Martin Luther Kinglaan

Martin Luther Kinglaan

Aan de Martin Luther Kinglaan ligt een kavel braak die eigendom is van de gemeente. Op dit stuk grond is nu een aantal tijdelijke voorzieningen (pannakooi, voetbaltrapveldje en een kunstwerk) en het wordt gebruikt voor het uitlaten van honden. De gemeenteraad heeft het stuk grond op 29 januari 2018 aangewezen als woningbouwlocatie. De kavel aan de Martin Luther Kinglaan is een van de ongeveer 20 zogeheten solitaire locaties waarvan de raad heeft besloten ze binnen vijf jaar te ontwikkelen voor woningbouw ter uitvoering van het Woningbouwprogramma Zoetermeer.

Bestemming sport

Volgens het bestemmingsplan heeft de grond de bestemming 'sport'. Sinds de ontwikkeling van de wijk Oosterheem ligt deze grond braak. In de afgelopen 10 jaar heeft zich, op een enkele initiatiefnemer en een mogelijke verhuizing van een tennisvereniging na, geen serieuze kandidaat gemeld die op de grond een sportvoorziening wilde ontwikkelen.

Samenspraak

De bijeenkomst van 14 mei 2019 vormde de afsluiting van de samenspraak over het project Martin Luther Kinglaan. De verslagen en presentaties van de bijeenkomsten vindt u bij de te downloaden documenten. Van het samenspraaktraject is een eindverslag gemaakt dat op 28 januari 2020 ter informatie naar de gemeenteraad is gestuurd. De samenspraak is daarmee afgerond.

Woningen

Ontwikkelaar Kieboom & Van Wezel wil op de kavel aan de Martin Luther Kinglaan een programma realiseren van 218 huur- en/of koopwoningen en -appartementen. Dit is onderverdeeld in 41 grondgebonden woningen en 177 appartementen. Het haalbaarheidsonderzoek van dit woningbouwplan door de ontwikkelaar en de gemeente is afgerond. Daarom heeft de gemeenteraad op 18 mei 2020 ingestemd met het woningbouwplan en de financiële consequenties. Het definitieve woningbouwplan bestaat uit 125 huurwoningen, waarvan 54 in het middenhuursegment. De overige huurwoningen zullen in het hoge huursegment verhuurd worden. Ook komen er 93 koopappartementen. Op 16 juni 2020 heeft het college ingestemd met de koopovereenkomst voor de bouwgrond. Meer informatie over de woningen vindt u op de website van Kieboom en Van Wezel www.kingspark.nl.

Pannaveld

Tijdens de samenspraakavonden is gebleken dat een aantal omwonenden het pannaveld dat nu tijdelijk op het braakliggend terrein ligt graag wil laten terugkomen in de wijk. De gemeente Zoetermeer heeft onderzocht of het pannaveld permanent ergens anders in de wijk kan worden geplaatst. Het is gelukt om een definitieve plek te vinden die in de buurt ligt van de huidige plek, namelijk bij de Hildamlaan. Op deze kaart kunt u de plek bekijken.

Nieuwe speelplek op de Weidemolen

Op de bijeenkomst van 14 mei 2019 is aangegeven dat op De Weidemolen een nieuwe groene speelplek komt voor kinderen vanaf 6 jaar, waar mindervalide kinderen kunnen meespelen. Deze speelplek is in juni 2020 geopend.
Voor meer informatie: www.zoetermeer.nl/nieuwespeelplekweidemolen.

Stand van zaken september 2020

Voor het wijzigen van het bestemmingsplan is gekozen voor de gecoördineerde regeling. Dit houdt in dat de procedures voor wijziging van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning tegelijk verlopen.

Van 25 juni 2020 tot en met 6 augustus 2020 lagen de stukken van het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en het conceptbesluit Hogere waarden geluid ter inzage. Iedere belanghebbende heeft de mogelijkheid gehad een zienswijze op het plan in te dienen bij de gemeenteraad. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de raad over de vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad zal in het najaar 2020 een besluit nemen over het bestemmingsplan. Voorafgaand aan de besluitvorming zullen de indieners van een zienswijze een uitnodiging krijgen voor een hoorzitting.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locatie zullen in het najaar van 2020 van start gaan. Er zullen onder andere paddenschermen worden geplaatst. Ook zal een aantal bomen worden verplant of gekapt. De brief waarin de kapvergunning wordt aangekondigd, vindt u hieronder bij de te downloaden stukken.

Vragen over dit plan?

Mail naar: projectenpmv@zoetermeer.nl.

Te downloaden:

Enjoy Life

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op donderdag gesloten.

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert