen als woningbouwlocatie; net als ongeveer twintig andere locaties waarvan de raad heeft besloten ze binnen vijf jaar te ontwikkelen voor woningbouw ter uitvoering van het Woningbouwprogramma Zoetermeer.

Woningen

De gemeente is in gesprek met ontwikkelaar Van der Kooy die op deze kavel circa 44 grondgebonden huur- en/of koopwoningen en circa 102 huur- en/of koopappartementen wil realiseren. De haalbaarheid van dit woningbouwplan wordt nu door de ontwikkelaar onderzocht.

Informatieavond 10 juli 2018

Op 10 juli 2018 was er een eerste inloopavond voor omwonenden en andere betrokkenen met informatie over de nieuwbouwplannen aan de Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan. Tijdens deze bijeenkomst waren naar schatting 80 bezoekers aanwezig. Bezoekers kregen een toelichting, konden op de plannen reageren en vragen stellen aan de architect, Van der Kooy Vastgoed en gemeente. Er was een maquette aanwezig waar de bezoekers een goed beeld konden krijgen van het plan. Kritische opmerkingen werden gemaakt over de parkeermogelijkheden, de richting van de inritten, de hoogte van de voorgenomen nieuwbouw met daaraan gerelateerd licht en zichtlijnen, de plaatsing van de woningen, de groenvoorziening, wat koop- en huurwoningen worden en wat de bestemming van de woningen is (jongeren/ouderenwoningen).

Onderstaande panelen zijn getoond op de inloopavond van 10 juli 2018:

Geïnteresseerde potentiële kopers en huurders verwijzen wij naar de website van het project: www.t-strook.nl.

Vervolg

Op basis van de reacties en vragen op de informatiebijeenkomst bepalen de gemeente en de initiatiefnemer de vervolgstappen en worden de omwonenden geïnformeerd.

De gemeente heeft 23 reacties ontvangen op de woningbouwplannen voor dit gebied. De indieners van de vragen zijn persoonlijk geïnformeerd. Hier vindt u een samenvatting van de vragen en antwoorden.

De gemeente heeft met omwonenden op 23 oktober 2018 een gesprek gevoerd over de beantwoording van uw vragen rondom de bouwplannen Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan. Hier vindt u het verslag van dit gesprek.

Bijeenkomst 12 september 2019

Op 12 september 2019 heeft de ontwikkelaar het aangepaste plan gepresenteerd aan circa 100 omwonenden en andere belangstellenden. De wijzigingen (plaats en hoogte van de woningblokken) zijn redelijk positief ontvangen. De presentatie vindt u onderaan de pagina. Omwonenden staan niet geheel achter het plan voor woningbouw op deze locatie, vooral qua uitzicht, verkeer en parkeermogelijkheden.

De bijeenkomst van 12 september 2019 vormde de afsluiting van de samenspraak over het project Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 19 november 2019 het eindverslag samenspraak vastgesteld.

Verder proces en nog te nemen besluiten

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 13 juli 2020 de grondexploitatie met bijbehorende uitgangspunten voor de ontwikkeling vastgesteld. De verwachting is dat de planologische procedure voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in het derde kwartaal 2020 gestart wordt.

Vragen over dit plan?

Mail naar: projectenpmv@zoetermeer.nl.

Maquette plan woningbouw

Te downloaden:

Enjoy Life

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op donderdag gesloten.

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert