Cultuur

Home > Vrije tijd > Cultuur

Cultuur

sfeerfoto's cultuur

Cultuur is van grote waarde voor de samenleving, voor jong en oud. Het is onmisbaar voor de aantrekkelijkheid en identiteit van Zoetermeer. Cultuur verrijkt je leven en geeft je ruimte om verborgen talenten en interesses te ontdekken. Door mee te doen met culturele activiteiten ontmoet je andere mensen. Maar bovenal zorgt cultuur beleven of zelf maken ervoor dat je ontspant en plezier hebt.

Cultuurvisie 2030

Zoetermeer is als stad op zoek naar een eigen 'stadscultuur'. De stad is in ontwikkeling en heeft een inhaalslag te maken als het gaat om cultuurdeelname en cultureel aanbod. Met een nieuwe Cultuurvisie willen we daaraan richting geven. Daarbij sluiten we aan bij de bestuurlijke ambities die de gemeente Zoetermeer voor zich ziet. In samenspraak met culturele partners en inwoners bouwen we samen aan de nieuwe Cultuurvisie. Kijk voor meer informatie over de nieuwe cultuurvisie ook op doemee.zoetermeer.nl.

Bijeenkomst 12 maart afgelast

Door de aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus is besloten deze bijeenkomst niet door te laten gaan.

Online enquête

Tot en met 31 december 2019 kon u een online enquête invullen over dit onderwerp. Hier vindt u de resultaten van de enquête.

Kunst in de openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte(s) verhoogt de aantrekkelijkheid van Zoetermeer en is daarom een belangrijk visitekaartje van de stad. Beeldende kunst zorgt ook voor meer kwaliteit en beleving van onze leefomgeving, omdat vaak de wisselwerking ontstaat tussen kunst, openbare ruimte en de toeschouwers. Het maak het wonen en leven in de wijk leuker. Het lokt reacties uit, als bewoner word je aan het denken gezet: je hebt er meteen een mening over. Kunst is ook een ontmoetingsplek, een markant punt dat iedereen kent en herkent. Meer over kunst in de openbare ruimte vindt u via www.zoetermeer.nl/kunst.

Kunstwerk Iris le Rütte - Daphne in de wind

Kunstwerk Iris le Rütte - Daphne in de wind