Tankstation (zonder LPG) aan de Huygensstraat

Home > Oosterheem > Projecten in Oosterheem > Overige > Tankstation (zonder LPG) aan de Huygensstraat

Tankstation (zonder LPG) aan de Huygensstraat

In het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhage/Businesspark Oosterheem is een locatie aangewezen voor een 'verkooppunt motorbrandstoffen', met de mogelijkheid voor een wasstraat en/of shop. Ook kan daar een horecavestiging tot maximaal 200 m² gerealiseerd worden. Verkoop van LPG is op deze locatie niet toegestaan. De locatie ligt in de hoek van de Olof Palmelaan en Opticaweg. De ingang van het terrein komt te liggen aan de Huygensstraat.

De grond voor de realisatie van een tankstation wordt door de gemeente Zoetermeer in verhuur uitgegeven. Geïnteresseerde partijen hebben de gelegenheid gehad zich via een openbare procedure in te schrijven voor deze locatie.

Stand van zaken

De procedure voor de uitgifte van de locatie voor het brandstofverkooppunt is op maandag 7 mei 2018 gestart. De verwachte planning voor de realisatie van het brandstofverkooppunt is als volgt:

  • Sluiting inschrijving was 5 september 2018.
  • Gunning vierde kwartaal 2018 is gerealiseerd.
  • Procedure omgevingsvergunning 2019.
  • Realisatie tankstation eerste en tweede kwartaal 2020.
  • Opening tankstation wordt verwacht derde kwartaal 2020.

Enjoy Life

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op donderdag gesloten.

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert