Wijkteam

Home > Rokkeveen > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Peter Collignon, wijkregisseur

  Peter Collignon

  Bij mij kunt u terecht met vragen, suggesties en ideeën over het gemeentelijk beleid, het wijkactieplan, leefbaarheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Als ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar een samenwerkingspartner.

 • Jack van Winden, wijkbeheerder Rokkeveen

  Jack van Winden

  Als beheerder ben ik verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijk. Hebt u vragen of opmerkingen over de openbare ruimte, dan kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 14 079 of online een melding doen.

 • Variël Bunsee, administratieve ondersteuning van de wijkregisseur Rokkeveen

  Variël Bunsee

  Ik ondersteun de wijkregisseur van de wijk Rokkeveen bij zijn dagelijkse activiteiten en leg contacten met zowel bewoners als samenwerkingspartners.


  Ook behandel ik de Wijk aan Zet-subsidies voor de wijk Rokkeveen.

 • Caroline Meijer, contractmanager

  Contractmanager van het beheercontract, aangenomen door de wijkaannemer M. van der Spek Hoveniers.

 • Martijn Schoemans en Ruben Ensing, wijkhandhavers Rokkeveen

  Martijn Schoemans

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, controleren op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte. Er wordt onder andere gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app.
  Voor meer informatie: www.zoetermeer.nl/handhavers.

 • Wijkagenten

  Bij de wijkagent kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.

  Meer over de wijkagenten in Rokkeveen

 • Eveline Bon - wijkcoach (Kwadraad)

  Vergroot afbeelding: Eveline Bon

  Als wijkcoach van Rokkeveen ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • MEE Zuid-Holland Noord (ZoSamen) biedt ondersteuning voor Zoetermeerse inwoners

  Marieke Smit

  MEE Zuid-Holland Noord biedt onafhankelijke cliëntondersteuning. In Zoetermeer doen zij dat onder de vlag van ZoSamen. ZoSamen is een samenwerkingsverband tussen MEE Zuid-Holland Noord, Palet Welzijn en Stichting MOOI.

  Lees meer
 • Gabriëlle Verhaegen, clientondersteuner (Palet Welzijn)

  Gabriëlle Verhagen

  U kunt bij mij terecht voor vragen, ondersteuning en advies op het gebied van wonen, hulp, zorg, welzijn en administratie. Samen met u kijk ik naar de situatie waarin u zich bevindt en zoeken we naar geschikte oplossingen.

  Lees meer
 • Odette Haasnoot, coördinator activiteiten Palet Welzijn

  Odette Haasnoot

  Mijn naam is Odette Haasnoot, sociaal makelaar bij Palet Welzijn. Voor vragen omtrent activiteiten voor 55-plussers in de wijk Rokkeveen kunt u contact opnemen. Ik ben op de hoogte van het aanbod en kan u zo nodig adviseren. Daarnaast coördineer ik een groot aantal activiteiten in buurtcentrum de vlieger en recreatiezaal Nathaliegang. Deze zijn vrij of tegen betaling van contributie te bezoeken. Met de bonnen van de ZoetermeerPas kunt u korting krijgen op deelname aan een groot aanbod aan activiteiten. Komt u gerust eens een kijkje nemen.
  Telefoonnummer: 088-023 4245
  E-mailadres: o.haasnoot@paletwelzijn.nl

 • Rachid el Khalifi, jongerenwerker

  Rachid el Khalifi

  Mijn naam is Rachid el Khalifi en ik werk als jongerenwerker bij Stichting Buurtwerk. Ik houd mij bezig met talentontwikkeling. Ik organiseer activiteiten en begeleid individuele vraagstukken. Als jongerenwerker vind ik het belangrijk om te ontdekken waar de interesses liggen van jongeren en wat hen bezig houdt. Wat gaat goed en wat kan beter. Als jongerenwerker speel ik hier vervolgens op in. Naast het jongerenwerk ben ik actief als gediplomeerd voetbaltrainer wat ik goed kan gebruiken op de werkvloer.

  Kijk voor meer informatie eens op www.buurtwerk.nl en volg ons op Facebook, Twitter en Instagram via JongerenwerkZM. Ik ben bereikbaar per mail: rachid.elkhalifi@buurtwerk.nl en per telefoon: 06-12503883. Als je mij op straat tegenkomt, spreek me gerust aan!

 • Veerle Broer, Coördinator Mantelzorgondersteuning ZoSamen Palet Welzijn

  Veerle Broer

  Ik ben er voor iedereen met vragen rondom mantelzorg. Iedere maandag van 15.00-17.00 uur heb ik mantelzorg-spreekuur in het Forum bij de ZoSamen balie. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik te bereiken via telefoonnummer 06-27291464 en e-mail v.broer@paletwelzijn.nl.

 • Kirsten Cleij, sociaal cultureel werker Stichting Piëzo

  Kirsten Cleij

  Piëzo houdt zich bezig met wijkgerichte participatie, integratie en emancipatie in Zoetermeer vanuit de PiëzoCentra in een aantal wijken waaronder de wijk Rokkeveen. Het Steunpunt in Rokkeveen, gevestigd in de wijkbibliotheek, biedt taallessen, stageplekken en vrijwilligerswerk voor alle wijkbewoners. Er is voor elk wat wils!

 • Mariska van Hazendonk, ambulant begeleider

  Mariska van Hazendonk

  Mijn naam is Mariska van Hazendonk, ambulant begeleider bij IDB Maatwerk BV. Wij bieden gepaste hulpverlening op maat, op basis van een beschikking van de gemeente. Wij gaan uit van de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners en hun netwerk. Wij bieden in nauwe samenwerking met de inwoner op diverse levensgebieden ondersteuning thuis of op het werk/dagbesteding.


  Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen via ons kantoor, telefonisch: 088-777 4600 of via e-mail: info@idbmaatwerk.nl.

 • Monique Zindel, programmacoördinator ontmoetingscentrum Carpe Diem

  Monique Zindel

  Wij helpen mensen met dementie en hun naasten om te gaan met de gevolgen van de ziekte dementie. Uitgangspunt hierbij is het 'adaptatie coping model': de persoon met dementie en zijn omgeving moeten zich voortdurend aanpassen aan de gevolgen van de ziekte.

  Tijdige informatie en het gebruik van gepaste psychosociale ondersteuning kan mensen met dementie helpen een goede levenskwaliteit te behouden en voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

  Het ontmoetingscentrum is 6 dagen per week open: van maandag tot en met zaterdag. Daarnaast verzorgen wij cursussen over dementie, kindavonden waar specifieke onderwerpen worden besproken en gespreksgroepen voor mantelzorgers en nog veel meer...

  Voor meer informatie kunt u bellen met het ontmoetingscentrum op 079-888 6997 of mailen naar oc.zoetermeer@vierstroomzorgthuis.nl.

 • Heleen van Dongen, ontmoetingscentrum dementie

  Heleen van Dongen

  Gedurende de 'reis van mensen met dementie' biedt het ontmoetingscentrum psychosociale ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. Nadrukkelijk willen wij als laagdrempelig expertisecentrum bekend staan ten aanzien van begeleiding, ondersteuning, advies, instructie en voorlichting op het gebied van dementie.

  Voor meer informatie kunt u bellen met het ontmoetingscentrum op 079-888 6997 of mailen naar oc.zoetermeer@vierstroomzorgthuis.nl.

 • Wijkteam Rokkeveen Watertoren Vierstroom

  Voor vragen over verpleging en verzorging thuis, kunt u contact opnemen via de e-mail: wijkvp.rokkeveenwatertoren@vierstroomzorgthuis.nl of op telefoonnummer 06-46361214.

  Marijke van den Heuvel of Janneke Plooij, verpleegkundigen
  Wijkverpleegkundige, Dieneke Bakker. Telefoon: 06-29017939

 • Dieneke Bakker wijkverpleegkundige Vierstroomzorgthuis Zoetermeer Rokkeveen-Oost

  Dieneke Bakker

  Voor vragen over verpleging of verzorging thuis kunt u contact opnemen met mij via mijn e-mailadres wijkvp.rokkeveenoost@vierstroomzorgthuis.nl, of telefonisch via 06-29017939.

  Ik ben bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.00-17.00 uur.

 • Petra van Schayik, eerstelijnsverpleegkundige

  Petra van Schayik

  Ik ben Petra van Schayik en ben eerstelijnsverpleegkundige in de wijk Rokkeveen. Ik werk vanuit de huisartsenpraktijken De Watertoren en Rokkeveen-Oost. Vanuit die praktijken maar ook vanuit andere netwerkpartners en wijkbewoners ga ik op huisbezoek bij kwetsbare mensen van 75 jaar en ouder, die vragen/ knelpunten ervaren op het gebied van gezondheid en welzijn. Ook begeleid ik mensen met een dementie die zelfstandig wonen. Ik kan met u meedenken, u advies geven en u waar nodig verwijzen naar instanties die u verder kunnen helpen.

  Mijn telefoonnummer is 06-51646005 en ik ben bereikbaar via e-mailadres p.vanschayik@sgzoetermeer.nl.

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert