Waterzicht

Waterzicht

Project Naardermeer is het laatste bouwplan in Waterzicht, Oosterheem.

Het project aan het Tjeukemeer is het laatste bouwplan in Waterzicht (Oosterheem) dat wordt gebouwd. Het betreft 43 woningen, verdeeld over een appartementencomplex van 25 appartementen en 18 eengezinswoningen. De aannemer start begin 2020 met de bouw die ongeveer 2,5 jaar zal duren.

Nadat de bouw van het appartementencomplex en de eengezinswoningen klaar is, zal het middengebied ingericht worden. Het definitieve ontwerp van het inrichtingsplan en het beplantingsplan kunt u hier vinden.

De hellingbaan is op verzoek van een omwonende als tijdelijke verbinding naar de Heemkade in 2017 aangelegd. Toen is ook aangegeven dat de hellingbaan verdwijnt bij de bouw van het appartementencomplex omdat de hellingbaan binnen het bouwplan ligt. Daarom is begin december de hellingbaan verwijderd. De komende tijd kunt u gebruikmaken van de bestaande verbindingen met het Heemkanaal die iets verderop liggen. Gedurende de bouwperiode kunt u daarom enige overlast ondervinden om de Heemkade te bereiken.

Na de afronding van de bouw van het appartementengebouw wordt een hellingbaan geplaatst ter hoogte van de brug naar Javalaan. De nieuwe hellingbaan zal voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen.

Vragen?

Voor vragen over het verdere proces kunt u mailen naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

Website van de initiatiefnemer

Belangstellenden kunnen zich melden op www.nieuwbouw-romantischwaterzicht.nl.

Meer informatie

Onderstaande panelen zijn getoond op de inloopavond van 22 januari 2019:

Enjoy Life

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op donderdag gesloten.

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert