Martin Luther Kinglaan

Martin Luther Kinglaan

Aan de Martin Luther Kinglaan ligt een kavel braak die eigendom is van de gemeente. Op dit stuk grond zijn nu een aantal tijdelijke voorzieningen (pannakooi, voetbaltrapveldje en een kunstwerk) en het wordt gebruikt voor het uitlaten van honden. De gemeenteraad heeft het stuk grond op 29 januari 2018 aangewezen als woningbouwlocatie. De kavel aan de Martin Luther Kinglaan is een van de ongeveer 20 zogeheten solitaire locaties waarvan de raad heeft besloten ze binnen vijf jaar te ontwikkelen voor woningbouw ter uitvoering van het Woningbouwprogramma Zoetermeer.

Bestemming sport

Volgens het bestemmingsplan heeft de grond de bestemming 'sport'. Sinds de ontwikkeling van de wijk Oosterheem ligt deze grond braak. In de afgelopen 10 jaar heeft zich, op een enkele initiatiefnemer na en een mogelijke verhuizing van een tennisvereniging, geen serieuze kandidaat gemeld die op de grond een sportvoorziening wilde ontwikkelen.

Woningen

Ontwikkelaar Kieboom & Van Wezel wil op de kavel aan de Martin Luther Kinglaan een programma realiseren van 218 huur- en/of koopwoningen en -appartementen. Dit is onderverdeeld in 41 grondgebonden woningen en 177 appartementen. Het haalbaarheidsonderzoek van dit woningbouwplan door de ontwikkelaar en de gemeente is in de afrondende fase.

Samenspraak

De bijeenkomst van 14 mei 2019 vormde de afsluiting van de samenspraak over het project Martin Luther Kinglaan. De verslagen en presentaties van de bijeenkomsten vindt u bij de te downloaden documenten. Van het samenspraaktraject is een eindverslag gemaakt dat op 28 januari 2020 ter informatie naar de gemeenteraad is gestuurd. Naar verwachting stelt de gemeenteraad in de eerste helft van 2020 het plan vast met daarbij onder andere het aantal woningen en de financiële consequenties.

Stand van zaken februari 2020

Op 10 januari 2020 heeft de ontwikkelaar de aanvraag van de omgevingsvergunning ingediend. Deze is op 23 januari 2020 gepubliceerd. Voor het wijzigen van het bestemmingsplan is gekozen voor de gecoördineerde regeling. Dit houdt in dat de procedures voor wijziging van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning tegelijk verlopen.

Bij de wijziging van de bestemming zal geen samenspraak worden gevoerd omdat er over het bouwplan al samenspraak is gevoerd. De samenspraak is daarmee afgerond. De gemeenteraad zal in het eerste halfjaar van 2020 worden gevraagd om een besluit te nemen over de ruimtelijke procedure en de uitgangspunten die bij deze woningbouwontwikkeling horen. Het is nog wel mogelijk om een zienswijze in te dienen op het bestemmingsplan.

Meer informatie hierover en over hoe u eventueel in bezwaar kunt gaan, kunt u lezen op de website www.officielebekendmakingen.nl.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locatie zullen op korte termijn van start gaan.

Pannaveld

Tijdens de samenspraakavonden is gebleken dat een aantal omwonenden het pannaveld dat nu tijdelijk op het braakliggend terrein ligt graag wil laten terugkomen in de wijk. De gemeente Zoetermeer onderzoekt momenteel of het pannaveld permanent elders in de wijk kan worden geplaatst.

Nieuwe speelplek op de Weidemolen

Op de bijeenkomst van 14 mei 2019 is aangegeven dat op De Weidemolen een nieuwe groene speelplek komt voor kinderen vanaf 6 jaar, waar mindervalide kinderen kunnen meespelen.
Voor meer informatie: www.zoetermeer.nl/nieuwespeelplekweidemolen.

Informatie

Voor informatie over de woningen, kijk op de website van de ontwikkelaar: www.kingspark.nl.

Vragen over dit plan?

Mail naar: projectenpmv@zoetermeer.nl.

Te downloaden:

Enjoy Life

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op donderdag gesloten.

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert