Wijkteam

Home > Oosterheem > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Susanne van Veen, wijkregisseur

  Susanne van Veen

  Bij mij kunt u terecht met vragen, suggesties en ideeën over het gemeentelijk beleid, leefbaarheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Als ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of binnen het wijkteam. Ook met al uw vragen over Enjoy Life kunt u bij mij terecht.

  Lees meer
 • Paula van der Maat, administratieve ondersteuning

  Ik ondersteun de wijkregisseur van de wijk Oosterheem bij haar administratieve taken. Deze bestaan onder andere uit het behandelen van de Wijk aan Zet-subsidies en contacten leggen met zowel bewoners als organisaties.

 • Peter van Riel, beheerder

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijk.

 • Jan Buijs, assistent wijkbeheerder

  Ik assisteer de wijkbeheerders van Zoetermeer bij het uitvoeren van hun taken.

 • Caroline Meijer, contractmanager

  Contractmanager van het beheercontract, aangenomen door de wijkaannemer Vermeulen Benthuizen BV.

 • Wijkagenten

  U kunt bij ons terecht met vragen en meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.

  Wij houden elke woensdag spreekuur van 13.00 tot 15.00 uur bij Enjoy Life.

  Meer over de wijkagenten in Oosterheem

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app. U kunt de handhavers bereiken via Enjoy Life.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Merijn Obbink, schuldhulpverlener

  Merijn Obbink

  Mijn naam is Merijn Obbink en ik ben schuldhulpverlener voor de gemeente Zoetermeer. Sinds 1 juni 2018 ben ik actief in het project Enjoy Life als de Fietser en ben hiervoor twee dagen per week in de wijk aanwezig. Voor het project ga ik in de wijk op signalen van beginnende problemen af, die ik vanuit mijn netwerk van samenwerkingspartners ontvang. Mijn doel is mensen de weg te wijzen om ze zoveel mogelijk op eigen kracht hun problemen op te laten lossen zodat deze niet escaleren. Door mijn brede achtergrond als maatschappelijk werker zal ik niet alleen kijken naar financiële problemen maar probeer ik oog te hebben voor problemen op alle leefgebieden. Als ik niet in de wijk aanwezig ben kunt u mij vinden bij Enjoy Life voor een vrijblijvend gesprek.

 • Yasmine van Delden, wijkcoach Oosterheem (Kwadraad)

  Yasmine van Delden

  Als wijkcoach van Oosterheem ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Harrie Kruif, Stichting Mensen in de Minima

  Ik ben vrijwilliger bij stichting MiM. Ik coördineer de spreekuren van MiM in Oosterheem. MiM kan helpen bij het (aan)vragen van inkomen, toeslagen, Leergeld, Voedselbank en aangifte belasting. Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtingmim.nl of mij mailen op harrie@stichtingmim.nl.

 • ZoSamen biedt ondersteuning voor Zoetermeerse inwoners

  MEE Zuid-Holland Noord biedt onafhankelijke cliëntondersteuning. In Zoetermeer doen zij dat onder de vlag van ZoSamen. ZoSamen is een samenwerkingsverband tussen MEE Zuid-Holland Noord, Palet Welzijn en Stichting MOOI.

  Lees meer
 • Mariska van Hazendonk en Samira Elmahi, IDB Maatwerk

  Mariska van Hazendonk en Samira Elmahi

  Wij zijn Mariska van Hazendonk en Samira Elmahi, beiden trajectondersteuner en ambulant begeleider bij IDB Maatwerk. Wij ondersteunen inwoners met een ondersteuningsvraag. Daarin zijn wij met onze jarenlange ervaring specialist. Wij bieden inwoners begeleiding bij zelfstandig wonen en werken. Dit alles is op basis van een beschikking van de gemeente. Vanuit IDB Maatwerk bezoeken wij de bijeenkomsten van het wijkteam.

  Mariska van Hazendonk: 06-144 234 63
  Samira Elmahi: 06-281 903 66

  Voor meer informatie: www.idbmaatwerk.nl.

 • Wícorel Koning, coördinator mantelzorg ZoSamen Palet Welzijn

  Vergroot afbeelding: Wicorel Koning

  Mijn naam is Wícorel Koning en ik ben coördinator mantelzorg bij ZoSamen Palet Welzijn. Ik ben er voor iedereen met vragen rondom het zorgen voor iemand die (langdurig) ziek of gehandicapt is. Vragen over bijvoorbeeld: voorzieningen, financiën, hulp thuis, hulp door een vrijwilliger maar ook over de balans met jezelf: hoe je de zorg combineert met werk, het gezin of andere verplichtingen zonder een burn-out te krijgen. Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag. Ik ben te bereiken via telefoonnummer 088-023 4223 en via e-mail w.koning@paletwelzijn.nl.

 • Timo Hagendijk, Pionier Perron Centrum en de Oosterkerk

  Timo Hagendijk

  Sinds 1 september 2019 werk ik voor Perron Centrum en de Oosterkerk. Als kerkelijk werker zet ik me in voor verbinding en ontmoeting. Als Perron- en Oosterkerkgemeenschap zoeken wij het goede voor de wijk Oosterheem door middel van allerlei activiteiten, (kerk)diensten en meetings voor jong en oud. Wij proberen in alles enthousiast en gastvrij te zijn.

  Lees meer
 • Jacqueline Gravesteijn, missionair opbouwwerker Perron 1

  Jacqueline Gravesteijn

  Sinds 1 maart 2018 werk ik in de wijk Oosterheem. Perron 1 is een laagdrempelig ontmoetingscentrum in de wijk Oosterheem waar iedereen welkom is. Op de locatie aan de Schiebroekstraat 1 (Middin Heemburgh) en het WZH aan de Florence Nightingalelaan 92 worden allerlei ontmoetingsactiviteiten georganiseerd.

  Lees meer
 • I. van Oosten, gebiedsconsulent Vidomes

  I. van Oosten

  Ik ben gebiedsconsulent bij Vidomes en hiermee het aanspreekpunt voor bewonerscommissies en leefbaarheidsvraagstukken in Oosterheem.


  Heeft u vragen? Neem dan contact met mij op via telefoonnummer 088-845 6600 of e-mail i.vanoosten@vidomes.nl.

 • Natalia Sadinska, sociaal cultureel werker Stichting Piëzo

  Vergroot afbeelding: Natalia Sadinska

  Ik ben sociaal cultureel werker bij stichting Piëzo voor de wijk Oosterheem en coördineer PiëzoCentrum Oosterheem. Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan door meedoen aan activiteiten, cursussen en opleidingen of door het doen van vrijwilligerswerk in het PiëzoCentrum of bij partners in de wijk.

  Lees meer
 • Christa Tas, sociaal makelaar Palet Welzijn

  Vergroot afbeelding: Christa Tas

  Met vragen over activiteiten voor 55-plussers in de wijk Oosterheem kunt u contact met mij opnemen. Ik ben op de hoogte van het aanbod en kan u zo nodig adviseren. Wij bieden activiteiten aan op de Oosterpoort, Zanzibarplein 5. Deze activiteiten zijn gratis of tegen betaling van contributie te bezoeken. Met de bonnen van de ZoetermeerPas kunt u korting krijgen op deelname aan een groot aanbod aan activiteiten. Komt u gerust eens een kijkje nemen!

  Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-14.30 uur. U kunt mij bereiken via telefoonnummer 088-023 4246 of via e-mail c.tas@paletwelzijn.nl.

  Voor meer informatie: www.paletwelzijn.nl

Enjoy Life

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op donderdag gesloten.

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert