Willem Dreeslaan/Stephensonstraat

Home > Oosterheem > Projecten in Oosterheem > Nieuwbouw woningen > Willem Dreeslaan/Stephensonstraat

Willem Dreeslaan/Stephensonstraat

De bedrijfskavel op de hoek van de rotonde Willem Dreeslaan/Stephensonstraat maakt onderdeel uit van het Businesspark Oosterheem. De grond heeft in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhage/Businesspark Oosterheem de bestemming 'Gemengd 1'. Op deze kavel heeft tot en met 2014 het projectbureau Oosterheem gestaan.

Projectontwikkelaar Van der Kooy Vastgoed heeft in 2017 een voorstel ingediend voor 50 a 70 huur appartementen. In het complex komen betaalbare huurwoningen in het middeldure (huur)segment. Op 29 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten om ernaar te streven om binnen vijf jaar woningbouw te realiseren op deze locatie. Dit ter uitvoering van het Woningbouwprogramma Zoetermeer dat op 11 september 2017 is vastgesteld.

Stand van zaken

Op 17 mei 2018 was er een eerste inloopavond voor omwonenden en andere betrokkenen met informatie over de nieuwbouwplannen aan de Willem Dreeslaan/hoek Stephensonstraat. Tijdens deze bijeenkomst waren naar schatting 60 bezoekers aanwezig. Bezoekers kregen een toelichting, konden op de plannen reageren en vragen stellen aan de architect, Van der Kooy Vastgoed en gemeente.

Onderstaande panelen zijn getoond op de inloopavond van 17 mei 2018:

Bijeenkomst 16 oktober 2019

Op 16 oktober heeft de ontwikkelaar het uitgewerkte plan gepresenteerd aan omwonenden en andere belangstellenden. Het plan is positief ontvangen. Hier kunt u de presentatie bekijken. Het verslag van de avond kunt u hieronder downloaden.

De bijeenkomst van 16 oktober 2019 vormde de afsluiting van de samenspraak over het project Willem Dreeslaan-Stephensonstraat. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 19 november 2019 het eindverslag samenspraak vastgesteld. Het verslag kunt u hieronder downloaden.

Verder proces en nog te nemen besluiten

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 13 juli 2020 de grondexploitatie met bijbehorende uitgangspunten voor de ontwikkeling vastgesteld. Van der Kooy vastgoed gaat nu verder met de voorbereidingen van de omgevingsvergunning. Het streven is dat de omgevingsvergunning in het derde kwartaal van 2020 wordt ingediend.

Onderstaande panelen zijn getoond op de bewonersavond van 16 oktober 2019:

Heeft u vragen? Mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

Enjoy Life

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op donderdag gesloten.

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert